Navigointipolku


Jaa 
	Jaa Facebookissa
  
	Lähetä Twitteriin
  
	Jaa Google+:ssa
  
	Jaa LinkedInissa
Aseta sivu normaalikokoiselle fontilleKasvata fontin kokoa 200 prosentillaLisää sivu kirjanmerkkeihinValitse suurikontrastinen versio
Aseta sivu normaalikokoiselle fontilleKasvata fontin kokoa 200 prosentillaLisää sivu kirjanmerkkeihinValitse suurikontrastinen versio

Suomi

Palvelut

Päivitetty 10/2012

Oikeudelliset vaatimukset

Palveludirektiivi tuli voimaan joulukuussa 2009. Sen tavoitteena on eri tavoin vauhdittaa palveluyritysten toimintaa oman maan ulkopuolella. Sen avulla helpotetaan yrityksen perustamista toiseen EU-maahan sekä toiminnan harjoittamista suoraan toisessa maassa. Lisäksi edistetään rajat ylittävää kauppaa vahvistamalla kuluttajan tiedonsaantia.

Palvelutyypit

Elinkeinovapauden periaatteen mukaan Suomessa saa harjoittaa laillista ja hyvän tavan mukaista elinkeinoa ilman viranomaisen myöntämää lupaa:

  • luonnollinen henkilö, jolla on asuinpaikka Euroopan talousalueella (ETA);
  • suomalainen yhteisö ja säätiö sekä;
  • Suomessa sivuliikkeen rekisteröinyt ulkomainen yhteisö ja säätiö, joka on perustettu ETA:een kuuluvan valtion lainsäädännön mukaan ja jolla on sääntömääräinen kotipaikka, keskushallinto tai päätoimipaikka jossakin ETA:een kuuluvassa valtiossa.

Joissakin tapauksissa elinkeinonharjoittamisen oikeutta on kuitenkin rajoitettu ja elinkeinot ovat luvanvaraisia tai ilmoituksenvaraisia.

Luvanvaraisista elinkeinoista on myös omat lakinsa ja asetuksensa, joissa muun muassa säädetään, miltä viranomaiselta lupa on haettava. Usein luvan myöntää se aluehallintovirasto, jonka toimialueelle yritys perustetaan.

Erilaiset tavat tuottaa palveluita

Palveluyrityksen perustaminen

Käytännön perustamistoimet alkavat toiminimen valinnalla. Henkilöyhtiön (avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö) perustaminen ei edellytä määrämuotoisuutta, mutta kaupparekisteriä varten myös niistä täytyy tehdä kirjallinen sopimus. Osakeyhtiö ja osuuskunta syntyvät juridisesti vasta, kun ne on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin.

Perusilmoitus kaupparekisteriin tehdään perustamisilmoituslomakkeella, jolla yritys samalla voi ilmoittautua Verohallinnon rekistereihin. Palveluyrityksen perustaminen ei juuri eroa muun yrityksen perustamisesta.

Palveluiden vastaanottajien oikeudet

Kuluttajien oikeuksia valvoo Kuluttajavirasto Suomessa, mutta se tarjoaa tietoa myös yrityksille asioista, joita niiden on otettava tuotannossa ja markkinoinnissa huomioon.

Kauppalaki, tuotevastuulaki, valmismatkalaki ja kuluttajansuojalaki ovat esimerkkejä laeista, jotka säätelevät palvelujen saajien oikeuksia.

Työmarkkinat

Työnantajan on työsopimuksissa ja työsuhteissa noudatettava vähintään valtakunnallisen, asianomaisella alalla edustavana pidettävän työehtosopimuksen määräyksiä työsuhteen ehdoista ja työoloista.

Lähetetyllä työntekijällä tarkoitetaan työntekijää, joka työskentelee tavallisesti muussa valtiossa kuin Suomessa ja jonka toiseen valtioon sijoittautunut työnantaja lähettää työhön Suomeen rajoitetuksi ajaksi tarjotessaan valtioiden rajat ylittäviä palveluja.

Pätevyyden todistaminen

Ulkomaisen tutkinnon tuottamasta virkakelpoisuudesta Suomessa päättää Opetushallitus.

