Navigatsioonitee

Ajakohastatud : 24/02/2015

travel

Mobiilside rändlusteenuse hinnad

Teie mobiilsideoperaator ei saa teilt nõuda kuitahes kõrget tasu oma mobiiltelefoni kasutamise eest teistes ELi liikmesriikides.

Ülemäära kõrgete hindade vältimiseks on kogu ELis kehtestatud nn eurotariifid English, mis tähendab seda, et mobiilikõnede, SMS-sõnumite ja interneti kasutamise suhtes kehtivad piirhinnad.

Kõnede, SMS-ide ja interneti kasutamise (andmete allalaadimise) piirhinnad on järgmised:

 

1. juuli 2012

1. juuli 2013

1. juuli 2014

Väljahelistatud kõned (minut)

€0.29

€0.24

€0.19

Vastuvõetud kõned (minut)

€0.08

€0.07

€0.05

SMS-sõnumi saatmine (SMS)

€0.09

€0.08

€0.06

Internet (andmete allalaadimine, MB*)

€0.70

€0.45

€0.20

* Piirhind on MB kohta, kuid tasu arvutatakse kasutatud kilobaitide alusel.
Hinnad ei sisalda käibemaksu.

Need hinnad kehtivad kõigi tarbijate suhtes, kui nad ei ole valinud mõnda eriteenust või -paketti. Muidugi võib teie operaator pakkuda teile ka odavamaid hindu, seepärast tasub otsida soodsamaid pakkumisi.

Üksikasjalikuma teabe saamiseks riigipõhiste küsimuste kohta võite võtta ühendust asjaomase riikliku reguleeriva asutusega English.

Hindadest teavitamine

Kui ületate ELi liikmesriikide vahelise piiri, peab teie operaator saatma teile SMS-i, teavitades teid väljahelistatud ja vastuvõetud kõnede, SMS-ide ning interneti kasutamise (andmete allalaadimise) hindadest riigis, kuhu te sisenesite.

Kaitse šokiarvete eest

Selleks et teie andmeside rändlusteenuse arve ei kasvaks ülemäära suureks, peatatakse andmete allalaadimine teie mobiiltelefoni välismaal (ka väljaspool ELi) siis, kui selle maksumus ületab 50 eurot, v.a juhul, kui olete oma operaatoriga leppinud kokku muus summas. Operaator saadab teile hoiatuse, kui olete laadinud alla 80% kokkulepitud andmehulgast.

Näide

Lõpp üllatavatele hiigelarvetele

Ungarist pärit Aniko kasutab oma nutitelefonil mitmeid eri rakendusi, nagu muusika voogedastusteenust, suhtlusvõrgustikke ning kaarte poodide ja restoranide leidmiseks. Kreekas puhkusel olles unustab ta oma nutitelefoni rakenduste automaatsed uuendused välja lülitada. Ta ei pea aga muretsema hiigelarve saamise pärast: kui ta ei ole oma operaatoriga teisiti kokku leppinud, on tema andmeside rändlusteenuse kulude laeks automaatselt 50 eurot (pluss käibemaks).

Kuidas käituda, kui midagi läheb valesti

Kui arvate, et teie mobiilsideoperaator on rändlusteenuse hindade ja tingimustega seotud õigusi rikkunud:

  • võtke ühendust teenusepakkuja või müüjaga ning juhtige tema tähelepanu oma õigustele ja tema kohustustele English ning paluge tal probleem lahendada enne, kui olete sunnitud astuma edasisi samme;
  • kui te ei ole teenusepakkuja vastusega rahul, võite võtta ühendust asjakohase riikliku reguleeriva asutusega English. Nemad võivad olla pädevad vaidlust lahendama. Sageli on neil erimenetlused probleemide kiireks ja õiglaseks lahendamiseks. Võite esitada neile kaebusi lepingutingimuste, teenuste kvaliteedi, võrkude ja teenuste kättesaadavuse ning rändlusteenuse kohta.

Näide

Ärge lubage omale liiga suurt arvet esitada

Taanlanna Birgit sai pärast oma Itaalias veedetud puhkust hiigelarve. Ta oli kasutanud puhkuse ajal sõpradega ühenduses olemiseks oma nutitelefoni. Ta võttis oma teenusepakkujaga ühendust, viidates ELi eeskirjadega kehtestatud piirhindadele ning palus oma arve läbi vaadata. Talle saadeti uus arve, mida oli muudetud vastavalt eespool nimetatud piirangutele.

ELi õigusaktid

  • Rändlusteenuse määrus English
Abi ja nõuanded

Abi ja nõuanded

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

reguleeriva asutusega

Uute piirmääradega seotud probleemide või küsimuste korral võtke ühendust reguleeriva asutusegaselles ELi riigis, kus asub teie mobiilsideoperaator.