Навигационна пътека

Актуализация : 07/05/2015

travel

Цени на роуминга

Когато използвате вашия мобилен телефон в други страни от ЕС за обаждания, текстови съобщения или сърфиране в интернет, размерът на таксите, които вашият оператор може да ви наложи, е ограничен.

Наличието на евротарифа за роуминга English в целия ЕС означава, че цената за използване на тези услуги е ограничена с цел да се преустанови налагането на прекомерно високи такси.

Максималните цени за обаждания, текстови съобщения и сърфиране в интернет (изтегляне на данни) са:

 

1 юли 2012 г.

1 юли 2013 г.

1 юли 2014 г.

Изходящи гласови повиквания (на минута)

€0.29

€0.24

€0.19

Входящи гласови повиквания (на минута)

€0.08

€0.07

€0.05

Изпращане на SMS (за SMS)

€0.09

€0.08

€0.06

Интернет (изтегляне на данни, за MB*)

€0.70

€0.45

€0.20

* Максималната цена е определена за МВ, но таксуването става за КВ.
Цените са без ДДС.

Тези максимални цени важат за всички, освен ако не сте сключили договор за специална услуга или пакет. Разбира се вашият доставчик може да ви предложи по-ниски цени, така че си заслужава да проучите офертите.

За повече информация по въпроси, свързани с дадена страна, можете да се обърнете към съответния национален регулаторен орган English .

Съобщения за цените

Когато преминете границата на държава в рамките на ЕС, вашият мобилен оператор трябва да ви изпрати SMS с информация за цените за входящи и изходящи повиквания, текстови съобщения и сърфиране в интернет (изтегляне на данни) в страната от ЕС, в която се намирате.

Защита от „шокови сметки“

За да бъдете предпазен от прекалено високи сметки за пренос на данни в роуминг, стойността на обема на изтеглените данни на вашето мобилно устройство е ограничена в целия свят до 50 евро (или равностойността в друга валута), освен ако не сте се договорили за различен лимит с вашия оператор. Освен това, когато достигнете 80 % от договорения лимит, ще получите предупреждение.

Лична история

Край на неволното натрупване на големи сметки за роуминг

Анико от Унгария използва множество приложения на своя смартфон: услуги за стрийминг на музика, социални мрежи, чрез които поддържа връзка със своите приятели, и карти за намиране на местоположението на магазини и ресторанти. По време на почивка в Гърция тя забравя да изключи автоматичните актуализации за смартфона си. Но тя няма защо да се притеснява, че може, без да иска, да натрупа огромна сметка: освен ако не се е договорила за друго със своя мобилен оператор, нейните разходи за пренос на данни в роуминг автоматично са ограничени до 50 евро (плюс ДДС).

Какво да направите, когато възникне проблем

Ако смятате, че вашият доставчик на услуги е нарушил правата ви по отношение на цените и условията за предоставяне на роуминг услуги:

  • свържете се с доставчика/продавача, уведомете го за вашите права и неговите задължения English и поискайте проблемът да бъде отстранен, преди да бъдете принудени да го отнесете към по-висша инстанция;
  • след това, ако не сте доволни от отговора на доставчика, можете да се свържете със съответните национални регулаторни органи English . Те може да имат пълномощия да разрешат спора. В много случаи те са въвели специални процедури за безпристрастно и бързо разрешаване на проблеми. Можете да изпращате жалби до тях относно условията по договор, качеството на услуга, достъпа до мрежи и услуги и роуминг услугите.

Лична история

Не позволявайте вашият доставчик да ви налага прекомерно високи такси

След ваканция в Италия Биргит от Дания получава висока сметка, понеже е използвала интернет от своя смартфон. Тя се свързва със своя доставчик, като го уведомява за лимита на сметките и максималните цени съгласно правилата на ЕС и иска преразглеждане на таксите. По-късно тя получава нова сметка от своя доставчик, в която цените са коригирани.

Законодателство на ЕС

Помощ и съвети

Помощ и съвети

Свържете се със специализираните служби за помощ

националния регулаторен орган

Свържете се с националния регулаторен орган в страна, в която се намира вашият мобилен оператор, ако имате проблеми или въпроси, свързани с новите ограничения на цените.