Laillistettuja ammattihenkilöitä ovat lääkäri, hammaslääkäri, proviisori, psykologi, puheterapeutti, ravitsemusterapeutti, farmaseutti, sairaanhoitaja, kätilö, terveydenhoitaja, fysioterapeutti, laboratoriohoitaja, röntgenhoitaja, suuhygienisti, toimintaterapeutti, optikko ja hammasteknikko.

Valvira myöntää hakemuksesta laillistuksen edellä mainittuihin ammatteihin.

 

Hallinnolliset menettelyt

"Keskitetyt asiointipisteet"

Palveludirektiivin kansallinen toteutus Suomessa tehdään työ- ja elinkeinoministeriön omistamalle verkkosivulle Yrityssuomi.fi.

YritysSuomessa on hakutoiminto yritysten asiointipalveluille ja lomakkeille.

Ilmoitukset

Verohallinnon sähköiset ja vuorovaikutteiset asiointipalvelut eli ePalvelut tarjoavat väylän alv-ilmoituksiin.

Muista EU-maista haettavat arvonlisäveron palautukset muuttuivat sähköisiksi tammikuusta 2010 alkaen. Tästä ajankohdasta alkaen EU-maassa toimiva yritys tekee palautushakemuksen oman maansa verohallinnon ylläpitämässä sähköisessä portaalissa. Suomalainen yritys tekee hakemuksen Verohallinnon ylläpitämässä ALVEU -palvelussa. Paperista, postitse lähetettävää hakemuslomaketta ei 1. tammikuuta.2010 alkaen ole voinu käyttää.

Sosiaaliturva

Suomeen työkomennukselle tulevalla työntekijällä tulee olla mukanaan lähettäjämaan viranomaisen myöntämä E101-todistus.

Kansaneläkelaitos Kela saa yleensä tiedon annetusta todistuksesta Eläketurvakeskuksen kautta.

Pätevyyden todistaminen

Opetushallitus päättää ulkomaisen tutkinnon tuottamasta virkakelpoisuudesta Suomessa. Opetushallitus toimii myös tutkintojen kansainvälisen vertailun tiedotuskeskuksena.

Tutkintojen tunnustamisella tarkoitetaan päätöstä siitä, millaisen kelpoisuuden ulkomainen tutkinto antaa työtä tai opiskelupaikkaa haettaessa. Tutkintojen tunnustaminen jaetaan yleensä ammatilliseen ja akateemiseen tunnustamiseen.

Työlupahakemukset

EU-kansalaiset ja heihin rinnastettavat voivat vapaasti harjoittaa itsenäistä elinkeinoa tai ammattia Suomessa. Muut tarvitsevat elinkeinon harjoittamiseen elinkeinonharjoittajan oleskeluluvan.

Lupa haetaan ennen Suomeen tuloa Suomen edustustosta hakijan asuinmaassa. Luvan voi saada vain kannattavaa toimintaa varten. Alueellinen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) harkitsee, onko elinkeinotoiminnan mahdollista onnistua, ja voiko elinkeinonharjoittaja saada toiminnastaan riittävän toimeentulon.

Jos ELY-keskuksen päätös on myönteinen, Maahanmuuttovirasto voi myöntää hakijalle elinkeinonharjoittajan oleskeluluvan.

Väliaikaisluontoisten palveluiden tarjoaminen

Ulkomaalainen, joka haluaa harjoittaa yritystoimintaa Suomessa tarvitsee erilaisia lupia riippuen siitä tuleeko hän toisesta Pohjoismaasta, EU-maasta tai niihin rinnastettavasta maasta vai EU:n ulkopuolelta.

Muut menettelyt

Maahanmuuttamiselle on oltava tietyt edellytykset.

Hakemuksen käsittelystä peritään maksu.

Tietolähteet

YritysSuomi toimii Suomessa EU:n palveludirektiivin ja siitä kirjoitetun lain, Laki palvelujen tarjoamisesta, mukaisena keskitettynä asiointipisteenä. Siihen on koottu tietoa yrittämisestä ja työskentelystä Suomessa.

Infopankin sivuilla on tärkeää perustietoa maahanmuuttajille yhteiskunnan toiminnasta ja mahdollisuuksista Suomessa.

