Διαδρομή πλοήγησης

Διαδώστε το 
	Μοιραστείτε το στο Facebook
 
	Μιλήστε γι` αυτό μέσω Twitter
 
	Διαδώστε το στο google+
 
	Μοιραστείτε το στο linkedIn

Σπουδαστές

Επικαιροποίηση : 17/10/2013

Μέλη της οικογένειας, πολίτες της ΕΕ

Γονείς / άλλοι συγγενείς / μη δηλωμένοι σύντροφοι

Διαμονή στο εξωτερικό μέχρι 3 μήνες

Ως υπήκοοι της ΕΕ, οι γονείς σας, άλλοι συγγενείς και ο/η μη δηλωμένος/-η σύντροφός σας έχουν το δικαίωμα να μείνουν μαζί σας σε άλλη χώρα της ΕΕ επί 3 μήνες το πολύ υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν για σας.

Δείτε τα δικαιώματα, τους όρους και τις διατυπώσεις για:

Διαμονή στο εξωτερικό για περισσότερους από 3 μήνες

Οι γονείς σας, άλλοι συγγενείς και ο/η μη δηλωμένος σύντροφός σας μπορούν να ζήσουν μαζί σας στη νέα σας χώρα μέλος της ΕΕ υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν για όλους τους υπηκόους της ΕΕ.

Δείτε τα δικαιώματα, τους όρους και τις διατυπώσεις για:

Εάν οι γονείς σας, άλλοι συγγενείς και μη δηλωμένοι σύντροφοι δεν εμπίπτουν σε κάποια από αυτές τις κατηγορίες (π.χ., εσείς σπουδάζετε και ο/η σύντροφός σας μένει στο σπίτι), μπορούν επίσης να μείνουν μαζί σας στη νέα σας χώρα ως μέλη της οικογένειάς σας:

 • Οι γονείς και άλλοι συγγενείς μπορούν να μείνουν αν:
  • είναι σοβαρά άρρωστοι και χρειάζονται την προσωπική σας φροντίδα, ή
  • εξαρτώνται οικονομικά από εσάς.
 • Οι μη δηλωμένοι σύντροφοι μπορούν να μένουν αν διατηρείτε μακροχρόνια σχέση μαζί τους.

Οι αρχές της νέας σας χώρας θα αποφασίσουν για κάθε περίπτωση χωριστά, αφού εξετάσουν την προσωπική σας κατάσταση και τους εθνικούς όρους.

Η νομοθεσία της ΕΕ εγγυάται στον/στη μη δηλωμένο/-η σύντροφό σας ή τους εξαρτώμενους συγγενείς σας ότι:

 • η αίτησή τους για διαμονή μαζί σας στη νέα σας χώρα θα εξεταστεί από τις αρχές της χώρας αυτής
 • θα λάβουν γραπτή απόφαση το ταχύτερο δυνατό
 • μπορούν να ασκήσουν προσφυγή κατά της απόφασης αν η αίτησή τους απορριφθεί. Κάθε απόφαση απόρριψης πρέπει να αναφέρει τους λόγους της απόρριψης και τις επιπτώσεις, και να ορίζει πώς οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ασκήσουν προσφυγή και πότε κατά της απόφασης.

Ως φοιτητής, θα πρέπει να αποδείξετε ότι διαθέτετε (για τους γονείς, άλλους συγγενείς ή τον/τη μη δηλωμένο/-η σύντροφό σας):

 • επαρκές εισόδημα που σας επιτρέπει να ζείτε χωρίς εισοδηματική ενίσχυση
 • πλήρη υγειονομική ασφάλιση στη νέα σας χώρα.

Οι εθνικές αρχές δεν επιτρέπεται να θέσουν ως όρο το εισόδημά σας να είναι μεγαλύτερο από εκείνο που δικαιολογεί την καταβολή ενίσχυσης του βασικού εισοδήματος στην εν λόγω χώρα.

Εγγραφή

Οι γονείς, οι άλλοι συγγενείς και ο/η μη δηλωμένος/-η σύντροφός σας πρέπει να ζητήσουν την έκδοση ενός πιστοποιητικού εγγραφής από τις αρχές (συνήθως το δημαρχείο ή το τοπικό αστυνομικό τμήμα) εντός 3 μηνών από την άφιξή τους.

Ως υπήκοοι της ΕΕ, μπορούν να μείνουν μαζί σας σε άλλη χώρα της ΕΕ εφόσον πληρούν τους όρους που ισχύουν για τους υπηκόους της ΕΕ.

Δείτε τους όρους και τις διατυπώσεις για:

Αν ζουν μαζί σας ως μέλη της οικογένειάς σας, πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω έγγραφα προκειμένου να αποκτήσουν πιστοποιητικό εγγραφής:

 • ισχύον εθνικό δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο
 • το δικό σας πιστοποιητικό εγγραφής ή οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό διαμονής σας στην εν λόγω χώρα
 • απόδειξη της οικογενειακής τους σχέσης μαζί σας
 • απόδειξη ότι εξαρτώνται από σας ή ότι υπάρχουν σοβαροί λόγοι υγείας που σας επιβάλλουν να αναλάβετε τη φροντίδα τους
 • απόδειξη ότι διαθέτετε επαρκές εισόδημα και πλήρη υγειονομική ασφάλιση γι' αυτούς στη χώρα αυτή
 • για τους μη δηλωμένους συντρόφους, απόδειξη της μακροχρόνιας σχέσης.

Δεν μπορεί να τους ζητηθεί η προσκόμιση άλλων εγγράφων.

Οι αρχές πρέπει να λάβουν απόφαση σχετικά με την αίτηση το συντομότερο δυνατό.

