Навигационна пътека

Актуализация : 24/11/2015

living-abroad

Студенти — членове на техните семейства от страни извън ЕС

Ако сте гражданин на ЕС, който се е преместил в друга страна от ЕС, за да учи, семейството ви може лесно да се присъедини към вас съгласно правилата на ЕС. На тази страница може да разберете как членовете на семейството ви могат да се присъединят към вас.

Ако сте гражданин на ЕС, но не сте се преместили в друга страна от ЕС, а живеете в своята родна страна, правилата на ЕС не се прилагат. В този случай се прилагат националните правила.

Моят съпруг / деца

Този раздел е посветен на правата на членовете на вашето семейство, които не са граждани на ЕС, и ви придружават или се присъединяват към вас, когато се премествате от една страна от Съюза в друга.

Престой в чужбина до 3 месеца

Вашият съпруг и вашите деца/внуци на издръжка, граждани на страни извън Съюза, могат да пребивават с вас в друга страна от ЕС. Ако техният престой е до 3 месеца, ще им бъде необходим само валиден паспорт, а понякога - в зависимост от страната, на която са граждани — входна виза.

Повече за визовите изисквания

Преди да отпътувате, проверете в консулството на страната, в която отивате, дали членовете на вашето семейство от страни извън ЕС се нуждаят от входна виза и колко време ще отнеме нейното издаване.

Съобщаване за присъствие

Някои страни от ЕС изискват вашият съпруг и деца/внуци от страни извън Съюза да съобщят за присъствието си в разумен срок след своето пристигане и могат да ги санкционират, например като им наложат глоба, ако не го направят.

Преди те да отидат в страната, проверете в съответните национални органи какви са сроковете и условията за съобщаване за присъствие.

Вашият съпруг или деца/внуци от страни извън ЕС трябва винаги да носят със себе си паспорта си .

В някои страни от ЕС те могат да бъдат глобени или временно задържани, ако оставят документите си у дома, но не могат да бъдат експулсирани само поради тази причина.

Равно третиране

По време на своя престой близките ви трябва да бъдат третирани като граждани на съответната страна, особено по отношение на достъпа до заетост, заплащането, помощите, улесняващи достъпа до работа, записването в училище и т.н.

Дори ако са в страната като туристи, те не би трябвало например да заплащат по-висока цена за посещение на музеи, за билети за транспорт и т.н.

Изключение: Ако сте пенсионер, някои страни от ЕС могат да вземат решение да не предоставят на вас и семейството ви право на подпомагане на доходите през първите три месеца от престоя в съответната страна.

Експулсиране

В изключителни случаи съответната държава може да реши да експулсира вашия съпруг или деца/внуци от страни извън ЕС по причини, свързани с обществения ред, обществената сигурност или общественото здраве, но само ако може да докаже , че те представляват сериозна заплаха .

Решението за експулсиране трябва да им бъде връчено в писмена форма. В него трябва да са посочени всички основания и да е указано как може да бъде обжалвано и в какъв срок.

Престой в чужбина за повече от 3 месеца

Вашият съпруг и вашите деца/внуци на издръжка от страни извън ЕС могат да пребивават в страната от ЕС, в която вие учите, ако:

 • сте записан в признато учебно заведение;
 • разполагате с достатъчен доход да издържате цялото си семейство без нужда от подпомагане на доходите;
 • разполагате с пълна здравна осигуровка за цялото си семейство.

Националните власти не могат да изискват вашият доход да е над равнището, даващо право на основно подпомагане на доходите. Източник на вашите доходи може да е вашето семейство, партньор и др.

Карта за пребиваване

Вашият съпруг и деца/внуци от страни извън ЕС трябва да подадат заявление за документ за пребиваване пред властите в страната (често това е общината или местното полицейско управление) в срок от 3 месеца от датата на пристигане. Тогава ще им бъде издадена карта за пребиваване.

Научете как да получите карта за пребиваване за членове на вашето семейство от страни извън ЕС.

Равно третиране

По време на своя престой вашият съпруг или деца/внуци от страни извън ЕС трябва да бъдат третирани като граждани на съответната държава, особено по отношение на достъпа до заетост, заплащането, помощите, улесняващи достъпа до работа, записването в училище и т.н.

Някои страни от ЕС могат да решат да не предоставят на студенти и техните семейства стипендии за издръжка по време на следването, преди те да получат право на постоянно пребиваване.

Искане за напускане / Експулсиране

Вашият съпруг, деца и внуци от страни извън ЕС могат да живеят заедно с вас в друга страна от Съюза, докато отговарят на условията за пребиваване. Ако това вече не е така, националните власти могат да поискат от тях да напуснат, но не могат да ги експулсират.

В изключителни случаи държавата може да вземе решение да ги експулсира по съображения, свързани с обществения ред или обществената сигурност, но само ако може да докаже , че те представляват много сериозна заплаха.

