Navigacijski put

Ažurirano : 19/12/2014

health

Kako pronaći odgovarajućeg pružatelja zdravstvenih usluga u inozemstvu

Kako biste pronašli bolnicu, zdravstvenu ustanovu ili drugog pružatelja zdravstvenih usluga koji nudi liječenje koje vam je potrebno u drugoj državi EU-a, možete:

Prije odlaska na liječenje u inozemstvo:

Imajte na umu da sustavi zdravstvenog osiguranja u inozemstvu možda ne funkcioniraju na isti način kao vaš sustav zdravstvenog osiguranja.

Korisne nacionalne adrese i web-mjesta:

Odaberite:

Pomoć i savjeti

Pomoć i savjeti

Obratite se specijaliziranim službama za pomoć

Savjetujte se o pravima u EU-u / Riješite problem s tijelom javne uprave

In this case, the 28 EU member states + Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland

Retour au texte en cours.