Εάν η αίτησή τους απορριφθεί, οι γονείς, οι άλλοι συγγενείς ή ο μη δηλωμένος σύντροφός σας έχουν δικαίωμα να ασκήσουν προσφυγή. Η απόφαση πρέπει να τους επιδοθεί εγγράφως. Πρέπει να αναφέρει όλους τους λόγους στους οποίους βασίζεται και τις επιπτώσεις, καθώς και να ορίζει πώς και μέχρι πότε οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ασκήσουν προσφυγή για ακύρωσή της.

Αν η αίτησή τους γίνει αποδεκτή, θα πρέπει να εκδοθεί πιστοποιητικό εγγραφής για τους γονείς, τους άλλους συγγενείς ή τον/τη μη δηλωμένο/-η σύντροφό σας, το οποίο να αναφέρει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνσή τους, καθώς και την ημερομηνία εγγραφής.

Το πιστοποιητικό πρέπει να εκδοθεί δωρεάν (ή έναντι ποσού ίσου με αυτό που απαιτείται για την έκδοση δελτίων ταυτότητας για τους υπηκόους της χώρας).

Πρέπει να έχει αόριστη διάρκεια ισχύος (να μη χρειάζεται να ανανεώνεται), ίσως όμως να απαιτείται η δήλωση κάθε αλλαγής διεύθυνσης στις τοπικές αρχές.

Εάν οι γονείς, οι άλλοι συγγενείς ή ο/η δηλωμένος/-η σύντροφός σας δεν δηλώσουν τη διαμονή τους, ορισμένες χώρες της ΕΕ ενδέχεται να τους επιβάλουν πρόστιμο. 

Σε πολλές χώρες, οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να έχουν πάντοτε μαζί τους το πιστοποιητικό εγγραφής και την ταυτότητα ή το διαβατήριό τους. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να τους επιβληθεί πρόστιμο αν και δεν είναι δυνατόν να απελαθούν μόνο γι'αυτόν τον λόγο.

Αν δυσκολεύεστε να αποκτήσετε πιστοποιητικό εγγραφής για τον/τη σύντροφό σας ή τα μέλη της οικογένειάς σας μπορείτε να απευθυνθείτε στις υπηρεσίες παροχής βοήθειας της ΕΕ.

Ίση μεταχείριση

Καθόλη τη διάρκεια της διαμονής τους, οι γονείς, οι άλλοι συγγενείς ή ο/η μη δηλωμένος/-η σύντροφός σας θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως υπήκοοι της χώρας, ιδίως όσον αφορά την εργασία, τις αμοιβές, τα μέσα που διευκολύνουν την πρόσβαση στην εργασία, την εγγραφή σε σχολείο, κ.λπ.

Ορισμένες χώρες της ΕΕ μπορεί να αποφασίσουν να μην χορηγήσουν σε φοιτητές και τις οικογένειές τους υποτροφία για την κάλυψη των εξόδων διαβίωσης προτού λάβουν το καθεστώς μόνιμης διαμονής.

Εντολή εγκατάλειψης της χώρας / Απέλαση

Οι γονείς, οι άλλοι συγγενείς ή ο/η δηλωμένος/-η σύντροφός σας μπορούν να ζουν μαζί σας στη χώρα αυτή για το διάστημα που πληρούν τους όρους διαμονής. Αν πάψουν να πληρούν αυτούς τους όρους, οι εθνικές αρχές μπορούν να τους ζητήσουν να εγκαταλείψουν τη χώρα.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η νέα σας χώρα μπορεί να αποφασίσει να τους απελάσει για λόγους δημόσιας τάξης ή δημόσιας ασφάλειας, αλλά μόνον αν μπορεί να αποδειχθεί ότι αυτοί αποτελούν πολύ σοβαρή απειλή.

Και στις δύο περιπτώσεις, η απόφαση απέλασης πρέπει να τους επιδοθεί εγγράφως. Πρέπει να αναφέρει όλους τους λόγους στους οποίους βασίζεται και να ορίζει πώς και μέχρι πότε οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ασκήσουν προσφυγή για ακύρωσή της.

Μόνιμη διαμονή

Ως υπήκοοι της ΕΕ, οι γονείς, οι άλλοι συγγενείς ή ο/η μη δηλωμένος/-η σύντροφός σας μπορούν να αποκτήσουν αυτόματα το δικαίωμα μόνιμη διαμονής αν έχουν ζήσει νόμιμα στην άλλη χώρα της ΕΕ για 5 χρόνια χωρίς διακοπή, υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν για σας.

Μπορούν δηλαδή να μείνουν εκεί για όσο διάστημα επιθυμούν, ακόμη και αν δεν εργάζονται ή αν χρειάζονται εισοδηματική ενίσχυση. Πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα , οφέλη και υποχρεώσεις με τους υπηκόους της εν λόγω χώρας.

Δείτε πώς εκδίδεται η κάρτα μόνιμης διαμονής που πιστοποιεί το δικαίωμα παραμονής άνευ όρων.

Χρειάζεστε περαιτέρω βοήθεια;

Χρειάζεστε περαιτέρω βοήθεια;

Δεν βρήκατε τις πληροφορίες που ζητάτε; Έχετε κάποιο πρόβλημα που θέλετε να επιλύσετε;

Μάθετε για τα δικαιώματα που έχετε ως ευρωπαίος πολίτης

Προβλήματα με δημόσιες αρχές

Footnote

ή υπήκοος της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν ή της Νορβηγίας

Retour au texte en cours.

Εν προκειμένω, τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ + Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία

Retour au texte en cours.

Εν προκειμένω, τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ + Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία

Retour au texte en cours.