Cesta

Aktualizováno : 07/05/2015

travel

Ceny za roaming

Když při svých cestách po EU používáte mobilní telefon (pro telefonování, posílání sms zpráv nebo stahování dat), je váš operátor limitován určitými horními hranicemi sazeb, které vám může účtovat.

Podle tzv. „eurotarifu“ za roaming English, který platí v celé EU, jsou stanoveny maximální sazby za využívání těchto služeb, a proto vám nemohou být účtovány nepřiměřeně vysoké ceny.

Maximální sazby za volání, textové zprávy a internet (stahování dat) jsou:

 

Od 1. července 2012

Od 1. července 2013

Od 1. července 2014

Odchozí hovory (za minutu)

0,29 EUR

0,24 EUR

0,19 EUR

Příchozí hovory (za minutu)

0,08 EUR

0,07 EUR

0,05 EUR

Odchozí SMS (za 1 SMS)

0,09 EUR

0,08 EUR

0,06 EUR

Internet (stahování dat za 1 MB*)

0,70 EUR

0,45 EUR

0,20 EUR

* Sazba je uvedena za 1 MB, ale při vyúčtování se počítají použité kB.
Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Tato cenová omezení platí pro všechny uživatele. Výjimkou by bylo, kdybyste si vybrali zvláštní službu nebo balíček, u nichž by omezení platit nemusela. Váš operátor vám samozřejmě může nabídnout nižší sazby, proto se vyplatí projít si všechny nabídky.

Podrobnější informace týkající se konkrétní země vám poskytne příslušný vnitrostátní regulační orgán English.

Oznamování cen

Když v rámci EU překročíte hranice státu, musí vám váš mobilní operátor poslat zprávu uvádějící ceny za příchozí a odchozí hovory, sms a připojení k internetu (stahování dat) ve státě Unie, v němž se právě nacházíte.

Ochrana proti tzv. „šoku z vyúčtování“

Abyste se vyhnuli vysokým účtům za stahování dat v zahraničí, je předem nastaveno, že do vašeho mobilního zařízení můžete celosvětově stáhnout data v objemu, jehož cena za stažení v roamingu odpovídá maximální hodnotě 50 eur (nebo v přepočtu na jinou měnu). Toto omezení však můžete po dohodě s mobilním operátorem zrušit. Když vyčerpáte 80 % tohoto limitu, dostanete upozornění.

Příklad

Vysoký účet za roaming bez vašeho vědomí je už minulostí

Aniko z Maďarska má na svém smartphonu spoustu aplikací: služby pro streamování hudby, sociální sítě, aby měla neustálý kontakt se svými přáteli, a mapy, díky nimž snadno lokalizuje obchod nebo restauraci. Na dovolené v Řecku zapomněla na svém telefonu vypnout automatické stahování aktualizací. Nemusí mít ale strach, že by se její účet za telefon bez jejího vědomí vyšplhal do astronomických výšin. Pokud se s operátorem nedohodne jinak, může stahovat data při roamingu pouze do maximální hodnoty 50 eur (bez DPH).

Když nastanou potíže

Pokud si myslíte, že poskytovatel služeb porušil vaše právo na stanovené maximální ceny a podmínky při roamingu:

  • obraťte se na poskytovatele služeb nebo prodejce a upozorněte je na vaše práva a jejich povinnosti English. Požádejte je, aby váš problém vyřešili, jinak budete nuceni podniknout příslušné kroky.
  • nejste-li s reakcí vašeho poskytovatele spokojeni, obraťte se na příslušný vnitrostátní regulační orgán , který bude pravděpodobně schopen váš spor vyřešit. V řadě případů orgány uplatňují zvláštní postupy a celou věc vyřeší spravedlivě a rychle. Můžete se na ně obracet se stížnostmi, jež se týkají smluvních podmínek, kvality poskytnutých služeb, přístupu k síti či roamingových služeb.

Příklad

Nenechte si účtovat přemrštěné částky

Po návratu z dovolené v Itálii obdržela Dánka Birgit velmi vysoký účet kvůli tomu, že během svého pobytu v zahraničí byla často prostřednictvím mobilního internetu v kontaktu se svými přáteli. Obrátila se na svého operátora s tím, že přece podle práva EU existují limity a maximální sazby, a požádala ho, aby její účet překontroloval. Operátor jí následně poslal nový účet, kde již byly sazby uvedeny správně.

Právní předpisy EU

Pomoc a poradenství

Pomoc a poradenství

Obraťte se na specializované asistenční služby.

regulační úřad

Setkáte-li s obtížemi nebo máte-li dotazy ohledně těchto nových maximálních sazeb, obraťte se na regulační úřad státu EU, v němž má váš operátor sídlo