Διαδρομή πλοήγησης

Επικαιροποίηση : 19/12/2014

health

Πώς να βρείτε τον κατάλληλο πάροχο ιατρικής περίθαλψης στο εξωτερικό

Για να βρείτε νοσοκομείο, νοσηλευτικό ίδρυμα, ή άλλον φορέα ιατρικής περίθαλψης που να παρέχει τη θεραπευτική αγωγή την οποία έχετε ανάγκη σε άλλη χώρα της ΕΕ, μπορείτε:

Προτού πάτε στο εξωτερικό για θεραπεία:

Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης άλλων χωρών μπορεί να μην λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο όπως το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης της χώρας σας.

Χρήσιμες διευθύνσεις και ιστότοποι των κρατών μελών:

Επιλέξτε:

Βοήθεια και Συμβουλές

Βοήθεια και Συμβουλές

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Μάθετε για τα δικαιώματα που έχετε ως ευρωπαίος πολίτης / Προβλήματα με δημόσιες αρχές

Στην περίπτωση αυτή, τα 28 κράτη μέλητης ΕΕ + Ισλανδία, Λίχτενστάιν, Νορβηγία και Ελβετία

Retour au texte en cours.