Cesta

Aktualizováno : 23/01/2015

Formuláře pro nárokování dávek sociálního zabezpečení

Dřívější formuláře

V květnu 2010 vstoupilo v platnost přepracované nařízení EU upravující fungování dávek sociálního zabezpečení. Mimo jiné se jím zrušily formuláře E, které se používaly při nárokování dávek v jiných státech EU.

Nahradily je nové, zjednodušené formuláře, nicméně v praxi některé vnitrostátní orgány používají oba typy formulářů současně jako přechodné opatření.

Formulář

Účel

Vydávající orgán a použití

E 101

Potvrzení o příslušnosti k právním předpisům. Stvrzuje, že si platíte sociálního pojištění v jiném členské zemi EU. Využijete ho například, když budete vysláni do zahraničí nebo pracujete v několika zemích současně.

Kde si můžete nechat formulář vystavit, se dozvíte v příslušné informační kanceláři dané země.

E 102

Povolení prodloužit dobu vyslání. Pro případy, kdy doba vyslání přesáhne 12 měsíců.

Kde si můžete nechat formulář vystavit, se dozvíte v příslušné informační kanceláři země, kde obvykle vykonáváte výdělečnou činnost.

E 104

Přehled období, kdy osoba na území dané země pobývala, byla tam zaměstnána a pojištěna. Na základě předložení formuláře získají migrující a přeshraniční pracovníci nárok na zdravotní péči v zemi, která vyžaduje potvrzení o odpracovaném období.

Vydává poskytovatel zdravotního pojištění.

Formulář předložte zdravotní pojišťovně v zemi, kde pracujete.

E 106

Potvrzení o nároku na zdravotní péči v případě, že jste pojištěni v jiné zemi, než máte bydliště.  Poslouží především přeshraničním pracovníkům, státním zaměstnancům a jimi vyživovaným osobám.

Vydává poskytovatel zdravotního pojištění.

Formulář předložte zdravotní pojišťovně v zemi, kde máte bydliště.

E 109

Potvrzení o nároku na zdravotní péči pro vámi vyživované osoby, které nežijí v zemi, kde pracujete. Využijí ho migrující pracovníci, jejichž rodina pobývá v zemi původu.

Vydává poskytovatel zdravotního pojištění.

Rodinní příslušníci, které zaopatřujete, musí formulář předložit zdravotní pojišťovně v zemi, kde mají bydliště.

E 112

Potvrzení nároku na plánovanou zdravotní péči v jiné členské zemi EU nebo ESVO. Mělo by s vámi být nakládáno jako s obyvateli dané země. Může se stát, že část nákladů budete muset uhradit předem.

Vydává poskytovatel zdravotního pojištění.

Formulář předložte zdravotní pojišťovně v zemi, kde vám má být zdravotní péče poskytnuta.

E 116

Lékařská zpráva týkající se pracovní neschopnosti (nemocenská či mateřská dovolená).

Vydává ji lékař zdravotní pojišťovny v zemi, kde pracujete, a předá ho vaší zdravotní pojišťovně.

E 121

Potvrzení o nároku na zdravotní péči pro důchodce, kteří jsou pojištěni v jiné zemi, než mají bydliště.

Vydává poskytovatel zdravotního pojištění.

Formulář předložte zdravotní pojišťovně v zemi, kde máte bydliště.

E 301

Potvrzení týkající se časových úseků, kdy osoba platila sociální pojištění, které budou brány v úvahu pro přiznání dávek v nezaměstnanosti.

Vydává služba zaměstanosti či pracovní úřad v zemi či zemích, kde jste naposledy pracovali. 

Formulář předložte na pracovním úřadu či u jiné služby zaměstnanosti v zemi, ve které o dávky žádáte.

E 303

Formulář pro převod dávek v nezaměstnanosti

Vydává služba zaměstanosti či pracovní úřad v zemi, kde jste přišli o práci. 

Formulář předložte na pracovním úřadu či u jiné služby zaměstnanosti v zemi, kde si hledáte práci.

E 303/5

Potvrzení o výši dávek obdržených v zahraničí (součást formuláře E 303) Obsahuje důležité informace o vašich právech a povinnostech při převodu dávek v nezaměstnanosti. Umožňuje službě zaměstnanosti nebo pracovnímu úřadu země, kde si hledáte práci, stanovit výši dávky, kterou vám bude vyplácet v případě, že se vrátíte do země, kde jste o práci přišli.

Vydává služba zaměstanosti či pracovní úřad v zemi, kde jste přišli o práci. 

Formulář předložte na pracovním úřadu či u jiné služby zaměstnanosti v zemi, kde si hledáte práci.

E 401

Potvrzení týkající se skladby rodinných příslušníků pro účely přiznání rodinných dávek. Využijí ho migrující pracovníci, jejichž rodina pobývá v zemi původu, jakož i přeshraniční pracovníci.

Vydává ho země, kde mají rodinní příslušníci bydliště.

Formulář předložte příslušnému úřadu odpovědnému za rodinné dávky v zemi, kde pracujete.

V tomto případě 27 zemí EU + Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko

Retour au texte en cours.