Αρμόδιοι επικοινωνίας στα κράτη μέλη - Ισλανδία

Coronavirus

Καταναλωτές

Fjármálaeftirlitiđ
The Financial Supervisory Authority, Iceland

Katrinartuni 2
IS-105 Reykjavik

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +354 52 03 70 0
Fax: +354 52 03 72 7
E-mail: fme@fme.is

Neytendasamtökin Frjáls félagasamtök
The Consumers' Association of Iceland

Hverfisgata 105
IS-101 Reykjavik

Websiteis
Tel.: +354 54 51 20 0
E-mail: ns@ns.is

ECC Ísland
European Consumer Centre Iceland

Hverfisgotu 105
IS-101 Reykjavik

Website
Tel.: +354 54 51 20 0
E-mail: ecc@eccisland.is

Fjármálaeftirlitið
The Financial Supervisory Authority, Iceland

Katrínartún 2
IS-105 Reykjavik

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +354 52 03 70 0
E-mail: fme@fme.is

Επίλυση διαφορών καταναλωτών

Fjármálaeftirlitiđ
The Financial Supervisory Authority, Iceland

Katrinartuni 2
IS-105 Reykjavik

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +354 52 03 70 0
Fax: +354 52 03 72 7
E-mail: fme@fme.is

Neytendasamtökin Frjáls félagasamtök
The Consumers' Association of Iceland

Hverfisgata 105
IS-101 Reykjavik

Websiteis
Tel.: +354 54 51 20 0
E-mail: ns@ns.is

ECC Ísland
European Consumer Centre Iceland

Hverfisgotu 105
IS-101 Reykjavik

Website
Tel.: +354 54 51 20 0
E-mail: ecc@eccisland.is

Fjármálaeftirlitið
The Financial Supervisory Authority, Iceland

Katrínartún 2
IS-105 Reykjavik

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +354 52 03 70 0
E-mail: fme@fme.is

Επίσημη νομική διαδικασία για τους καταναλωτές

Fjármálaeftirlitiđ
The Financial Supervisory Authority, Iceland

Katrinartuni 2
IS-105 Reykjavik

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +354 52 03 70 0
Fax: +354 52 03 72 7
E-mail: fme@fme.is

Neytendasamtökin Frjáls félagasamtök
The Consumers' Association of Iceland

Hverfisgata 105
IS-101 Reykjavik

Websiteis
Tel.: +354 54 51 20 0
E-mail: ns@ns.is

ECC Ísland
European Consumer Centre Iceland

Hverfisgotu 105
IS-101 Reykjavik

Website
Tel.: +354 54 51 20 0
E-mail: ecc@eccisland.is

Fjármálaeftirlitið
The Financial Supervisory Authority, Iceland

Katrínartún 2
IS-105 Reykjavik

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +354 52 03 70 0
E-mail: fme@fme.is

Άτυπη επίλυση διαφορών για καταναλωτές

Fjármálaeftirlitiđ
The Financial Supervisory Authority, Iceland

Katrinartuni 2
IS-105 Reykjavik

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +354 52 03 70 0
Fax: +354 52 03 72 7
E-mail: fme@fme.is

Neytendasamtökin Frjáls félagasamtök
The Consumers' Association of Iceland

Hverfisgata 105
IS-101 Reykjavik

Websiteis
Tel.: +354 54 51 20 0
E-mail: ns@ns.is

ECC Ísland
European Consumer Centre Iceland

Hverfisgotu 105
IS-101 Reykjavik

Website
Tel.: +354 54 51 20 0
E-mail: ecc@eccisland.is

Fjármálaeftirlitið
The Financial Supervisory Authority, Iceland

Katrínartún 2
IS-105 Reykjavik

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +354 52 03 70 0
E-mail: fme@fme.is

Eξωδικαστικές διαδικασίες για τους καταναλωτές

Fjármálaeftirlitiđ
The Financial Supervisory Authority, Iceland

Katrinartuni 2
IS-105 Reykjavik

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +354 52 03 70 0
Fax: +354 52 03 72 7
E-mail: fme@fme.is

Neytendasamtökin Frjáls félagasamtök
The Consumers' Association of Iceland

Hverfisgata 105
IS-101 Reykjavik

Websiteis
Tel.: +354 54 51 20 0
E-mail: ns@ns.is

ECC Ísland
European Consumer Centre Iceland

Hverfisgotu 105
IS-101 Reykjavik

Website
Tel.: +354 54 51 20 0
E-mail: ecc@eccisland.is

Fjármálaeftirlitið
The Financial Supervisory Authority, Iceland

Katrínartún 2
IS-105 Reykjavik

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +354 52 03 70 0
E-mail: fme@fme.is

Χρηματοοικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες

Fjármálaeftirlitiđ
The Financial Supervisory Authority, Iceland

Katrinartuni 2
IS-105 Reykjavik

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +354 52 03 70 0
Fax: +354 52 03 72 7
E-mail: fme@fme.is

Fjármálaeftirlitið
The Financial Supervisory Authority, Iceland

Katrínartún 2
IS-105 Reykjavik

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +354 52 03 70 0
E-mail: fme@fme.is

Τραπεζικοί λογαριασμοί στην ΕΕ

Fjármálaeftirlitiđ
The Financial Supervisory Authority, Iceland

Katrinartuni 2
IS-105 Reykjavik

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +354 52 03 70 0
Fax: +354 52 03 72 7
E-mail: fme@fme.is

Fjármálaeftirlitið
The Financial Supervisory Authority, Iceland

Katrínartún 2
IS-105 Reykjavik

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +354 52 03 70 0
E-mail: fme@fme.is

Καταναλωτικές πιστώσεις και δάνεια

Fjármálaeftirlitiđ
The Financial Supervisory Authority, Iceland

Katrinartuni 2
IS-105 Reykjavik

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +354 52 03 70 0
Fax: +354 52 03 72 7
E-mail: fme@fme.is