Решението за експулсиране или искането за напускане трябва да им бъдат връчено в писмена форма, като в него трябва да са посочени всички причини и да е указано как може да бъде обжалвано и в какъв срок.

Смърт или развод

Ако сте живели законно в друга страна от ЕС и починете или се разведете, преди да получите право на постоянно пребиваване там (обикновено след като сте живели в страната в продължение на 5 години), вашият съпруг или деца/внуци от страни извън ЕС могат да останат в страната, ако:

 • са живели там в продължение на поне 1 година преди вашата смърт или
 • вашият брак е продължил поне 3 години преди започването на процедурата за развод и през една от тях сте живели в страната.

Освен това, за да могат да останат, членовете на вашето семейство от страни извън ЕС трябва да отговарят на същите условия за пребиваване като гражданите на Съюза.

Проверете какви са правата, условията и формалностите за:

Постоянно пребиваване

След като са живели в съответната страна от ЕС непрекъснато в продължение на 5 години, вашият съпруг и деца/внуци автоматично получават право на постоянно пребиваване там, без да е необходимо да изпълняват каквито и да е допълнителни условия - те могат да останат, колкото желаят, дори ако не работят и се нуждаят от подпомагане на доходите.

Следните видове отсъствия не се отразяват върху непрекъснатостта на тяхното пребиваване:

 • временни отсъствия (по-малко от 6 месеца годишно)
 • по-дълги отсъствия (задължителна военна служба)
 • едно отсъствие от не повече от 12 последователни месеца по важни причини като бременност и раждане, тежко заболяване, работа, професионално обучение или командироване в друга страна.

Те трябва да се ползват със същите права , придобивки и предимства като гражданите на съответната страна.

Вашите близки могат да изгубят правото си на постоянно пребиваване, ако живеят извън страната в продължение на повече от 2 последователни години .

Карта за постоянно пребиваване

Научете как да получат карта за постоянно пребиваване, потвърждаваща тяхното право на престой, без да е необходимо да отговарят на определени условия.

Искане за напускане / Експулсиране

Вашият съпруг и деца/внуци от страни извън ЕС могат да живеят заедно с вас в друга страна от Съюза, докато отговарят на условията за пребиваване. Ако това вече не е така, националните власти могат да поискат от тях да напуснат, но не могат да ги експулсират.

В изключителни случаи държавата може да вземе решение да ги експулсира по съображения, свързани с обществения ред или обществената сигурност, но само ако може да докаже , че те представляват много сериозна заплаха.

Решението за експулсиране или искането за напускане трябва да им бъде връчено в писмена форма, като в него трябва да са посочени всички причини и да е указано как може да бъде обжалвано и в какъв срок.

Моят регистриран партньор

Някои страни от ЕС третират регистрираните партньори като брачните двойки. В този случай трябва да проверите какви са правата и условията за пребиваване на съпрузи.

Други страни от ЕС не признават регистрираното партньорство за еквивалентно на брак. В този случай проверете какви са правата и условията за пребиваване на други роднини.

Научете повече за признаването на регистрираното партньорство в Европа.

Моите родители/ други роднини / нерегистриран партньор

Престой в чужбина до 3 месеца

Вашите родители, други роднини и нерегистриран партньор от страни извън Съюза, могат да пребивават с вас в друга страна от ЕС.

Ако техният престой е до 3 месеца, ще им бъде необходим само валиден паспорт, а понякога - в зависимост от страната, на която са граждани — входна виза.

Повече за визовите изисквания

Преди да отпътувате, проверете в консулството на страната, в която отивате, дали членовете на вашето семейство от страни извън ЕС се нуждаят от входна виза и колко време ще отнеме нейното издаване.

Съобщаване за присъствие

Някои страни от ЕС изискват вашите близки да съобщят за присъствието си в разумен срок след пристигането си и могат да ги санкционират, например да им наложат глоба, ако не го направят.

Преди те да отидат в страната, проверете в съответните национални органи какви са сроковете и условията за съобщаване за присъствие.

Тъй като на вашите родители, други роднини или нерегистриран партньор може да се наложи да докажат по всяко време правото си да живеят в страната (например при полицейска проверка), те трябва винаги да носят със себе си паспорта си.  Ако го оставят у дома, могат да бъдат глобени или временно задържани, но не могат да бъдат експулсирани само поради тази причина.

Равно третиране

По време на своя престой вашите родители, други роднини и нерегистриран партньор трябва да бъдат третирани като граждани на съответната страна, особено по отношение на достъпа до заетост, заплащането, помощите, улесняващи достъпа до работа, записването в училище и т.н.

Дори ако са в страната като туристи, те не би трябвало например да заплащат по-висока цена за посещение на музеи, за билети за транспорт и т.н.

Изключение: Някои страни от ЕС могат да решат да не предоставят на студенти и на членовете на тяхното семейство право на подпомагане на доходите през първите 3 месеца или стипендия за издръжка, преди те да са получили право на постоянно пребиваване.