Fiskaalisesta edustajasta eli maksuasiamehestä on lisätietoa Verohallinnon sivuilla. Maksuasiamies on taloudellinen toimija, joka maksaa korkoa toiseen jäsenmaahan tosiasialliselle edunsaajalle tai huolehtii korkojen maksusta tämän välittömäksi hyväksi. Säästödirektiivi (2003/48/EY) koskee tilanteita, joissa sekä maksuasiamies että tosiasiallisena saajana oleva yksityishenkilö asuvat yhteisön alueella. Suorituksen ei tarvitse kertyä yhteisön jäsenmaasta.

Arvonlisäverolaki sisältää luettelon yritysten pakollisista laskumerkinnöistä.

Useimmista tavaroista ja palveluista arvonlisävero on 23 prosenttia.

Siirtyminen sähköiseen laskutukseen on monesti suositeltavaa.

YritysSuomi ja Finvoice tarjoavat tietoa verkkolaskusta yrityksille.

Kuluttajavirasto valvoo Suomessa kuluttajien oikeuksia, mutta se tarjoaa tietoa myös yrityksille asioista, joita niiden on otettava tuotannossa ja markkinoinnissa huomioon.

Apua ja neuvoja

Apua ja neuvoja

Lähetä sähköpostia elinkeinoelämän järjestölle alueellasi

EU hoitaa useimmissa Euroopan maissaEnglish paikallisten elinkeinoelämän järjestöjen verkostoaDeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski (Enterprise Europe Network), joka ehkä voi auttaa sinua.

Valitse maasi ja kaupunkisi ja kirjoita kysymyksesi alla olevaan laatikkoon.

Kiitos! Viestisi on lähetetty.
Teknisten ongelmien vuoksi viestiä ei voitu lähettää. Yritä myöhemmin uudelleen.

Maa

Alankomaat

Den Haag

Nieuwegein

Belgia

Antwerpen

Arlon

Brugge

Brussels

Charleroi

Gent

Hasselt

Leuven

Libramont

Liège

Mons

Namur

Nivelles

Bulgaria

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Espanja

Albacete

Alicante

Badajoz

Barcelona

Bilbao

Ciudad Real

Donostia- San Sebastian

Ferrol

Las Palmas de Gran Canaria

Llanera

Logroño

Madrid

Murcia

Oviedo

Palma

Pamplona

Paterna (Valencia)

Santa Cruz de Tenerife

Santander

Santiago de Compostela

Sevilla

Toledo

Valencia

Valladolid

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Irlanti

Dublin

Italia

Abruzzo

Aosta

Apulia

Ascoli Piceno

Basilicata

Bologna

Bologna

Cagliari

Calabria

Calabria

Campania

Catania

Florence

Genova

Gorizia

Milano

Molise

Naples

Palermo

Palermo

Perugia

Pesaro

Pisa

Pordenone

Ravenna

Rome

Rovereto

Sassari

Sicily

Terni

Torino

Trieste

Udine

Venezia

Venezia

Venezia

Itävalta

Feldkirch

Graz

Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Salzburg

Wien

Kreikka

Athens

Heraklion

Ioannina

Kavala

Kozani

Thessaloniki

Tripolis

Volos

Kroatia

Osijek

Rijeka

Split

Varazdin

Zagreb

Kypros

Nicosia

Latvia

Riga

Liettua

Kaunas

Klaipėda

Vilnius

Luxemburg

Luxembourg

Malta

Pieta`

Norja

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Portugali

Aveiro

Braga

Coimbra

Évora

Faro

Funchal

Lisboa

Ponta Delgada

Porto

Puola

Bialystok

Gdańsk

Kalisz

Katowice

Kielce

Konin

Kraków

Lublin

Lublin

Olsztyn

Opole

Poznań

Rzeszów

Szczawno-Zdrój

Szczecin

Toruń

Warsaw

Warsaw

Warsaw

Wroclaw

Zielona Góra

Łódź

Ranska

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Romania

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Ruotsi

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

Saksa

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Slovakia

Bratislava

Prešov

Slovenia

Koper

Ljubljana

Maribor

Suomi

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Tanska

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Tšekin tasavalta

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Unkari

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Viro

Tallinn

Yhdistynyt kuningaskunta

Belfast

Bristol

Cambridge

Cardiff

Coventry

Inverness

London

Manchester

Newcastle

Yorkshire and Humber

Kirjoita viestisi tähän *

* pakollinen kenttä (tähän on syötettävä tieto)