Fjármálaeftirlitið
The Financial Supervisory Authority, Iceland

Katrínartún 2
IS-105 Reykjavik

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +354 52 03 70 0
E-mail: fme@fme.is

Πληρωμές, μεταφορά χρημάτων και επιταγές

Fjármálaeftirlitiđ
The Financial Supervisory Authority, Iceland

Katrinartuni 2
IS-105 Reykjavik

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +354 52 03 70 0
Fax: +354 52 03 72 7
E-mail: fme@fme.is

Fjármálaeftirlitið
The Financial Supervisory Authority, Iceland

Katrínartún 2
IS-105 Reykjavik

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +354 52 03 70 0
E-mail: fme@fme.is

Ασφαλιστικά προϊόντα

Fjármálaeftirlitiđ
The Financial Supervisory Authority, Iceland

Katrinartuni 2
IS-105 Reykjavik

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +354 52 03 70 0
Fax: +354 52 03 72 7
E-mail: fme@fme.is

Fjármálaeftirlitið
The Financial Supervisory Authority, Iceland

Katrínartún 2
IS-105 Reykjavik

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +354 52 03 70 0
E-mail: fme@fme.is

Ενυπόθηκα δάνεια

Fjármálaeftirlitiđ
The Financial Supervisory Authority, Iceland

Katrinartuni 2
IS-105 Reykjavik

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +354 52 03 70 0
Fax: +354 52 03 72 7
E-mail: fme@fme.is

Fjármálaeftirlitið
The Financial Supervisory Authority, Iceland

Katrínartún 2
IS-105 Reykjavik

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +354 52 03 70 0
E-mail: fme@fme.is

Αγορές

Neytendasamtökin Frjáls félagasamtök
The Consumers' Association of Iceland

Hverfisgata 105
IS-101 Reykjavik

Websiteis
Tel.: +354 54 51 20 0
E-mail: ns@ns.is

ECC Ísland
European Consumer Centre Iceland

Hverfisgotu 105
IS-101 Reykjavik

Website
Tel.: +354 54 51 20 0
E-mail: ecc@eccisland.is

Πληροφορίες για τις συμβάσεις

Neytendasamtökin Frjáls félagasamtök
The Consumers' Association of Iceland

Hverfisgata 105
IS-101 Reykjavik

Websiteis
Tel.: +354 54 51 20 0
E-mail: ns@ns.is

ECC Ísland
European Consumer Centre Iceland

Hverfisgotu 105
IS-101 Reykjavik

Website
Tel.: +354 54 51 20 0
E-mail: ecc@eccisland.is

Εγγυήσεις και επιστροφές

Neytendasamtökin Frjáls félagasamtök
The Consumers' Association of Iceland

Hverfisgata 105
IS-101 Reykjavik

Websiteis
Tel.: +354 54 51 20 0
E-mail: ns@ns.is

ECC Ísland
European Consumer Centre Iceland

Hverfisgotu 105
IS-101 Reykjavik

Website
Tel.: +354 54 51 20 0
E-mail: ecc@eccisland.is

Τιμολόγηση και πληρωμές

Neytendasamtökin Frjáls félagasamtök
The Consumers' Association of Iceland

Hverfisgata 105
IS-101 Reykjavik

Websiteis
Tel.: +354 54 51 20 0
E-mail: ns@ns.is

ECC Ísland
European Consumer Centre Iceland

Hverfisgotu 105
IS-101 Reykjavik

Website
Tel.: +354 54 51 20 0
E-mail: ecc@eccisland.is

Αποστολή και παράδοση

Neytendasamtökin Frjáls félagasamtök
The Consumers' Association of Iceland

Hverfisgata 105
IS-101 Reykjavik

Websiteis
Tel.: +354 54 51 20 0
E-mail: ns@ns.is

ECC Ísland
European Consumer Centre Iceland

Hverfisgotu 105
IS-101 Reykjavik

Website
Tel.: +354 54 51 20 0
E-mail: ecc@eccisland.is

ΦΠΑ - Φόρος Προστιθέμενης Αξίας

Neytendasamtökin Frjáls félagasamtök
The Consumers' Association of Iceland

Hverfisgata 105
IS-101 Reykjavik

Websiteis
Tel.: +354 54 51 20 0
E-mail: ns@ns.is

ECC Ísland
European Consumer Centre Iceland

Hverfisgotu 105
IS-101 Reykjavik

Website
Tel.: +354 54 51 20 0
E-mail: ecc@eccisland.is

Άνιση μεταχείριση

Neytendasamtökin Frjáls félagasamtök
The Consumers' Association of Iceland

Hverfisgata 105
IS-101 Reykjavik

Websiteis
Tel.: +354 54 51 20 0
E-mail: ns@ns.is

ECC Ísland
European Consumer Centre Iceland

Hverfisgotu 105
IS-101 Reykjavik

Website
Tel.: +354 54 51 20 0
E-mail: ecc@eccisland.is

Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές

Neytendasamtökin Frjáls félagasamtök
The Consumers' Association of Iceland

Hverfisgata 105
IS-101 Reykjavik

Websiteis
Tel.: +354 54 51 20 0
E-mail: ns@ns.is

ECC Ísland
European Consumer Centre Iceland

Hverfisgotu 105
IS-101 Reykjavik

Website
Tel.: +354 54 51 20 0
E-mail: ecc@eccisland.is

Καταχρηστικοί όροι συμβάσεων

Neytendasamtökin Frjáls félagasamtök
The Consumers' Association of Iceland

Hverfisgata 105
IS-101 Reykjavik

Websiteis
Tel.: +354 54 51 20 0
E-mail: ns@ns.is

ECC Ísland
European Consumer Centre Iceland

Hverfisgotu 105
IS-101 Reykjavik

Website
Tel.: +354 54 51 20 0
E-mail: ecc@eccisland.is

Αθέμιτες τιμολογιακές πρακτικές

Neytendasamtökin Frjáls félagasamtök
The Consumers' Association of Iceland

Hverfisgata 105
IS-101 Reykjavik

Websiteis
Tel.: +354 54 51 20 0
E-mail: ns@ns.is

ECC Ísland
European Consumer Centre Iceland

Hverfisgotu 105
IS-101 Reykjavik

Website
Tel.: +354 54 51 20 0
E-mail: ecc@eccisland.is

Εκπαίδευση και Νεολαία

Ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγών

International Office University of Iceland
Haskolatorg - Saemundargata 4
IS-101 Reykjavik

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμουis
Tel.: +354 52 54 31 1
E-mail: ask@hi.is

Εθελοντισμός

Icelandic National Agency of the Youth in Action Programme
Sigtun 42
IS-105 Reykjavik

Website
Tel.: +354 55 19 30 0
E-mail: euf@euf.is

Κέντρο Αναγνώρισης Ακαδημαϊκών Τίτλων και Πληροφόρησης

ENIC/NARIC Iceland
Haskolatorg - Saemundargata 4
IS-101 Reykjavik

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμουis
Tel.: +354 52 55 45 2
E-mail: kei@hi.is

Εθνικοί εκπαιδευτικοί φορείς

Ministry of Education, Science and Culture
Solvholsgata 4
IS-150 Reykjavik

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμουis
Tel.: +354 54 59 50 0
Fax: +354 56 23 06 8
E-mail: postur@mrn.stjr.is

Εθελοντισμός

Εθελοντισμός

Icelandic National Agency of the Youth in Action Programme
Sigtun 42
IS-105 Reykjavik

Website
Tel.: +354 55 19 30 0
E-mail: euf@euf.is

Οικογένεια

Παιδιά

Υιοθεσία

Υιοθεσία

The Icelandic Adoption Society
Skipholt 50b
IS-105 Reykjavík

Website
Tel.: +354 58 81 48 0
E-mail: isadopt@isadopt.is

Απαγωγή παιδιού

Απαγωγή παιδιού

Government Agency for Child Protection
Borgartúni 21
IS-105 Reykjavík

Website
Tel.: +354 53 02 60 0
Fax: +354 53 02 60 1
E-mail: bvs@bvs.is

Γονική μέριμνα

Γονική μέριμνα

Ministry of the Interior
Solvholsgata 7
IS-101 Reykjavik

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμουis
Tel.: +354 54 59 00 0
E-mail: postur@irr.is

Ζευγάρια

Διαζύγιο και δικαστικός χωρισμός

Διαζύγιο και διάσταση

Ministry of the Interior
Solvholsgata 7
IS-101 Reykjavik

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμουis
Tel.: +354 54 59 00 0
E-mail: postur@irr.is

Γάμος

Γάμος και άλλες μορφές συμβίωσης

Ministry of the Interior
Solvholsgata 7
IS-101 Reykjavik

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμουis
Tel.: +354 54 59 00 0
Fax: +354 55 27 34 0
E-mail: postur@irr.is

Γάμος και άλλες μορφές συμβίωσης

Registers Iceland
Borgartúni 21
IS-105 Reykjavík

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +354 51 55 30 0
Fax: +354 51 55 31 0
E-mail: skra@skra.is

Σύμφωνο συμβίωσης και άλλες μορφές καταχωρισμένης συμβίωσης

Γάμος και άλλες μορφές συμβίωσης

Ministry of the Interior
Solvholsgata 7
IS-101 Reykjavik

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμουis
Tel.: +354 54 59 00 0
Fax: +354 55 27 34 0
E-mail: postur@irr.is

Γάμος και άλλες μορφές συμβίωσης

Registers Iceland
Borgartúni 21
IS-105 Reykjavík

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +354 51 55 30 0
Fax: +354 51 55 31 0
E-mail: skra@skra.is

Ζευγάρια εκτός γάμου

Γάμος και άλλες μορφές συμβίωσης

Ministry of the Interior
Solvholsgata 7
IS-101 Reykjavik

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμουis
Tel.: +354 54 59 00 0
Fax: +354 55 27 34 0
E-mail: postur@irr.is

Γάμος και άλλες μορφές συμβίωσης

Registers Iceland
Borgartúni 21
IS-105 Reykjavík

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +354 51 55 30 0
Fax: +354 51 55 31 0
E-mail: skra@skra.is

Υγεία

Heilbrigðisráðuneytið
Ministry of Health

Skógarhlíð 6
IS-150 Reykjavik

Website
Tel.: +354 54 58 70 0
E-mail: hrn@hrn.is

Velferðarráðuneytið
Ministry of Welfare

Skogarhlid 6
IS-150 Reykjavik

Website
Tel.: +354 54 58 10 0
E-mail: postur@vel.is

Sjúkratryggingar Íslands
Icelandic Health Insurance

Vínlandsleið 16
IS-150 Reykjavík

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +354 51 50 00 0
Fax: +354 51 50 05 7
E-mail: international@sjukra.is

Συνταγογράφηση φαρμάκων στο εξωτερικό

Heilbrigðisráðuneytið
Ministry of Health

Skógarhlíð 6
IS-150 Reykjavik

Website
Tel.: +354 54 58 70 0
E-mail: hrn@hrn.is

Velferðarráðuneytið
Ministry of Welfare

Skogarhlid 6
IS-150 Reykjavik

Website
Tel.: +354 54 58 10 0
E-mail: postur@vel.is

Sjúkratryggingar Íslands
Icelandic Health Insurance

Vínlandsleið 16
IS-150 Reykjavík

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +354 51 50 00 0
Fax: +354 51 50 05 7
E-mail: international@sjukra.is

Συνταγογράφηση φαρμάκων στο εξωτερικό: δαπάνες και επιστροφές

Heilbrigðisráðuneytið
Ministry of Health

Skógarhlíð 6
IS-150 Reykjavik

Website
Tel.: +354 54 58 70 0
E-mail: hrn@hrn.is

Velferðarráðuneytið
Ministry of Welfare

Skogarhlid 6
IS-150 Reykjavik

Website
Tel.: +354 54 58 10 0
E-mail: postur@vel.is

Sjúkratryggingar Íslands
Icelandic Health Insurance

Vínlandsleið 16
IS-150 Reykjavík

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +354 51 50 00 0
Fax: +354 51 50 05 7
E-mail: international@sjukra.is

Προσκόμιση ιατρικής συνταγής σε χώρα του εξωτερικού

Heilbrigðisráðuneytið
Ministry of Health

Skógarhlíð 6
IS-150 Reykjavik

Website
Tel.: +354 54 58 70 0
E-mail: hrn@hrn.is

Velferðarráðuneytið
Ministry of Welfare

Skogarhlid 6
IS-150 Reykjavik

Website
Tel.: +354 54 58 10 0
E-mail: postur@vel.is

Sjúkratryggingar Íslands
Icelandic Health Insurance

Vínlandsleið 16
IS-150 Reykjavík

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +354 51 50 00 0
Fax: +354 51 50 05 7
E-mail: international@sjukra.is

Προγραμματισμένη ιατρική περίθαλψη στο εξωτερικό

Heilbrigðisráðuneytið
Ministry of Health

Skógarhlíð 6
IS-150 Reykjavik

Website
Tel.: +354 54 58 70 0
E-mail: hrn@hrn.is

Velferðarráðuneytið
Ministry of Welfare

Skogarhlid 6
IS-150 Reykjavik

Website
Tel.: +354 54 58 10 0
E-mail: postur@vel.is

Sjúkratryggingar Íslands
Icelandic Health Insurance

Vínlandsleið 16
IS-150 Reykjavík

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +354 51 50 00 0
Fax: +354 51 50 05 7
E-mail: international@sjukra.is

Δαπάνες και επιστροφή δαπανών: προγραμματισμένη ιατρική περίθαλψη στο εξωτερικό

Heilbrigðisráðuneytið
Ministry of Health

Skógarhlíð 6
IS-150 Reykjavik

Website
Tel.: +354 54 58 70 0
E-mail: hrn@hrn.is

Velferðarráðuneytið
Ministry of Welfare

Skogarhlid 6
IS-150 Reykjavik

Website
Tel.: +354 54 58 10 0
E-mail: postur@vel.is

Sjúkratryggingar Íslands
Icelandic Health Insurance

Vínlandsleið 16
IS-150 Reykjavík

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +354 51 50 00 0
Fax: +354 51 50 05 7
E-mail: international@sjukra.is

Οργάνωση προγραμματισμένης ιατρικής περίθαλψης στο εξωτερικό

Heilbrigðisráðuneytið
Ministry of Health

Skógarhlíð 6
IS-150 Reykjavik

Website
Tel.: +354 54 58 70 0
E-mail: hrn@hrn.is

Velferðarráðuneytið
Ministry of Welfare

Skogarhlid 6
IS-150 Reykjavik

Website
Tel.: +354 54 58 10 0
E-mail: postur@vel.is

Sjúkratryggingar Íslands
Icelandic Health Insurance

Vínlandsleið 16
IS-150 Reykjavík

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +354 51 50 00 0
Fax: +354 51 50 05 7
E-mail: international@sjukra.is

Κέντρα πληροφόρησης: προγραμματισμένη ιατρική περίθαλψη στο εξωτερικό

Heilbrigðisráðuneytið
Ministry of Health

Skógarhlíð 6
IS-150 Reykjavik

Website
Tel.: +354 54 58 70 0
E-mail: hrn@hrn.is

Velferðarráðuneytið
Ministry of Welfare

Skogarhlid 6
IS-150 Reykjavik

Website
Tel.: +354 54 58 10 0
E-mail: postur@vel.is

Sjúkratryggingar Íslands
Icelandic Health Insurance

Vínlandsleið 16
IS-150 Reykjavík

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +354 51 50 00 0
Fax: +354 51 50 05 7
E-mail: international@sjukra.is

Μη προγραμματισμένη υγειονομική περίθαλψη

Heilbrigðisráðuneytið
Ministry of Health

Skógarhlíð 6
IS-150 Reykjavik

Website
Tel.: +354 54 58 70 0
E-mail: hrn@hrn.is

Velferðarráðuneytið
Ministry of Welfare

Skogarhlid 6
IS-150 Reykjavik

Website
Tel.: +354 54 58 10 0
E-mail: postur@vel.is

Sjúkratryggingar Íslands
Icelandic Health Insurance

Vínlandsleið 16
IS-150 Reykjavík

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +354 51 50 00 0
Fax: +354 51 50 05 7
E-mail: international@sjukra.is

Ιατρική επίσκεψη ή περίθαλψη σε νοσοκομείο στο εξωτερικό

Heilbrigðisráðuneytið
Ministry of Health

Skógarhlíð 6
IS-150 Reykjavik

Website
Tel.: +354 54 58 70 0
E-mail: hrn@hrn.is

Velferðarráðuneytið
Ministry of Welfare

Skogarhlid 6
IS-150 Reykjavik

Website
Tel.: +354 54 58 10 0
E-mail: postur@vel.is

Sjúkratryggingar Íslands
Icelandic Health Insurance

Vínlandsleið 16
IS-150 Reykjavík

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +354 51 50 00 0
Fax: +354 51 50 05 7
E-mail: international@sjukra.is

