Ścieżka nawigacji

Ostatnia aktualizacja 10/2015

Ostatnia aktualizacja 10/2015

Zgłaszanie importu i eksportu

Jeśli eksportujesz lub importujesz w obrębie UE towary na kwotę przekraczającą pewien próg, musisz zgłaszać swoje przepływy handlowe ( system Intrastat – ogólny opis).

Progi, powyżej których musisz zgłaszać dane, ustala każde państwo członkowskie UE (zazwyczaj w ostatnim kwartale) i są one stosowane przez cały kolejny rok kalendarzowy. Dla eksportu (wysyłki) i importu (przywozu) obowiązują osobne progi, które mogą być różne.

Progi zwolnienia z obowiązku zgłaszania danych

INTRASTAT: próg zwolnienia (wg kraju) 2015 – import – w euro 2015 – import – w walucie krajowej 2015 – eksport – w euro 2015 – eksport – w walucie krajowej
Austria  750 000  750 000  750 000  750 000
Belgia 1 500 000 1 500 000 1 000 000 1 000 000
Bułgaria  189 178  370 000  112 484  220 000
Cypr  100 000  100 000  55 000  55 000
Czechy  320 000 8 000 000  320 000 8 000 000
Niemcy  500 000  500 000  500 000  500 000
Dania  805 000 6 000 000  671 000 5 000 000
Estonia  200 000  200 000  130 000  130 000
Grecja  150 000  150 000  90 000  90 000
Hiszpania  400 000  400 000  400 000  400 000
Finlandia  500 000  500 000  500 000  500 000
Francja  460 000  460 000  460 000  460 000
Chorwacja  235 000 1 800 000  130 600 1 000 000
Węgry  337 000 100 000 000  337 000 100 000 000
Irlandia  191 000  191 000  635 000  635 000
Włochy  200 000  200 000  200 000  200 000
Litwa  290 000 1 001 312  215 000  742 352
Luksemburg  200 000  200 000  150 000  150 000
Łotwa  170 000  170 000  130 000  130 000
Malta   700   700   700   700
Holandia 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000
Polska  714 711 3 000 000  357 355 1 500 000
Portugalia  300 000  300 000  250 000  250 000
Rumunia  113 379  500 000  204 082  900 000
Szwecja  900 000 9 000 000  450 000 4 500 000
Słowenia  120 000  120 000  200 000  200 000
Słowacja  200 000  200 000  400 000  400 000
Wielka Brytania 1 873 800 1 500 000  312 300  250 000

Kiedy masz obowiązek zgłaszania danych?

„Twoje" państwo członkowskie ustala próg, który jest stosowany w danym roku kalendarzowym.

 • Jeśli Twój import/eksport z poprzedniego roku przekroczył próg określony powyżej, musisz rozpocząć zgłaszanie danych już od stycznia bieżącego roku.     

Przykład: „Twoje" państwo członkowskie wyznaczyło próg dla importu w 2016 r. na 100 000 euro. Jeżeli w 2015 r. Twój import przekroczył wartość 100 000 euro, musisz rozpocząć zgłaszanie danych począwszy od stycznia 2016 r.

 • Jeżeli Twój import lub eksport nie przekroczył w poprzednim roku wartości progowej, ale przekroczył ją w aktualnym roku, będziesz musiał rozpocząć zgłaszanie danych począwszy od miesiąca, w którym nastąpiło przekroczenie progu.

Przykład: „Twoje" państwo członkowskie wyznaczyło próg dla importu w 2015 r. na 100 000 euro. Od stycznia do czerwca 2015 r. łączna wartość Twojego importu wyniosła 90 000 euro. W lipcu importowałeś towary na kwotę 15 000 euro. Ponieważ w lipcu 2015 r. przekroczyłeś określony próg, już w tym miesiącu musisz rozpocząć zgłaszanie danych. Twoja pierwsza deklaracja Intrastat będzie odnosić się do lipcowego importu na kwotę 15 000 euro.

Kto podlega obowiązkowi zgłaszania?

Przedsiębiorstwa i osoby prywatne, które są zarejestrowane jako płatnicy VAT-u i które wysyłają lub sprowadzają towary – jeśli roczna wartość wysyłek lub przywozów przekracza określone progi.

Możesz zlecić zgłaszanie przepływów handlowych specjalizującej się w tym firmie, ale pamiętaj, że to Ty nadal będziesz odpowiadać za dostarczenie wymaganych danych.

Jak często musisz zgłaszać dane?

 • Przynajmniej raz w miesiącu musisz zgłaszać przepływy handlowe za poprzedni miesiąc.
 • Termin zgłoszeń ustalają właściwe urzędy krajowe w każdym państwie członkowskim.

