Διαδρομή πλοήγησης


Διαδώστε το 
	Μοιραστείτε το στο Facebook
  
	Μιλήστε γι` αυτό μέσω Twitter
  
	Διαδώστε το στο google+
  
	Μοιραστείτε το στο linkedIn
Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράςΑυξήστε το μέγεθος κατά 200%Δημιουργήστε σελιδοδείκτηΕπιλέξτε υψηλή αντίθεση
Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράςΑυξήστε το μέγεθος κατά 200%Δημιουργήστε σελιδοδείκτηΕπιλέξτε υψηλή αντίθεση

Ελλάδα

Χρηματοδότηση

Επικαιροποίηση 12/2013

Πρόσβαση στη χρηματοδότηση της ΕΕ

Η ιστοσελίδα αυτή θα σας βοηθήσει να υποβάλετε αίτηση για χρηματοδότηση την οποία στηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάντε κλικ στη χώρα σας για να δείτε ποιες τράπεζες ή εταιρείες επιχειρηματικών κεφαλαίων χορηγούν τέτοιου είδους χρηματοδότηση:

Πρόσβαση στη χρηματοδότηση της ΕΕ

Εθνικές πηγές χρηματοδότησης

Τα ιδιωτικά κεφάλαια εξακολουθούν να αποτελούν τη βασική πηγή χρηματοδότησης των επιχειρήσεων και η επιλογή των κατάλληλων χρηματοδοτικών μέσων και εργαλείων είναι απαραίτητη για να καταστεί βιώσιμη μια μικρή ή μεσαία επιχείρηση.

Στην Ελλάδα υφίστανται ορισμένοι χρηματοδοτικοί μηχανισμοί.

Δημόσια χρηματοδότηση

Έμμεση υποστήριξη

Η πρόσβαση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση γίνεται μέσω των εξής φορέων:

  • Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ) και
  • Ελληνικός Οργανισμός Μικρών Μεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας (ΕΟΜΜΕΧ).

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας βοηθά τις μικρές επιχειρήσεις με εγγυήσεις και αντεγγυήσεις καλύπτοντας μέχρι ποσοστού 45-70% τους εμπορικούς και οικονομικούς κινδύνους τους μεταξύ €10.000 και €400.000.

Αν η τράπεζα θεωρεί ότι η επιχείρησή είναι βιώσιμη αλλά επιθυμεί την εγγύηση του ΤΕΜΠΜΕ, προτείνει ένα από τα προϊόντα του Ταμείου. Στη συνέχεια υποβάλλονται οι απαραίτητες αιτήσεις οι οποίες αξιολογούνται από την ΤΕΜΠΜΕ.

Ο Ελληνικός Οργανισμός Μικρών Μεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας παρέχει εγγυητικές επιστολές για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων στις δημόσιες προμήθειες. Το ανώτατο όριό τους ανά επιχείρηση είναι €220.000 ενώ επιβαρύνονται με προμήθειες που κυμαίνονται μεταξύ 0,4-1,2%.

Για τη χορήγηση της επιστολής υποβάλλεται στον ΕΟΜΜΕΧ αίτηση, η οποία αξιολογείται και αν η απόφαση είναι θετική εκδίδεται εγγυητική επιστολή από την Τράπεζα Αττικής, που είναι αρμόδια για την παρακολούθησή της και την είσπραξη των προμηθειών.

Το 2011, δύο σημαντικές κοινοτικές πρωτοβουλίες της ΕΕ θέτει σε εφαρμογή το Υπουργείο Οικονομίας την άνοιξη του 2010:

  • H πρωτοβουλία JEREMIE που έχει σαν στόχο την ενίσχυση Μικρομεσαίων επιχειρήσεων.( με τη διάθεση  120 εκατ. ευρώ στην αγορά μέσω του Ταμείου JEREMIE - Συνολικά 360 εκατ. ευρώ μέχρι το Μάιο)
  • Η δεύτερη είναι η πρωτοβουλία JESSICA που αφορά σε κοινή ευρωπαϊκή στήριξη για βιώσιμες επενδύσεις σε αστικές περιοχές σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον παρακάτω ιστότοπο:

Άμεση υποστήριξη

Το Ταμείο Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας (ΤΑΝΕΟ) είναι η πρώτη εταιρεία στο χώρο της ανταγωνιστικής ανάπτυξης ταμείων επιχειρηματικού κινδύνου με προσανατολισμό τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του επιχειρησιακού πρόγραμματος "Ανταγωνιστικότητα".

Πρόσβαση στη χρηματοδότηση της ΕΕ

To Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013 αποτελεί το έγγραφο αναφοράς για τον προγραμματισμό των Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εθνικό επίπεδο για την περίοδο 2007-2013.

Το σύνολο των προκηρύξεων/προσκλήσεων που δημοσιοποιούνται στο πλαίσιο υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 βρίσκεται στον παρακάτω ιστότοπο:

Επίσης, το ελληνικό Δίκτυο Enterprise Europe Network (CIP-Hellas) παρέχει επικαιροποιημένες πληροφορίες για τις προκηρύξεις προγραμμάτων της ΕΕ.