Υγειονομική κάλυψη για σύντομη διαμονή στο εξωτερικό

Heilbrigðisráðuneytið
Ministry of Health

Skógarhlíð 6
IS-150 Reykjavik

Website
Tel.: +354 54 58 70 0
E-mail: hrn@hrn.is

Velferðarráðuneytið
Ministry of Welfare

Skogarhlid 6
IS-150 Reykjavik

Website
Tel.: +354 54 58 10 0
E-mail: postur@vel.is

Sjúkratryggingar Íslands
Icelandic Health Insurance

Vínlandsleið 16
IS-150 Reykjavík

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +354 51 50 00 0
Fax: +354 51 50 05 7
E-mail: international@sjukra.is

Μη προγραμματισμένη υγειονομική περίθαλψη: πληρωμή και επιστροφή εξόδων

Heilbrigðisráðuneytið
Ministry of Health

Skógarhlíð 6
IS-150 Reykjavik

Website
Tel.: +354 54 58 70 0
E-mail: hrn@hrn.is

Velferðarráðuneytið
Ministry of Welfare

Skogarhlid 6
IS-150 Reykjavik

Website
Tel.: +354 54 58 10 0
E-mail: postur@vel.is

Sjúkratryggingar Íslands
Icelandic Health Insurance

Vínlandsleið 16
IS-150 Reykjavík

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +354 51 50 00 0
Fax: +354 51 50 05 7
E-mail: international@sjukra.is

Διαμονή στο εξωτερικό

Heilbrigðisráðuneytið
Ministry of Health

Skógarhlíð 6
IS-150 Reykjavik

Website
Tel.: +354 54 58 70 0
E-mail: hrn@hrn.is

Velferðarráðuneytið
Ministry of Welfare

Skogarhlid 6
IS-150 Reykjavik

Website
Tel.: +354 54 58 10 0
E-mail: postur@vel.is

Sjúkratryggingar Íslands
Icelandic Health Insurance

Vínlandsleið 16
IS-150 Reykjavík

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +354 51 50 00 0
Fax: +354 51 50 05 7
E-mail: international@sjukra.is

Η ιατροφαρμακευτική σας κάλυψη

Heilbrigðisráðuneytið
Ministry of Health

Skógarhlíð 6
IS-150 Reykjavik

Website
Tel.: +354 54 58 70 0
E-mail: hrn@hrn.is

Velferðarráðuneytið
Ministry of Welfare

Skogarhlid 6
IS-150 Reykjavik

Website
Tel.: +354 54 58 10 0
E-mail: postur@vel.is

Sjúkratryggingar Íslands
Icelandic Health Insurance

Vínlandsleið 16
IS-150 Reykjavík

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +354 51 50 00 0
Fax: +354 51 50 05 7
E-mail: international@sjukra.is

Διατυπώσεις διαμονής

Útlendingastofnun
Directorate of Immigration

Sölvhólsgötu 7
IS-150 Reykjavík

Website
Tel.: +354 54 59 00 0
E-mail: utl@utl.is

Þjóðskrá Íslands
Registers Iceland

Borgartúni 21
IS-105 Reykjavik

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +354 51 55 30 0
Fax: +354 51 55 31 0
E-mail: skra@skra.is

Έγγραφα και διατυπώσεις

Μόνιμη διαμονή (> 5 έτη) για υπηκόους της ΕΕ

Útlendingastofnun
Directorate of Immigration

Sölvhólsgötu 7
IS-150 Reykjavík

Website
Tel.: +354 54 59 00 0
E-mail: utl@utl.is

Þjóðskrá Íslands
Registers Iceland

Borgartúni 21
IS-105 Reykjavik

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +354 51 55 30 0
Fax: +354 51 55 31 0
E-mail: skra@skra.is

Μόνιμη διαμονή (>5 έτη) μελών οικογένειας που είναι υπήκοοι χώρας εκτός ΕΕ

Útlendingastofnun
Directorate of Immigration

Sölvhólsgötu 7
IS-150 Reykjavík

Website
Tel.: +354 54 59 00 0
E-mail: utl@utl.is

Þjóðskrá Íslands
Registers Iceland

Borgartúni 21
IS-105 Reykjavik

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +354 51 55 30 0
Fax: +354 51 55 31 0
E-mail: skra@skra.is

Εγγραφή σε άλλη χώρα της ΕΕ μελών της οικογένειάς σας που είναι υπήκοοι χωρών της ΕΕ

Útlendingastofnun
Directorate of Immigration

Sölvhólsgötu 7
IS-150 Reykjavík

Website
Tel.: +354 54 59 00 0
E-mail: utl@utl.is

Þjóðskrá Íslands
Registers Iceland

Borgartúni 21
IS-105 Reykjavik

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +354 51 55 30 0
Fax: +354 51 55 31 0
E-mail: skra@skra.is

Εγγραφή μελών της οικογένειάς σας μη υπηκόων ΕΕ σε άλλη χώρα της ΕΕ

Útlendingastofnun
Directorate of Immigration

Sölvhólsgötu 7
IS-150 Reykjavík

Website
Tel.: +354 54 59 00 0
E-mail: utl@utl.is

Þjóðskrá Íslands
Registers Iceland

Borgartúni 21
IS-105 Reykjavik

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +354 51 55 30 0
Fax: +354 51 55 31 0
E-mail: skra@skra.is

Δήλωση της διαμονής σας στο εξωτερικό

Útlendingastofnun
Directorate of Immigration

Sölvhólsgötu 7
IS-150 Reykjavík

Website
Tel.: +354 54 59 00 0
E-mail: utl@utl.is

Þjóðskrá Íslands
Registers Iceland

Borgartúni 21
IS-105 Reykjavik

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +354 51 55 30 0
Fax: +354 51 55 31 0
E-mail: skra@skra.is

Δήλωση παρουσίας για σύντομες περιόδους διαμονής (<3 μήνες)

