Αρμόδιοι επικοινωνίας στα κράτη μέλη - Ελβετία

Coronavirus

Ταξίδια

Εθνικοί φορείς επιβολής της νομοθεσίας

Federal Office of Civil Aviation (FOCA)
Passenger rights

CH-3003 BerneTel.: +41 58 46 59 59 6
Fax: +41 58 46 59 06 0
E-mail: passengerrights@bazl.admin.ch

Δικαιώματα επιβατών

Δικαιώματα επιβατών αεροπορικών μεταφορών

Εθνικοί φορείς επιβολής της νομοθεσίας

Federal Office of Civil Aviation (FOCA)
Passenger rights

CH-3003 BerneTel.: +41 58 46 59 59 6
Fax: +41 58 46 59 06 0
E-mail: passengerrights@bazl.admin.ch

Εργασία και συνταξιοδότηση

Federal Social Insurance Office (FSIO)
Effingerstrasse 20 3003 Bern


www.bsv.admin.ch
Tel.: +41 584629011

State Secretariat for Economic Affairs SECO
Holzikofenweg 36
CH-3003 Berne

Website
Tel.: +41 58 46 25 65 6
Fax: +41 58 46 25 60 0
E-mail: info@seco.admin.ch

Συνταξιοδότηση στο εξωτερικό

Federal Social Insurance Office (FSIO)
Effingerstrasse 20 3003 Bern


www.bsv.admin.ch
Tel.: +41 584629011

Ανεργία και παροχές

Federal Social Insurance Office (FSIO)
Effingerstrasse 20 3003 Bern


www.bsv.admin.ch
Tel.: +41 584629011

Συντάξεις επιζώντων και επιδόματα θανάτου

State Secretariat for Economic Affairs SECO
Holzikofenweg 36
CH-3003 Berne

Website
Tel.: +41 58 46 25 65 6
Fax: +41 58 46 25 60 0
E-mail: info@seco.admin.ch

Αν δεν βρείτε εργασία

State Secretariat for Economic Affairs SECO
Holzikofenweg 36
CH-3003 Berne

Website
Tel.: +41 58 46 25 65 6
Fax: +41 58 46 25 60 0
E-mail: info@seco.admin.ch

Κάλυψη κοινωνικής ασφάλισης στο εξωτερικό

State Secretariat for Economic Affairs SECO
Holzikofenweg 36
CH-3003 Berne

Website
Tel.: +41 58 46 25 65 6
Fax: +41 58 46 25 60 0
E-mail: info@seco.admin.ch

Συστήματα κοινωνικής ασφάλισης στην ΕΕ

State Secretariat for Economic Affairs SECO
Holzikofenweg 36
CH-3003 Berne

Website
Tel.: +41 58 46 25 65 6
Fax: +41 58 46 25 60 0
E-mail: info@seco.admin.ch

Μεταφορά παροχών ανεργίας

State Secretariat for Economic Affairs SECO
Holzikofenweg 36
CH-3003 Berne

Website
Tel.: +41 58 46 25 65 6
Fax: +41 58 46 25 60 0
E-mail: info@seco.admin.ch

Άνεργος στο εξωτερικό

State Secretariat for Economic Affairs SECO
Holzikofenweg 36
CH-3003 Berne

Website
Tel.: +41 58 46 25 65 6
Fax: +41 58 46 25 60 0
E-mail: info@seco.admin.ch

Τυποποιημένα έντυπα για τα δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης

State Secretariat for Economic Affairs SECO
Holzikofenweg 36
CH-3003 Berne

Website
Tel.: +41 58 46 25 65 6
Fax: +41 58 46 25 60 0
E-mail: info@seco.admin.ch

Εργασία στο εξωτερικό

Federal Social Insurance Office (FSIO)
Effingerstrasse 20 3003 Bern


www.bsv.admin.ch
Tel.: +41 584629011

Αποσπασμένοι εργαζόμενοι

State Secretariat for Economic Affairs SECO
Holzikofenweg 36
CH-3003 Berne

Website
Tel.: +41 58 46 25 65 6
Fax: +41 58 46 25 60 0
E-mail: info@seco.admin.ch

Πρόσβαση σε θέσεις εργασίας του δημοσίου

State Secretariat for Economic Affairs SECO
Holzikofenweg 36
CH-3003 Berne

Website
Tel.: +41 58 46 25 65 6
Fax: +41 58 46 25 60 0
E-mail: info@seco.admin.ch

Διασυνοριακοί εργαζόμενοι

State Secretariat for Economic Affairs SECO
Holzikofenweg 36
CH-3003 Berne

Website
Tel.: +41 58 46 25 65 6
Fax: +41 58 46 25 60 0
E-mail: info@seco.admin.ch

Ίση μεταχείριση στην εργασία

State Secretariat for Economic Affairs SECO
Holzikofenweg 36
CH-3003 Berne

Website
Tel.: +41 58 46 25 65 6
Fax: +41 58 46 25 60 0
E-mail: info@seco.admin.ch

Εργασία στον δημόσιο τομέα στο εξωτερικό

State Secretariat for Economic Affairs SECO
Holzikofenweg 36
CH-3003 Berne

Website
Tel.: +41 58 46 25 65 6
Fax: +41 58 46 25 60 0
E-mail: info@seco.admin.ch

Άδειες εργασίας

State Secretariat for Economic Affairs SECO
Holzikofenweg 36
CH-3003 Berne

Website
Tel.: +41 58 46 25 65 6
Fax: +41 58 46 25 60 0
E-mail: info@seco.admin.ch

Επιλέξτε χώρα

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: