Sti

Opdateret : 23/01/2015

Nyttige blanketter for sociale sikringsrettigheder

Tidligere blanketter for ydelser (eller social sikring)

Der blev gennemført en større reform af EU-reglerne om social sikring i maj 2010. Med reformen afskaffede man e-blanketterne, som i mange år blev brugt af folk, der flyttede inden for EU.

Nye forenklede formularer har erstattet e-blanketterne, men i praksis bruger nogle landes myndigheder stadig e-blanketter i en overgangsperiode.

Blanket

Formål

Udstedende myndighed og anvendelse

E 101

Erklæring om gældende lov. Nyttig, når du skal dokumentere, at du betaler sociale sikringsbidrag i et andet EU-land – hvis du er udstationeret i udlandet eller arbejder i flere lande på en gang.

Kontakt dit nationale forbindelseskontor for at finde ud af, hvilken myndighed der kan udstede dokumentet.

E 102

Forlængelse af udstationering. Nyttig, når arbejdet tager længere end 12 måneder.

Kontakt dit nationale forbindelseskontor for at finde ud af, hvilken myndighed der kan udstede dokumentet i det land, hvor du normalt arbejder.

E 104

Attest for sammenlægning af beskæftigelses-, bidrags- og bopælsperioder i samme land. Giver vandrende arbejdstagere og grænsependlere adgang til sygesikring i et land, som kræver registrering af beskæftigelsesperioder.

Sygesikringen.

Indgiv den til sygesikringen i det land, hvor du arbejder.

E 106

Bevis på ret til sundhedspleje, hvis du ikke bor i det land, hvor du er forsikret. Nyttigt for grænsependlere, tjenestemænd og deres familie.

Sygesikringen.

Indgiv den til sygesikringen i det land, hvor du arbejder.

E 109

Bevis på ret til sundhedspleje for familiemedlemmer, der ikke bor i det land, hvor du arbejder. Nyttigt for vandrende arbejdstagere, hvis familie stadig bor i deres hjemland.

Sygesikringen.

Dine familiemedlemmer skal indgive den til sygesikringen i det land, hvor de bor.

E 112

Tilladelse til planlagt behandling i et andet EU- eller EFTA-land. Du har krav på samme behandling som landets beboere – måske skal du betale en del af udgifterne på stedet.

Sygesikringen.

Indgiv den til sygesikringen i det land, hvor du vil behandles.

E 116

Lægeerklæring om uarbejdsdygtighed (syge- eller barselsorlov).

Udstedt af en læge under sygesikringen i det land, hvor du arbejder, og sendt til din sygesikring.

E 121

Bevis på, at du som pensionist har ret til sundhedspleje, hvis du bor uden for det land, hvor du er forsikret.

Sygesikringen.

Vis det til sygesikringen i det land, hvor du bor.

E 301

Erklæring om forsikringsperioder, der skal medregnes ved beregning af arbejdsløshedsunderstøttelse.

Offentlig arbejdsformidling i det eller de lande, hvor du sidst har arbejdet.

Indgiv den til den nationale arbejdsformidling i det land, hvor du vil søge om arbejdsløshedsunderstøttelse.

E 303

Tilladelse til at tage arbejdsløshedsunderstøttelse med til udlandet.

Offentlig arbejdsformidling i det land, hvor du blev arbejdsløs.

Indgiv den til den offentlige arbejdsformidling i det land, hvor du søger job.

E 303/5

Erklæring om ydelser, du har modtaget i udlandet (en del af blanket E 303). Indeholder vigtige oplysninger om dine rettigheder og forpligtelser, når du tager din arbejdsløshedsunderstøttelse med til udlandet. Giver arbejdsformidlingen i det land, hvor du søger job, mulighed for at angive, hvor meget du fik fra dem, hvis du vender tilbage til det land, hvor du blev arbejdsløs.

Offentlig arbejdsformidling i det land, hvor du blev arbejdsløs.

Indgiv den til den offentlige arbejdsformidling i det land, hvor du søger job.

E 401

Erklæring om din families sammensætning til beregning af familieydelser i det relevante land. Nyttig for vandrende arbejdstagere, hvis familier stadig bor i deres hjemland, eller for grænsependlere.

Udstedt af det land, hvor din familie bor.

Indgiv den til de sociale myndigheder i det land, hvor du arbejder.

I dette tilfælde de 27 EU-lande plus Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz

Retour au texte en cours.