Które przepływy handlowe należy zgłaszać?

Przewóz towarów z państwa członkowskiego wysyłki do państwa członkowskiego przywozu (i odwrotnie).

Jeśli masz pozwolenie na stosowanie procedury celnej uszlachetniania czynnego Deutsch français English – i przewozisz towary nieprzetworzone lub przetworzone między państwami członkowskimi UE – masz obowiązek zgłoszenia tych przewozów (od maja 2014 r.).

Uwaga: handel usługami – który nie obejmuje żadnego transgranicznego ruchu towarów – nie podlega zgłoszeniu w systemie Intrastat.

Jakie dane zgłaszać?

Comiesięczne zgłoszenie Intrastat musi zawierać następujące informacje:

 • Twój numer identyfikacyjny VAT
 • okres (miesiąc), którego dotyczy zgłoszenie
 • kierunek przepływów handlowych: wysyłka lub przywóz
 • 8-cyfrowy kod produktu zgodnie z Nomenklaturą Scaloną (CN) (jest ona publikowana co roku w Dzienniku Urzędowym UE)
 • kod kraju UE, z którego towar jest wysyłany lub do którego jest on dostarczany
 • wartość towarów – bez VAT-u i akcyz

(Jeżeli wartość towarów związana jest z działaniami w zakresie przetwarzania, potrzebne będzie uzyskanie wartości przetworzonych towarów, a następnie obliczenie wartości nieprzetworzonych towarów oraz wszelkiej wartości dodanej w trakcie przetwarzania, np. w dotyczącej materiałów i płac).

Przykład: Zawarłeś umowę na powleczenie metalowych rur, które zostają do Ciebie przesłane z innego państwa członkowskiego. Wartość, którą powinieneś zgłosić w odniesieniu do swoich przywozów, będzie wartością nieprzetworzonych rur. W odniesieniu do Twoich wywozów powinieneś zgłosić wartość przetworzonych, powleczonych rur (która składałaby się wtedy z wartości nieprzetworzonych rur oraz wszelkich dodatkowych kosztów: usług i materiałów).

 • ilośćtowaru podaną jako masa netto (waga brutto po odjęciu wagi opakowania)
 • jednostkę miary według CN (litr, liczba pozycji, metry kwadratowe)
 • kod rodzaju transakcji (określa, czy chodzi o transakcję kupna, sprzedaży lub przetwarzanie).

Być może będziesz też musiał dostarczyć dodatkowych informacji, takich jak warunki dostawy produktów (np. EXW, CIF, FOB) lub środek transportu (np. transport morski/drogowy/kolejowy).

Informacje

Kontakt z partnerskim lokalnym punktem wsparcia dla biznesu

Państwa zapytanie zostanie wysłane do naszych partnerów z Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości. Aby umożliwić doradcy wykonanie tej usługi szybko i adekwatnie, prosimy o podanie jak najdokładniejszych informacji.

Lokalny punkt wsparcia dla biznesu

Pomoc i porady

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Pomoc i porady

Kontakt z partnerskim lokalnym punktem wsparcia dla biznesu

Państwa zapytanie zostanie wysłane do naszych partnerów z Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości. Aby umożliwić doradcy wykonanie tej usługi szybko i adekwatnie, prosimy o podanie jak najdokładniejszych informacji.

EEN-logo

Formularz do kontaktu

(Wszystkie pola są obowiązkowe)
Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Z powodu problemów technicznych wiadomość nie została wysłana. Proszę spróbować później.
Proszę podać prawidłowy adres e-mail.

Dane osobowe

Informacje o firmie

Austria

Wien

Belgia

Brussel

Bruxelles

Namur

Bułgaria

Sofia

Chorwacja

Zagreb

Cypr

Nicosia

Czechy

Praha

Dania

Copenhagen

Estonia

Tallinn

Finlandia

Helsinki

Francja

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Grecja

Athens

Hiszpania

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Holandia

Den Haag

Nieuwegein

Irlandia

Dublin

Islandia

Reykjavík

Litwa

Vilnius

Luksemburg

Luxembourg

Malta

Pieta`

Niemcy

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Norwegia

Oslo

Polska

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugalia

Lisboa

Rumunia

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovenië

Ljubljana

Szwecja

Stockholm

Słowacja

Bratislava

Węgry

Budapest

Włochy

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Zjednoczone Królestwo

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Łotwa

Riga

3000/3000

Informacje podane w tym formularzu są wysyłane bezpośrednio do partnera z Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości. Dane osobowe podane w tym formularzu są wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie; po udzieleniu odpowiedzi nie będą przechowywane.

Pomoc i porady