Διαδρομή πλοήγησης

Διαδώστε το 
	Μοιραστείτε το στο Facebook
 
	Μιλήστε γι` αυτό μέσω Twitter
 
	Διαδώστε το στο google+
 
	Μοιραστείτε το στο linkedIn

Σπουδαστές

Επικαιροποίηση : 16/10/2013

Μέλη της οικογένειας, πολίτες χωρών εκτός ΕΕ

Γονείς / άλλοι συγγενείς / μη δηλωμένοι σύντροφοι

Διαμονή στο εξωτερικό μέχρι 3 μήνες

Οι γονείς, άλλοι συγγενείς ή ο/η μη δηλωμένος/-η σύντροφός σας μπορούν να ζήσουν μαζί σας σε άλλη χώρα της ΕΕ.

Εάν η διαμονή τους διαρκέσει έως και 3 μήνες, χρειάζονται μόνον ισχύον διαβατήριο και, μερικές φορές, ανάλογα με τη χώρα από την οποία προέρχονται, θεώρηση διαβατηρίου (βίζα ).

Περισσότερα για τις βίζες και τις ενδεχόμενες εξαιρέσεις.

Προτού αναχωρήσετε για τη νέα σας χώρα, ενημερωθείτε από το προξενείο της αν τα μέλη της οικογένειάς σας που είναι υπήκοοι χωρών εκτός ΕΕ χρειάζονται βίζα και πόσο διάστημα απαιτείται για την έκδοσή της.

Δήλωση παρουσίας

Ορισμένες χώρες της ΕΕ απαιτούν από αυτούς να δηλώσουν την παρουσία τους εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την άφιξή τους και αν δεν συμμορφωθούν μπορεί να τους επιβάλουν κυρώσεις, όπως πρόστιμο.

Πριν από τη μετάβασή τους στη νέα χώρα θα πρέπει να ενημερωθείτε από τις εθνικές αρχές για τις προθεσμίες και τους όρους που διέπουν τη δήλωση παρουσίας.

Επειδή ίσως οι γονείς, άλλοι συγγενείς ή ο/η δηλωμένος/-η σύντροφός σας χρειαστεί να αποδείξουν (π.χ. στην αστυνομία) ανά πάσα στιγμή ότι έχουν το δικαίωμα να ζουν στη συγκεκριμένη χώρα, θα πρέπει να έχουν πάντοτε μαζί τους το διαβατήριό τους. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να τους επιβληθεί πρόστιμο ή προσωρινή κράτηση αν και δεν είναι δυνατόν να απελαθούν μόνο γι'αυτόν τον λόγο.

Ίση μεταχείριση

Καθόλη τη διάρκεια της διαμονής τους, οι γονείς, οι άλλοι συγγενείς ή ο/η μη δηλωμένος/-η σύντροφός σας θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως υπήκοοι της χώρας, ιδίως όσον αφορά την εργασία, τις αμοιβές, τα μέσα που διευκολύνουν την πρόσβαση στην εργασία, την εγγραφή σε σχολείο, κ.λπ.

Ακόμη και αν μένουν ως τουρίστες, δεν θα πρέπει για παράδειγμα να πληρώνουν υψηλότερα ποσά για την επίσκεψη μουσείων ή την αγορά εισιτηρίων στα μέσα μαζικής μεταφοράς, κ.λπ.

Εξαίρεση: ορισμένες χώρες της ΕΕ μπορεί να αποφασίσουν να μην χορηγήσουν σε φοιτητές και τα μέλη της οικογένειας τους εισοδηματική ενίσχυση τους πρώτους 3 μήνες ή υποτροφία για την κάλυψη των εξόδων διαβίωσης κατά τη φοίτηση προτού λάβουν το καθεστώς μόνιμης διαμονής.

Απέλαση

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η νέα σας χώρα μπορεί να απελάσει τους γονείς, τους συγγενείς ή τον σύντροφό σας για λόγους δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας ή δημόσιας υγείας.

Οι αρχές όμως θα πρέπει να μπορούν να αποδείξουν ότι αυτοί αποτελούν πραγματική, ενεστώσα και αρκούντως σοβαρή απειλή.

Η απόφαση απέλασης πρέπει να τους επιδοθεί εγγράφως. Πρέπει να αναφέρει όλους τους λόγους στους οποίους βασίζεται και να ορίζει πώς και μέχρι πότε οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ασκήσουν προσφυγή για ακύρωσή της.

Διαμονή στο εξωτερικό για περισσότερους από 3 μήνες

Οι αρχές της χώρας της ΕΕ στην οποία σπουδάζετε θα εξετάσουν κατά πόσο οι γονείς, άλλοι συγγενείς ή ο/η μη δηλωμένος/-η σύντροφός σας μπορούν να λάβουν έγκριση διαμονής στη χώρα αυτή ως μέλη οικογένειας υπηκόου της ΕΕ που σπουδάζει εκεί. Η εξέταση θα γίνει με βάση τις ισχύουσες εθνικές διατάξεις και για κάθε περίπτωση χωριστά.