Útlendingastofnun
Directorate of Immigration

Sölvhólsgötu 7
IS-150 Reykjavík

Website
Tel.: +354 54 59 00 0
E-mail: utl@utl.is

Þjóðskrá Íslands
Registers Iceland

Borgartúni 21
IS-105 Reykjavik

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +354 51 55 30 0
Fax: +354 51 55 31 0
E-mail: skra@skra.is

Εκλογές σε άλλη χώρα

Ευρωπαϊκές εκλογές

Útlendingastofnun
Directorate of Immigration

Sölvhólsgötu 7
IS-150 Reykjavík

Website
Tel.: +354 54 59 00 0
E-mail: utl@utl.is

Þjóðskrá Íslands
Registers Iceland

Borgartúni 21
IS-105 Reykjavik

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +354 51 55 30 0
Fax: +354 51 55 31 0
E-mail: skra@skra.is

Δημοτικές εκλογές

Útlendingastofnun
Directorate of Immigration

Sölvhólsgötu 7
IS-150 Reykjavík

Website
Tel.: +354 54 59 00 0
E-mail: utl@utl.is

Þjóðskrá Íslands
Registers Iceland

Borgartúni 21
IS-105 Reykjavik

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +354 51 55 30 0
Fax: +354 51 55 31 0
E-mail: skra@skra.is

Εκλογές στη χώρα καταγωγής

Útlendingastofnun
Directorate of Immigration

Sölvhólsgötu 7
IS-150 Reykjavík

Website
Tel.: +354 54 59 00 0
E-mail: utl@utl.is

Þjóðskrá Íslands
Registers Iceland

Borgartúni 21
IS-105 Reykjavik

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +354 51 55 30 0
Fax: +354 51 55 31 0
E-mail: skra@skra.is

Δικαιώματα διαμονής οικογενειών

Καταχωρισμένοι (δηλωμένοι) σύντροφοι

Útlendingastofnun
Directorate of Immigration

Sölvhólsgötu 7
IS-150 Reykjavík

Website
Tel.: +354 54 59 00 0
E-mail: utl@utl.is

Þjóðskrá Íslands
Registers Iceland

Borgartúni 21
IS-105 Reykjavik

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +354 51 55 30 0
Fax: +354 51 55 31 0
E-mail: skra@skra.is

Μέλη της οικογένειας ατόμων που αναζητούν εργασία

Útlendingastofnun
Directorate of Immigration

Sölvhólsgötu 7
IS-150 Reykjavík

Website
Tel.: +354 54 59 00 0
E-mail: utl@utl.is

Þjóðskrá Íslands
Registers Iceland

Borgartúni 21
IS-105 Reykjavik

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +354 51 55 30 0
Fax: +354 51 55 31 0
E-mail: skra@skra.is

Λοιποί συγγενείς

Útlendingastofnun
Directorate of Immigration

Sölvhólsgötu 7
IS-150 Reykjavík

Website
Tel.: +354 54 59 00 0
E-mail: utl@utl.is

Þjóðskrá Íslands
Registers Iceland

Borgartúni 21
IS-105 Reykjavik

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +354 51 55 30 0
Fax: +354 51 55 31 0
E-mail: skra@skra.is

Ο/η σύζυγος και τα παιδιά σας είναι υπήκοοι χώρας της ΕΕ

Útlendingastofnun
Directorate of Immigration

Sölvhólsgötu 7
IS-150 Reykjavík

Website
Tel.: +354 54 59 00 0
E-mail: utl@utl.is

Þjóðskrá Íslands
Registers Iceland

Borgartúni 21
IS-105 Reykjavik

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +354 51 55 30 0
Fax: +354 51 55 31 0
E-mail: skra@skra.is

Σύζυγος και τέκνα πολίτες χώρας εκτός ΕΕ

Útlendingastofnun
Directorate of Immigration

Sölvhólsgötu 7
IS-150 Reykjavík

Website
Tel.: +354 54 59 00 0
E-mail: utl@utl.is

Þjóðskrá Íslands
Registers Iceland

Borgartúni 21
IS-105 Reykjavik

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +354 51 55 30 0
Fax: +354 51 55 31 0
E-mail: skra@skra.is

Οι γονείς σας

Útlendingastofnun
Directorate of Immigration

Sölvhólsgötu 7
IS-150 Reykjavík

Website
Tel.: +354 54 59 00 0
E-mail: utl@utl.is

Þjóðskrá Íslands
Registers Iceland

Borgartúni 21
IS-105 Reykjavik

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +354 51 55 30 0
Fax: +354 51 55 31 0
E-mail: skra@skra.is

Δικαιώματα διαμονής

Δικαίωμα διαμονής ατόμων που αναζητούν εργασία

Útlendingastofnun
Directorate of Immigration

Sölvhólsgötu 7
IS-150 Reykjavík

Website
Tel.: +354 54 59 00 0
E-mail: utl@utl.is

Þjóðskrá Íslands
Registers Iceland

Borgartúni 21
IS-105 Reykjavik

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +354 51 55 30 0
Fax: +354 51 55 31 0
E-mail: skra@skra.is

Συνταξιούχοι - δικαίωμα διαμονής

Útlendingastofnun
Directorate of Immigration

Sölvhólsgötu 7
IS-150 Reykjavík

Website
Tel.: +354 54 59 00 0
E-mail: utl@utl.is

Þjóðskrá Íslands
Registers Iceland

Borgartúni 21
IS-105 Reykjavik

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +354 51 55 30 0
Fax: +354 51 55 31 0
E-mail: skra@skra.is

Φοιτητές - δικαίωμα διαμονής

Útlendingastofnun
Directorate of Immigration

Sölvhólsgötu 7
IS-150 Reykjavík

Website
Tel.: +354 54 59 00 0
E-mail: utl@utl.is

Þjóðskrá Íslands
Registers Iceland

Borgartúni 21
IS-105 Reykjavik

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +354 51 55 30 0
Fax: +354 51 55 31 0
E-mail: skra@skra.is

