Kruimelpad

Bijgewerkt : 07/05/2015

travel

Roamingkosten

Wanneer u in een ander EU-land uw mobiele telefoon gebruikt om te bellen, sms'jes te sturen of te surfen, geldt er een maximum voor de kosten die uw mobiele exploitant u kan aanrekenen.

In de hele EU geldt het "Eurotarief" voor roaming English, het maximumtarief voor mobiele diensten dat de buitensporig hoge kosten moet indammen.

Maximumtarieven voor gesprekken, sms'jes en dataverkeer:

 

1 juli 2012

1 juli 2013

1 juli 2014

Bellen (per minuut)

€0,29

€0,24

€0,19

Gebeld worden (per minuut)

€0,08

€0,07

€0,05

Sms versturen (per sms)

€0,09

€0,08

€0,06

Dataverkeer (per MB*)

€0,70

€0,45

€0,20

* Het maximumtarief is per MB, maar u betaalt per verbruikte kilobyte.
Tarieven exclusief btw

De maxima gelden voor iedereen, tenzij u zelf heeft gekozen voor een speciale dienst of tariefformule. De aanbieder mag natuurlijk ook goedkopere tarieven aanbieden, dus houd u ogen open voor goedkopere formules.

Voor uitvoeriger informatie over landspecifieke kwesties kunt u contact opnemen met de betrokken nationale toezichthouder English.

Tariefmelding via sms

Als u de grens oversteekt naar een ander EU-land, moet uw mobiele exploitant u een sms sturen met de daar geldende tarieven voor gesprekken, sms'jes en surfen (downloaden).

Geen nare verrassingen meer

Om te voorkomen dat u naderhand een torenhoge rekening voor dataverkeer krijgt, wordt het dataverkeer geblokkeerd zodra de kosten ervan de 50 euro overschrijden, tenzij u met uw aanbieder een ander bedrag heeft afgesproken. U krijgt ook een waarschuwing zodra u op 80% van het maximum zit.

Voorbeeld

Geen astronomische rekeningen meer

De Hongaarse Aniko heeft allerlei apps op haar smartphone geïnstalleerd om muziek te streamen, met vrienden in contact te blijven, en winkels en restaurants op de kaart te vinden. Op vakantie in Griekenland vergeet ze de optie automatische updates op haar smartphone uit te schakelen. Maar ze hoeft niet bang te zijn dat ze per ongeluk tegen al te hoge kosten aanloopt: tenzij ze met haar aanbieder iets anders heeft afgesproken, worden de kosten van dataroaming automatisch begrensd op 50 euro (plus btw).

Wat als er iets fout gaat?

Als uw provider zich volgens u niet aan de regels voor roaming tarieven en -voorwaarden houdt,

  • neem dan met hem contact op en wijs hem op uw rechten en hun plichten English en vraag hem het probleem op te lossen voordat u het hogerop zoekt.
  • Als u niet tevreden bent met zijn antwoord, kunt u contact opnemen met de nationale toezichthouder English. Die kan u misschien helpen het geschil op te lossen. In veel gevallen is er een speciale procedure om snel tot een aanvaardbare oplossing te komen. U kunt bij die toezichthouder een klacht indienen over contractvoorwaarden, kwaliteit van dienstverlening, toegang tot netwerken en diensten, en roaming.

Voorbeeld

Betaal niet te veel!

Terug in Denemarken na haar vakantie in Italië krijgt Birgit een hoge rekening voor het gebruik van haar smartphone om in Italië in contact te blijven met het thuisfront. Ze wijst haar provider op de maximumtarieven en -kosten die de EU heeft vastgesteld en vraagt hem de rekening te herzien. Haar provider stuurt haar vervolgens een nieuwe factuur voor een lager bedrag.

EU-wetgeving

Hulp en advies

Hulp en advies

Vraag advies aan experts

nationale toezichthouder

Stap met uw vragen of problemen over de nieuwe maximumtarieven naar de nationale toezichthouder in het EU-land waar uw mobiele exploitant gevestigd is.