Ιδιωτική χρηματοδότηση

Επιχειρηματικοί άγγελοι

Πρόκειται για ιδιώτες επενδυτές που επενδύουν κεφάλαια, χρόνο και εμπειρία σε πολλά υποσχόμενες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών

Μια άλλη πηγή χρηματοδότησης είναι τα κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών (venture capitals). Πρόκειται για ένα είδος ιδιωτικής επένδυσης που χορηγείται σε νέες και ελπιδοφόρες επιχειρήσεις με αντάλλαγμα ένα ποσοστό των μετοχών (γύρω στο 30%) και εκτείνεται σε διάστημα 3-7 χρόνων. Στην Ελλάδα υφίστανται περίπου 20 εταιρείες αυτού του είδους.

Θερμοκοιτίδες

Οι λεγόμενες «θερμοκοιτίδες» επιχειρήσεων αναλαμβάνουν να υποστηρίξουν μια καινούργια επιχείρηση στο ξεκίνημά της, προσφέροντάς της στέγη, υποδομές και χρηματοδότηση.

Επίσης, οι τραπεζικοί οργανισμοί διαθέτουν προιόντα χορηγήσεων (δάνεια) που απευθύνονται στους ελεύθερους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις, αφορούν χρηματοδότηση που προσφέρεται για κεφάλαιο κίνησης, αγορά επαγγελματικού εξοπλισμού και επαγγελματικής στέγης.

Τέλος, η χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) αποτελεί μία σύγχρονη μέθοδο μεσομακροπρόθεσμης χρηματοδότησης επιχειρήσεων και επαγγελματιών για την απόκτηση παγίων στοιχείων (δηλαδή εξοπλισμού και ακινήτων) για επαγγελματική χρήση.

Οι οργανισμοί που υποστηρίζουν τις επιχειρήσεις μπορούν να δώσουν συμβουλές σχετικά με την εξελύρεση χρηματοδότησης.

Βοήθεια και Συμβουλές

Βοήθεια και Συμβουλές

Στείλτε e-mail σε επιχειρηματική οργάνωση της περιοχής σας

Η ΕΕ έχει δημιουργήσει στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρεςEnglish ένα δίκτυοDeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski τοπικών επιχειρηματικών οργανώσεων (Enterprise Europe Network), που θα μπορούσε να σας βοηθήσει.

Επιλέξτε χώρα και πόλη, και εισάγετε το ερώτημά σας παρακάτω.

Ευχαριστούμε. Το μήνυμά σας εστάλη επιτυχώς.
Λόγω τεχνικού προβλήματος, το μήνυμά σας δεν εστάλη. Ξαναδοκιμάστε αργότερα.

Χώρα

Albacete

Alicante

Badajoz

Barcelona

Bilbao

Ciudad Real

Donostia- San Sebastian

Ferrol

Las Palmas de Gran Canaria

Llanera

Logroño

Madrid

Murcia

Oviedo

Palma

Pamplona

Paterna (Valencia)

Santa Cruz de Tenerife

Santander

Santiago de Compostela

Sevilla

Toledo

Valencia

Valladolid

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Αυστρία

Feldkirch

Graz

Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Salzburg

Wien

Βέλγιο

Antwerpen

Arlon

Brugge

Brussels

Charleroi

Gent

Hasselt

Leuven

Libramont

Liège

Mons

Namur

Nivelles

Βουλγαρία

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Γαλλία

Osijek

Rijeka

Split

Varazdin

Zagreb

Γερμανία

Nicosia

Δανία

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Ελλάδα

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Εσθονία

Tallinn

Ηνωμένο Βασίλειο

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Ιρλανδία

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Ισπανία

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Ιταλία

Athens

Heraklion

Ioannina

Kavala

Kozani

Thessaloniki

Tripolis

Volos

Κάτω Χώρες

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Κροατία

Dublin

Κύπρος

Abruzzo

Aosta

Apulia

Ascoli Piceno

Basilicata

Bologna

Bologna

Cagliari

Calabria

Calabria

Campania

Catania

Florence

Genova

Gorizia

Milano

Molise

Naples

Palermo

Palermo

Perugia

Pesaro

Pisa

Pordenone

Ravenna

Rome

Rovereto

Sassari

Sicily

Terni

Torino

Trieste

Udine

Venezia

Venezia

Venezia

Λετονία

Riga

Λιθουανία

Kaunas

Klaipėda

Vilnius

Λουξεμβούργο

Luxembourg

Μάλτα

Pieta`

Νορβηγία

Den Haag

Nieuwegein

Ουγγαρία

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Πολωνία

Bialystok

Gdańsk

Kalisz

Katowice

Kielce

Konin

Kraków

Lublin

Lublin

Olsztyn

Opole

Poznań

Rzeszów

Szczawno-Zdrój

Szczecin

Toruń

Warsaw

Warsaw

Warsaw

Wroclaw

Zielona Góra

Łódź

Πορτογαλία

Aveiro

Braga

Coimbra

Évora

Faro

Funchal

Lisboa

Ponta Delgada

Porto

Ρουμανία

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Σλοβακία

Bratislava

Prešov

Σλοβενία

Koper

Ljubljana

Maribor

Τσεχική Δημοκρατία

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

Φινλανδία

Belfast

Bristol

Cambridge

Cardiff

Coventry

Inverness

London

Manchester

Newcastle

Yorkshire and Humber

Εισάγετε το μήνυμά σας εδώ *

* υποχρεωτικό πεδίο (πρέπει να συμπληρωθεί)