Εργαζόμενοι - δικαιώματα διαμονής

Útlendingastofnun
Directorate of Immigration

Sölvhólsgötu 7
IS-150 Reykjavík

Website
Tel.: +354 54 59 00 0
E-mail: utl@utl.is

Þjóðskrá Íslands
Registers Iceland

Borgartúni 21
IS-105 Reykjavik

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +354 51 55 30 0
Fax: +354 51 55 31 0
E-mail: skra@skra.is

Ταξίδια

Directorate of Internal Revenue
Laugavegur 166
IS-150 Reykjavik

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +354 44 21 00 0
E-mail: rsk@rsk.is

Εθνικοί φορείς επιβολής της νομοθεσίας

Icelandic Transport Authority
Samgöngustofa
P.O. Box 470
IS-202 Kópavogur

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμουis
Tel.: +354 48 06 00 0
E-mail: consumers@icetra.is

Υπουργείο Εξωτερικών

Ministry for Foreign Affairs
Raudararstigur 25
IS-150 Reykjavik

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +354 54 59 90 0
E-mail: external@utn.stjr.is

Οδήγηση στο εξωτερικό

Η ισχύς της ασφάλειας του αυτοκινήτου σας όταν ταξιδεύετε στο εξωτερικό

Alpjódlegar Bifreidatryggingar á Islandi
International Motor Insurance in Iceland

Borgartúni 35
IS-105 Reykjavík

Website
Tel.: +354 56 81 61 2
Fax: +354 59 10 41 9
E-mail: abi@abi.is

Άδεια οδήγησης και ασφάλιση αυτοκινήτου

Alpjódlegar Bifreidatryggingar á Islandi
International Motor Insurance in Iceland

Borgartúni 35
IS-105 Reykjavík

Website
Tel.: +354 56 81 61 2
Fax: +354 59 10 41 9
E-mail: abi@abi.is

Sýslumenn
District Commissioner
Websiteis

Απώλεια, κλοπή, αντικατάσταση άδειας οδήγησης όταν βρίσκεστε σε διακοπές

Sýslumenn
District Commissioner
Websiteis

Δικαιώματα επιβατών

Δικαιώματα επιβατών αεροπορικών μεταφορών

Εθνικοί φορείς επιβολής της νομοθεσίας

Icelandic Transport Authority
Samgöngustofa
P.O. Box 470
IS-202 Kópavogur

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμουis
Tel.: +354 48 06 00 0
E-mail: consumers@icetra.is

Οχήματα

Alpjódlegar Bifreidatryggingar á Islandi
International Motor Insurance in Iceland

Borgartúni 35
IS-105 Reykjavík

Website
Tel.: +354 56 81 61 2
Fax: +354 59 10 41 9
E-mail: abi@abi.is

Αυτοκίνητα

Αγορά και χρηματοδοτική μίσθωση αυτοκινήτου

ECC Ísland
European Consumer Centre Iceland

Hverfisgotu 105
IS-101 Reykjavik

Website
Tel.: +354 54 51 20 0
E-mail: ecc@eccisland.is

Εταιρικά αυτοκίνητα

Samgöngustofa
Icelandic Transport Authority

Ármúla 2
IS-108 Reykjavík

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +354 48 06 00 0
E-mail: icetra@icetra.is

Άδεια οδήγησης

Sýslumenn
District Commissioner
Websiteis

Αναγνώριση και ισχύς άδειας οδήγησης

Sýslumenn
District Commissioner
Websiteis

Ανανέωση και ανταλλαγή άδειας οδήγησης

Sýslumenn
District Commissioner
Websiteis

Απόκτηση άδειας οδήγησης στην ΕΕ

Sýslumenn
District Commissioner
Websiteis

Ασφάλιση

Alpjódlegar Bifreidatryggingar á Islandi
International Motor Insurance in Iceland

Borgartúni 35
IS-105 Reykjavík

Website
Tel.: +354 56 81 61 2
Fax: +354 59 10 41 9
E-mail: abi@abi.is

Ασφαλιστική κάλυψη αυτοκινήτου στο εξωτερικό

Alpjódlegar Bifreidatryggingar á Islandi
International Motor Insurance in Iceland

Borgartúni 35
IS-105 Reykjavík

Website
Tel.: +354 56 81 61 2
Fax: +354 59 10 41 9
E-mail: abi@abi.is

Ισχύς της ασφάλειας αυτοκινήτου στην ΕΕ

Alpjódlegar Bifreidatryggingar á Islandi
International Motor Insurance in Iceland

Borgartúni 35
IS-105 Reykjavík

Website
Tel.: +354 56 81 61 2
Fax: +354 59 10 41 9
E-mail: abi@abi.is

Ταξινόμηση

Samgöngustofa
Icelandic Transport Authority

Ármúla 2
IS-108 Reykjavík

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +354 48 06 00 0
E-mail: icetra@icetra.is

Έγγραφα και διατυπώσεις ταξινόμησης αυτοκινήτων

Samgöngustofa
Icelandic Transport Authority

Ármúla 2
IS-108 Reykjavík

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +354 48 06 00 0
E-mail: icetra@icetra.is

Ταξινόμηση αυτοκινήτου σε άλλη χώρα της ΕΕ

Samgöngustofa
Icelandic Transport Authority

Ármúla 2
IS-108 Reykjavík

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +354 48 06 00 0
E-mail: icetra@icetra.is

Εργασία και συνταξιοδότηση

Fjármála- og efnahagsráðuneytið
Ministry of Finance and Economic Affairs

Arnarhvoll vid Lindargotu
IS-101 Reykjavik

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +354 54 59 20 0
Fax: +354 54 59 29 9
E-mail: postur@fjr.is