Експулсиране

В изключителни случаи съответната държава може да вземе решение да експулсира вашите родители, роднини или партньор по съображения, свързани с обществения ред, обществената сигурност или общественото здраве.

Властите трябва да са в състояние да докажат, че те представляват истинска, настояща и достатъчно сериозна заплаха.

Решението за експулсиране трябва да им бъде връчено в писмена форма. В него трябва да са посочени всички основания и последствията за вашите близки и да е указано как те могат да го обжалват и в какъв срок.

Престой в чужбина за повече от 3 месеца

Властите в страната от ЕС, в която учите, ще преценят дали вашите родители, други роднини или нерегистриран партньор от страни извън ЕС имат право да пребивават там като членове на семейството на гражданин на ЕС, който учи там. Оценката ще бъде извършена въз основа на условията в страната и за всеки отделен случай.

Властите ще преценят дали вашият партньор или роднини могат да пребивават повече от 3 месеца, при условие че вие:

 • сте записан в признато учебно заведение;
 • разполагате с достатъчен доход (без значение от източника) за цялото си семейство, позволяващ ви да живеете там без подпомагане на доходите;
 • разполагате с пълна здравна осигуровка за цялото си семейство.

Националните власти не могат да изискват вашият доход да е над равнището, даващо право на вашето семейство на подпомагане на доходите в съответната страна.

Карта за пребиваване

Вашите родители, други роднини или нерегистриран партньор от страни извън ЕС трябва да подадат заявление за пребиваване в съответния орган (често това е общината или местното полицейско управление) в срок от 3 месеца от датата на пристигане.

Научете как да получите карта за пребиваване за членове на вашето семейство от страни извън ЕС.

Равно третиране

По време на своя престой вашите родители, други роднини и нерегистриран партньор от страни извън ЕС трябва да бъдат третирани като граждани на съответната страна, особено по отношение на достъпа до заетост, заплащането, помощите, улесняващи достъпа до работа, записването в училище и т.н.

Някои страни от ЕС могат да решат да не предоставят на студенти и техните семейства стипендии за издръжка по време на следването, преди те да получат право на постоянно пребиваване.

Лична история

Правото на пребиваване на болни роднини не е автоматично

Хоакин е испанец, но живее и учи в Унгария. Неговият 85-годишен чичо Фернандо живее в Аржентина и е тежко болен. Хоакин е единственият му жив роднина и само той може да се грижи за него.

Хоакин подава молба за карта за пребиваване за своя чичо, но унгарските власти отказват, защото чичо му не е роднина по права възходяща или низходяща линия.

Хоакин се обръща с молба към властите да вземат предвид специалния характер на положението с неговия чичо. Те се съгласяват да направят това, но не могат да гарантира положителен изход, защото чичовците нямат автоматично право на пребиваване.

Искане за напускане / Експулсиране

Вашите родители, други роднини или нерегистриран партньор от страни извън Съюза могат да живеят с вас в страната от ЕС, където се премествате, докато отговарят на условията за пребиваване. Когато вече не отговарят на условията, националните власти могат да поискат от тях да напуснат.

В изключителни случаи държавата може да вземе решение да ги експулсира по съображения, свързани с обществения ред или обществената сигурност, но само ако може да докаже, че те представляват много сериозна заплаха.

И в двата случая решението трябва да им бъде предоставено в писмена форма. В него трябва да са посочени всички основания и последствията за вашите близки и да е указано как те могат да го обжалват и в какъв срок.

Смърт

Ако сте живели в друга страна от ЕС и починете преди да получите право на постоянно пребиваване там (обикновено, след като сте живели там в продължение на 5 години), вашите родители, други роднини или нерегистриран партньор от страни извън ЕС могат да останат в страната, ако са живели там поне 1 година преди вашата смърт.

За да могат да останат, членовете на вашето семейство от страни извън ЕС трябва също така да отговарят на същите условия за пребиваване като гражданите на Съюза.

Проверете какви са правата, условията и формалностите за:

Постоянно пребиваване

След като са живели в съответната страна от ЕС непрекъснато в продължение на 5 години, вашите родители, други роднини или нерегистриран партньор автоматично получават право на постоянен престой там по същия начин като вашия съпруг и деца.

Вижте как вашият съпруг и деца могат да получат право на постоянно пребиваване.

Законодателство на ЕС
Обществени консултации
  Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?
  Потърсете помощ и съвети

  Потърсете помощ и съвети

  В този случай 27-те държави от ЕС + Исландия, Лихтенщайн и Норвегия

  Retour au texte en cours.

  В този случай 27-те държави от ЕС + Исландия, Лихтенщайн и Норвегия

  Retour au texte en cours.

  В този случай 27-те държави от ЕС + Исландия, Лихтенщайн и Норвегия

  Retour au texte en cours.

  В този случай 27-те държави от ЕС + Исландия, Лихтенщайн и Норвегия

  Retour au texte en cours.