Sti

Opdateret : 07/05/2015

travel

Roamingomkostninger for mobiltelefoni

Når du bruger din mobiltelefon i andre EU-lande – for at ringe, sms'e elle gå på nettet – er der grænser for, hvor meget din operatør kan opkræve af dig.

I hele EU sikrer "eurotariffen" for roaming English, at der er loft over omkostningerne til disse tjenester – for at sætte en stopper for uforholdsmæssigt høje priser.

Maksimumspriserne for opkald, sms'er og internet (download af data) er:

 

1. juli 2012

1. juli 2013

1. juli 2014

Udgående opkald (pr. minut)

€0.29

€0.24

€0.19

Indgående opkald (pr. minut)

€0.08

€0.07

€0.05

Sendte sms'er (pr. besked)

€0.09

€0.08

€0.06

Internet (download af data pr. MB*)

€0.70

€0.45

€0.20

* Loftet er pr. MB, men du skal betale pr. kilobyte.
Priserne er uden moms.

Prislofterne gælder for alle – medmindre du har valgt en særlig service eller pakke. Dit teleselskab må selvfølgelig gerne tilbyde dig lavere priser, så det kan godt betale sig at lede efter gode tilbud.

Hvis du vil vide mere om forholdene i de enkelte lande, kan du kontakte den relevante nationale reguleringsmyndighed English.

Oplysning om priser

Når du krydser en grænse inden for EU, skal dit mobilselskab sende dig en sms, der oplyser dig om prisen for at foretage og modtage opkald, sms'e og anvende internettet (download af data) i det EU-land, du er kommet ind i.

Beskyttelse mod "chokregninger"

For at beskytte dig mod overdrevent høje regninger for dataroaming kan du kun hente data for op til 50 euro (eller det tilsvarende beløb i en anden valuta) på din mobil i udlandet, medmindre du har aftalt en anden grænse med dit mobilselskab. Du modtager også en advarsel, når du når 80 % af den aftalte grænse.

Sagseksempel

Ikke flere høje roamingregninger ved et uheld

Aniko fra Ungarn bruger mange apps på sin smartphone: musikstreamingtjenester, sociale netværk for holde kontakt med venner og kort til at finde butikker og restauranter. På en ferie i Grækenland glemte hun at slå automatiske opdateringer fra på sin smartphone. Men hun behøver ikke at bekymre sig om en kæmperegning ved et uheld: medmindre hun har aftalt noget andet med sit mobilselskab, er der et automatisk loft for dataroamingomkostninger på 50 euro (plus moms).

Hvad, hvis noget går galt?

Hvis du mener, at dit mobilselskab har overtrådt dine rettigheder med hensyn til disse priser og betingelser for roaming:

  • Kontakt selskabet/forhandleren, og gør opmærksom på dine rettigheder og deres forpligtelser English, og bed dem løse problemet, inden du bliver tvunget til at gå videre med sagen.
  • Hvis du er utilfreds med dit teleselskabs svar, kan du kontakte den relevante nationale tilsynsmyndighed English . De har muligvis beføjelse til at løse tvisten. I mange tilfælde har de en særlig procedure og kan løse problemet retfærdigt og hurtigt. Du kan sende dem klager om vilkår og betingelser, tjenestens kvalitet, adgang til netværk og tjenester og roamingtjenester.

Sagseksempel

Betal ikke for meget

Efter en ferie i Italien modtog Birgit fra Danmark en høj regning for at bruge sin smartphone til at holde kontakt med folk online, men hun var væk. Hun kontaktede sit mobilselskab og gjorde dem opmærksom på lofter og maksimumspriser ifølge EU's regler og bad om at få regningen taget op til revision. Hun modtog derefter en ny regning fra selskabet på det korrekte beløb.

EU-lovgivning

Hjælp og rådgivning

Hjælp og rådgivning

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

nationale tilsynsmyndighed

Kontakt den nationale tilsynsmyndighed i det EU-land, hvor dit mobilselskab er baseret, hvis du har problemer eller spørgsmål om de nye lofter