Навигационна пътека

Запознат ли сте с правата си в ЕС? Проверете знанията си с нашата викторина.

Актуализация : 17/11/2015

travel

Цени за роуминг

Когато използвате вашия мобилен телефон в други страни от ЕС за обаждания, текстови съобщения или сърфиране в интернет, размерът на таксите, които вашият оператор може да ви наложи, е ограничен.

Наличието на евротарифа за роуминга English в целия ЕС означава, че цената за използване на тези услуги е ограничена с цел да се преустанови налагането на прекомерно високи такси.

Максималните цени за обаждания, текстови съобщения и сърфиране в интернет (изтегляне на данни) са:

 

1 юли 2014 г.

30 април 2016 г.

15 юни 2017 г.**

Изходящи гласови повиквания (на минута)

0.19 евро

същата тарифа като националната + до 0,05 евро

без допълнителни такси за роуминг, същата тарифа като националната
 

Входящи гласови повиквания (на минута)

0,05 евро

ще бъдат определени до 31.12.2015 г.

Изпращане на SMS (за SMS)

0,06 евро

същата тарифа като националната + до 0,02 евро

Интернет (изтегляне на данни, за MB*)

0,20 евро

същата тарифа като националната + до 0,05 евро

* Максималната цена е определена за МВ, но таксуването е за КВ.

Цените са без ДДС.

** Вече няма да плащате такси за роуминг, при условие че използвате телефона си в чужбина временно. Такси все още ще могат да се налагат за постоянно използване на SIM карта в друга страна.

Тези максимални цени важат за всички, освен ако не сте сключили договор за специална услуга или пакет. Разбира се вашият доставчик може да ви предложи по-ниски цени, така че си заслужава да проучите офертите.

За по-подробна информация за отделните страни, можете да се свържете със съответните национални регулаторни органи English .

Уведомяване за цените

Когато преминете границата на държава в рамките на ЕС, вашият мобилен оператор трябва да ви изпрати SMS с информация за цените за входящи и изходящи повиквания, текстови съобщения и сърфиране в интернет (изтегляне на данни) в страната от ЕС, в която се намирате.

Защита от „шокови сметки"

За да бъдете предпазен от прекалено високи сметки за пренос на данни в роуминг, стойността на обема на изтеглените данни на вашето мобилно устройство е ограничена в целия свят до 50 евро (или равностойността в друга валута), освен ако не сте се договорили за различен лимит с вашия оператор. Освен това, когато достигнете 80 % от договорения лимит, ще получите предупреждение.

Лична история

Край на неволното натрупване на големи сметки за роуминг

Анико от Унгария използва множество приложения на своя смартфон: услуги за стрийминг на музика, социални мрежи, чрез които поддържа връзка със своите приятели, и карти за намиране на местоположението на магазини и ресторанти. По време на почивка в Гърция тя забравя да изключи автоматичните актуализации за смартфона си. Но тя няма защо да се притеснява, че може, без да иска, да натрупа огромна сметка. Освен ако не се е договорила за друго със своя мобилен оператор, нейните разходи за пренос на данни в роуминг автоматично са ограничени до 50 евро (плюс ДДС).

Какво да направите, ако нещо не е наред

Ако смятате, че вашият доставчик на услуги е нарушил правата ви по отношение на цените и условията за предоставяне на роуминг услуги:

  • свържете се с доставчика/продавача, уведомете го за вашите права и неговите задължения English и поискайте проблемът да бъде отстранен, преди да бъдете принуден да го отнесете към по-висша инстанция;
  • след това, ако не сте доволен от отговора на доставчика, можете да се свържете със съответните национални регулаторни органи English . Те може да имат пълномощия да разрешат спора. В много случаи те са въвели специални процедури за безпристрастно и бързо разрешаване на проблеми. Можете да изпращате жалби до тях относно условията по договор, качеството на услуга, достъпа до мрежи и услуги и роуминг услугите.

Лична история

Не позволявайте вашият доставчик да ви налага прекомерно високи такси

След ваканция в Италия Биргит от Дания получава висока сметка, понеже е използвала интернет от своя смартфон. Тя се свързва със своя доставчик, като го уведомява за лимита на сметките и максималните цени съгласно правилата на ЕС и иска преразглеждане на таксите. По-късно тя получава нова сметка от своя доставчик, в която цените са коригирани.

Законодателство на ЕС
Обществени консултации
Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?
Потърсете помощ и съвети

Потърсете помощ и съвети

Националните регулаторни органи

Свържете се с националния регулаторен орган в страна, в която се намира вашият мобилен оператор, ако имате проблеми или въпроси, свързани с новите ограничения на цените.