Οι αρχές θα εξετάσουν κατά πόσο οι συγγενείς / ο/η σύντροφός σας μπορούν να μείνουν στη χώρα για διάστημα μεγαλύτερο των 3 μηνών υπό τον όρο ότι:

 • είστε εγγεγραμμένος σε εγκεκριμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα
 • διαθέτετε επαρκές εισόδημα (από οποιαδήποτε πηγή) που επιτρέπει σε όλη την οικογένειά σας να ζει χωρίς να χρειάζεται εισοδηματική ενίσχυση
 • διαθέτετε πλήρη υγειονομική ασφάλιση στη χώρα αυτή για όλη σας την οικογένεια

Οι εθνικές αρχές δεν μπορούν να θέσουν ως όρο το εισόδημά σας να είναι μεγαλύτερο από εκείνο που δικαιολογεί την καταβολή ενίσχυσης του εισοδήματος της οικογένειάς σας στην εν λόγω χώρα.

Κάρτα διαμονής

Εάν οι γονείς, άλλοι συγγενείς ή ο/η μη δηλωμένος/-η σύντροφός σας δεν είναι υπήκοοι της ΕΕ, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση διαμονής στις αρχές (συνήθως το δημαρχείο ή το τοπικό αστυνομικό τμήμα) εντός 3 μηνών από την άφιξή τους.

Για τον σκοπό αυτόν θα χρειαστούν:

 • ισχύον εθνικό δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο
 • το δικό σας πιστοποιητικό εγγραφής ή οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό διαμονής σας στην εν λόγω χώρα
 • απόδειξη της οικογενειακής τους σχέσης μαζί σας
 • απόδειξη ότι εξαρτώνται από σας ή ότι υπάρχουν σοβαροί λόγοι υγείας που σας επιβάλλουν να αναλάβετε τη φροντίδα τους
 • για συντρόφους, απόδειξη της μακροχρόνιας σχέσης.

Δεν μπορεί να τους ζητηθεί η προσκόμιση άλλων εγγράφων .

Οι αρχές θα πρέπει να αποφασίσουν εντός 6 μηνών αν θα εκδώσουν ή όχι την κάρτα διαμονής για τους γονείς, τους άλλους συγγενείς ή τον/τη μη δηλωμένο/-η σύντροφό σας που είναι υπήκοοι χωρών εκτός ΕΕ. Αν δεν το πράξουν, μπορείτε να απευθυνθείτε στις υπηρεσίες παροχής βοήθειας της ΕΕ.

Αν η αίτησή τους απορριφθεί, μπορούν να ασκήσουν προσφυγή κατά της απόφασης. Οι αρχές πρέπει να κοινοποιήσουν την απόφασή τους εγγράφως , αναφέροντας όλους τους λόγους στους οποίους βασίζεται η απόφαση και τις επιπτώσεις της, και ορίζοντας πώς οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ασκήσουν προσφυγή και μέχρι πότε κατά της απόφασης αυτής.

Αν η αίτησή τους γίνει αποδεκτή, θα πρέπει να εκδοθεί η κάρτα διαμονής. Οι κάρτες διαμονής εκδίδονται συχνά δωρεάν (ή έναντι ποσού ίσου με αυτό που απαιτείται για την έκδοση δελτίων ταυτότητας για τους υπηκόους της χώρας).

Η κάρτα διαμονής πρέπει να ισχύει για 5 χρόνια (ή για τη διάρκεια της προβλεπόμενης διαμονής στη χώρα, αν αυτή είναι μικρότερη). Ενδέχεται να χρειάζεται να δηλώνετε κάθε αλλαγή διεύθυνσης στις αρχές.

Εάν οι συγγενείς ή σύντροφός σας δεν δηλώσουν τη διαμονή τους, ορισμένες χώρες της ΕΕ ενδέχεται να τους επιβάλουν πρόστιμο. 

Επειδή ίσως οι γονείς, άλλοι συγγενείς ή ο/η μη δηλωμένος/-η σύντροφός σας χρειαστεί να αποδείξουν (π.χ. στην αστυνομία) ανά πάσα στιγμή ότι έχουν το δικαίωμα να ζουν στη συγκεκριμένη χώρα, θα πρέπει να έχουν πάντοτε μαζί τους το διαβατήριό τους .

Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να τους επιβληθεί πρόστιμο ή προσωρινή κράτηση αν και δεν είναι δυνατόν να απελαθούν μόνο γι'αυτόν τον λόγο.

Ίση μεταχείριση

Καθόλη τη διάρκεια της διαμονής τους, οι γονείς, οι άλλοι συγγενείς ή ο/η μη δηλωμένος/-η σύντροφός σας που είναι υπήκοοι χωρών εκτός ΕΕ θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως υπήκοοι της χώρας, ιδίως όσον αφορά την εργασία, τις αμοιβές, τα μέσα που διευκολύνουν την πρόσβαση στην εργασία, την εγγραφή σε σχολείο, κ.λπ.