Tryggingastofnun
The Social Insurance Administration

Laugavegur 144
IS-105 Reykjavik

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμουΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +354 56 04 40 0
Fax: +354 56 04 45 1
E-mail: tr@tr.is

Vinnumálastofnun
Directorate of Labour

Kringlunni 1
IS-103 Reykjavik

Website
Tel.: +354 51 54 80 0
Fax: +354 51 12 52 0
E-mail: postur@vmst.is

Velferðarráðuneytið
Ministry of Social Affairs

Skogarhlid 6
IS-150 Reykjavik

Website
Tel.: +354 54 58 10 0
Fax: +354 55 19 16 5
E-mail: frn@frn.is

Αναζήτηση εργασίας στο εξωτερικό

Πρόσβαση σε θέσεις εργασίας του δημοσίου

Vinnumálastofnun
Directorate of Labour

Kringlunni 1
IS-103 Reykjavik

Website
Tel.: +354 51 54 80 0
Fax: +354 51 12 52 0
E-mail: postur@vmst.is

Αν δεν βρείτε εργασία

Vinnumálastofnun
Directorate of Labour

Kringlunni 1
IS-103 Reykjavik

Website
Tel.: +354 51 54 80 0
Fax: +354 51 12 52 0
E-mail: postur@vmst.is

Μεταφορά παροχών ανεργίας

Vinnumálastofnun
Directorate of Labour

Kringlunni 1
IS-103 Reykjavik

Website
Tel.: +354 51 54 80 0
Fax: +354 51 12 52 0
E-mail: postur@vmst.is

Συνταξιοδότηση στο εξωτερικό

Κρατικές συντάξεις στο εξωτερικό

Fjármála- og efnahagsráðuneytið
Ministry of Finance and Economic Affairs

Arnarhvoll vid Lindargotu
IS-101 Reykjavik

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +354 54 59 20 0
Fax: +354 54 59 29 9
E-mail: postur@fjr.is

Tryggingastofnun
The Social Insurance Administration

Laugavegur 144
IS-105 Reykjavik

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμουΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +354 56 04 40 0
Fax: +354 56 04 45 1
E-mail: tr@tr.is

Επικουρικές συντάξεις στο εξωτερικό

Fjármála- og efnahagsráðuneytið
Ministry of Finance and Economic Affairs

Arnarhvoll vid Lindargotu
IS-101 Reykjavik

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +354 54 59 20 0
Fax: +354 54 59 29 9
E-mail: postur@fjr.is

Tryggingastofnun
The Social Insurance Administration

Laugavegur 144
IS-105 Reykjavik

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμουΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +354 56 04 40 0
Fax: +354 56 04 45 1
E-mail: tr@tr.is

Ανεργία και παροχές

Συντάξεις επιζώντων και επιδόματα θανάτου

Vinnumálastofnun
Directorate of Labour

Kringlunni 1
IS-103 Reykjavik

Website
Tel.: +354 51 54 80 0
Fax: +354 51 12 52 0
E-mail: postur@vmst.is

Οικογενειακές παροχές

Ministry of Welfare
Hafnarhusinu vid Tryggvagotu
IS-150 Reykjavik

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +354 54 58 10 0
E-mail: postur@vel.is

Κάλυψη κοινωνικής ασφάλισης στο εξωτερικό

Vinnumálastofnun
Directorate of Labour

Kringlunni 1
IS-103 Reykjavik

Website
Tel.: +354 51 54 80 0
Fax: +354 51 12 52 0
E-mail: postur@vmst.is

Συστήματα κοινωνικής ασφάλισης στην ΕΕ

Vinnumálastofnun
Directorate of Labour

Kringlunni 1
IS-103 Reykjavik

Website
Tel.: +354 51 54 80 0
Fax: +354 51 12 52 0
E-mail: postur@vmst.is

Άνεργος στο εξωτερικό

Vinnumálastofnun
Directorate of Labour

Kringlunni 1
IS-103 Reykjavik

Website
Tel.: +354 51 54 80 0
Fax: +354 51 12 52 0
E-mail: postur@vmst.is

Χρήσιμα έντυπα για τα δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης

Vinnumálastofnun
Directorate of Labour

Kringlunni 1
IS-103 Reykjavik

Website
Tel.: +354 51 54 80 0
Fax: +354 51 12 52 0
E-mail: postur@vmst.is

Εργασία στο εξωτερικό

Αποσπασμένοι εργαζόμενοι

Velferðarráðuneytið
Ministry of Social Affairs

Skogarhlid 6
IS-150 Reykjavik

Website
Tel.: +354 54 58 10 0
Fax: +354 55 19 16 5
E-mail: frn@frn.is

Δημόσιοι υπάλληλοι στο εξωτερικό

Vinnumálastofnun
Directorate of Labour

Kringlunni 1
IS-103 Reykjavik

Website
Tel.: +354 51 54 80 0
Fax: +354 51 12 52 0
E-mail: postur@vmst.is

Διασυνοριακοί εργαζόμενοι

Vinnumálastofnun
Directorate of Labour

Kringlunni 1
IS-103 Reykjavik

Website
Tel.: +354 51 54 80 0
Fax: +354 51 12 52 0
E-mail: postur@vmst.is

Ίση μεταχείριση

Vinnumálastofnun
Directorate of Labour

Kringlunni 1
IS-103 Reykjavik

Website
Tel.: +354 51 54 80 0
Fax: +354 51 12 52 0
E-mail: postur@vmst.is

Άδειες εργασίας

Vinnumálastofnun
Directorate of Labour

Kringlunni 1
IS-103 Reykjavik

Website
Tel.: +354 51 54 80 0
Fax: +354 51 12 52 0
E-mail: postur@vmst.is

Επιλέξτε χώρα

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: