Navigointipolku

Päivitetty : 23/01/2015

Hyödyllisiä lomakkeita sosiaaliturvan varmistamiseksi

Vanhat etuus- tai sosiaaliturvalomakkeet

Eurooppalainen sosiaaliturvalainsäädäntö uudistui merkittävästi toukokuussa 2010. Uudistuksen yhteydessä poistettiin käytöstä E-lomakkeet, joita EU:ssa oli käytetty jo vuosikausia.

Ne korvattiin uusilla yksinkertaistetuilla lomakkeilla, mutta käytännössä joissakin EU-maissa käytetään siirtymäkaudella edelleen E-lomakkeita.

Lomake

Tarkoitus

Myöntävä viranomainen ja käyttö

E 101

Selvitys sovellettavasta lainsäädännöstä. Todistaa, että maksat sosiaaliturvamaksuja johonkin toiseen EU-maahan, jos olet ulkomaille lähetetty työntekijä tai työskentelet useissa maissa samaan aikaan.

Ota yhteyttä kansalliseen lähetettyjen työntekijöiden yhteysviranomaiseen, joka opastaa tämän asiakirjan hankkimisessa.

E 102

Lupa jatkaa ulkomaankomennusta. Hyödyllinen, jos komennustyö kestää yli 12 kuukautta.

Ota yhteyttä kansalliseen lähetettyjen työntekijöiden yhteysviranomaiseen, joka opastaa tämän asiakirjan hankkimisessa maassa, jossa yleensä olet töissä.

E 104

Selvitys työllisyys-, vakuutus- ja asumiskausista tietyssä maassa. Mahdollistaa sairausvakuutuksen siirtotyöläisille ja rajatyöntekijöille maassa, joka vaatii selvitykset työllisyyskausista.

Sairausvakuutuksesta vastaava viranomainen.

Lähetä lomake työskentelymaasi sairausvakuutusviranomaiselle.

E 106

Todistus sairaanhoito-oikeudesta, jos asut eri maassa kuin siinä, jossa olet vakuutettu. Hyödyllinen rajatyöntekijöille, virkamiehille ja heidän huollettavilleen.

Sairausvakuutuksesta vastaava viranomainen.

Lähetä lomake asuinmaasi sairausvakuutusviranomaiselle.

E 109

Todistus sairaanhoito-oikeudesta huollettaville, jotka eivät asu työskentelymaassasi. Hyödyllinen siirtotyöläisille, joiden perhe asuu edelleen toisessa maassa.

Sairausvakuutuksesta vastaava viranomainen.

Huollettaviesi on lähetettävä lomake asuinmaansa sairausvakuutusviranomaiselle.

E 112

Lupa saada suunniteltua sairaanhoitoa jossain toisessa EU- tai EFTA-maassa. Sinulla pitäisi olla samat oikeudet hoitoon kuin kyseisen maan asukkailla. Osa kustannuksista on mahdollisesti maksettava etukäteen.

Sairausvakuutuksesta vastaava viranomainen.

Lähetä lomake sen maan sairausvakuutusviranomaiselle, johon olet menossa hoitoon.

E 116

Lääkärinlausunto työkyvyttömyydestä (sairausloma tai äitiysloma).

Työskentelymaasi sairausvakuutusviranomaisen lääkärin kirjoittama lausunto, joka lähetetään kotimaasi sairausvakuutusviranomaiselle.

E 121

Todistus eläkkeensaajan sairaanhoito-oikeudesta, jos asut eri maassa kuin siinä, jossa olet vakuutettu.

Sairausvakuutuksesta vastaava viranomainen.

Lähetä lomake asuinmaasi sairausvakuutusviranomaiselle.

E 301

Selvitys vakuutusajanjaksoista, jotka otetaan huomioon työttömyysetuutta laskettaessa.

Julkinen työvoimapalvelu maassa, jossa teit työtä.

Lähetä lomake sen maan julkiseen työvoimapalveluun, josta haluat hakea työttömyysetuutta.

E 303

Todistus työttömyysetuuksien säilyttämisestä toiseen maahan muutettaessa.

Kansallinen työvoimapalvelu maassa, jossa jäit työttömäksi.

Lähetä lomake sen maan julkiseen työvoimapalveluun, jossa haet työtä.

E 303/5

Selvitys ulkomailla saaduista etuuksista (osa E 303 -lomaketta). Sisältää tärkeää tietoa oikeuksistasi ja velvollisuuksistasi, jos haluat säilyttää työttömyysetuutesi ulkomaille muuttaessasi. Jos palaat maahan, jossa jäit työttömäksi, tämän lomakkeen avulla voit osoittaa, kuinka paljon etuuksia olet saanut työnhakumaasi kansalliselta työvoimapalvelulta.

Kansallinen työvoimapalvelu maassa, jossa jäit työttömäksi.

Lähetä lomake sen maan julkiseen työvoimapalveluun, jossa haet työtä.

E 401

Perhe-etuuksien laskemista varten tarvittava todistus perheenjäsenistä. Hyödyllinen siirtotyöläisille, joiden perhe asuu edelleen toisessa maassa, sekä rajatyöntekijöille.

Maa, jossa perheesi elää.

Lähetä lomake työskentelymaasi perhe-etuusviranomaisille.

Julkiset kuulemismenettelyt

    Tässä tapauksessa EU:n 27 jäsenmaata sekä Islanti, Liechtenstein, Norja ja Sveitsi

    Retour au texte en cours.