Ορισμένες χώρες της ΕΕ μπορεί να αποφασίσουν να μην χορηγήσουν σε φοιτητές και τις οικογένειές τους υποτροφία για την κάλυψη των εξόδων διαβίωσης για σπουδές προτού λάβουν το καθεστώς μόνιμης διαμονής.

Μια αληθινή ιστορία

Δεν υπάρχει αυτόματο δικαίωμα διαμονής για ασθενή συγγενή

Ο Χοακίν είναι Ισπανός, αλλά ζει και εργάζεται στην Ουγγαρία. Ο θείος του Φερνάντο, ηλικίας 85 ετών, ζει στην Αργεντινή και πάσχει από σοβαρή ασθένεια. Ο Χοακίν είναι ο μόνος που μπορεί να τον φροντίσει γιατί είναι ο μόνος εν ζωή συγγενής.

Ο Χοακίν υπέβαλε αίτηση στις ουγγρικές αρχές για έκδοση κάρτας διαμονής για τον θείο του, αλλά οι αρχές αρνήθηκαν με την αιτιολογία ότι ο θείος του δεν είναι άμεσος ανιών ή κατιών του Χοακίν.

Ο Χοακίν ζήτησε από τις αρχές να λάβουν υπόψη την ιδιαιτερότητα της κατάστασης του θείου του. Οι αρχές συμφώνησαν να το πράξουν, χωρίς όμως να εγγυηθούν την έκδοση θετικής απάντησης, καθώς δεν προβλέπεται αυτόματο δικαίωμα διαμονής για θείους.

Εντολή εγκατάλειψης της χώρας / Απέλαση

Οι γονείς, οι άλλοι συγγενείς ή ο/η δηλωμένος/-η σύντροφός σας που δεν είναι υπήκοοι της ΕΕ μπορούν να ζουν μαζί σας στη νέα σας χώρα (κράτος μέλος της ΕΕ), εάν εξακολουθήσουν να πληρούν τους όρους διαμονής. Αν πάψουν να πληρούν αυτούς τους όρους, οι εθνικές αρχές μπορούν να τους ζητήσουν να εγκαταλείψουν τη χώρα.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η νέα σας χώρα μπορεί να αποφασίσει να τους απελάσει για λόγους δημόσιας τάξης ή δημόσιας ασφάλειας, αλλά μόνον αν μπορεί να αποδειχθεί ότι αυτοί αποτελούν πολύ σοβαρή απειλή.

Και στις δύο περιπτώσεις, η απόφαση απέλασης πρέπει να τους επιδοθεί εγγράφως. Πρέπει να αναφέρει όλους τους λόγους στους οποίους βασίζεται και τις επιπτώσεις, και να ορίζει πώς και μέχρι πότε οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ασκήσουν προσφυγή για ακύρωσή της.

Θάνατος

Εάν ζείτε σε άλλη χώρα της ΕΕ και αποβιώσετε προτού να αποκτήσετε το δικαίωμα μόνιμης διαμονής εκεί (συνήθως μετά από διαμονή 5 ετών), οι γονείς, οι άλλοι συγγενείς ή ο/η μη δηλωμένος/-η σύντροφός σας που δεν είναι υπήκοοι χωρών της ΕΕ μπορούν να μείνουν στην εν λόγω χώρα αν πριν από τον θάνατό σας είχαν ήδη συμπληρώσει τουλάχιστον 1 έτος διαμονής εκεί.

Για να μπορούν να μείνουν, τα μέλη της οικογένειάς σας που είναι υπήκοοι χωρών εκτός ΕΕ πρέπει επίσης να πληρούν τους ίδιους όρους διαμονής με τους υπηκόους της ΕΕ.

Δείτε τα δικαιώματα, τους όρους και τις διατυπώσεις για:

Μόνιμη διαμονή

Αφού ζήσουν νόμιμα σε άλλη χώρα της ΕΕ επί 5 χρόνια χωρίς διακοπή, οι γονείς, οι άλλοι συγγενείς ή ο/η μη δηλωμένος/-η σύντροφός σας αποκτούν αυτόματα το δικαίωμα μόνιμης διαμονής εκεί, ακριβώς όπως και ο/η σύζυγος και τα παιδιά σας.

Ενημερωθείτε για το πώς ο/η σύζυγος και τα παιδιά σας μπορούν να αποκτήσουν καθεστώς μόνιμης διαμονής.

Χρειάζεστε περαιτέρω βοήθεια;

Χρειάζεστε περαιτέρω βοήθεια;

Δεν βρήκατε τις πληροφορίες που ζητάτε; Έχετε κάποιο πρόβλημα που θέλετε να επιλύσετε;

Μάθετε για τα δικαιώματα που έχετε ως ευρωπαίος πολίτης

Προβλήματα με δημόσιες αρχές

Footnote

Εν προκειμένω, τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ + Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία

Retour au texte en cours.

Εν προκειμένω, τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ + Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία

Retour au texte en cours.