Cesta

Aktualizováno 22/01/2018

DPH v mezinárodním kontextu

Na nákupy či prodej zboží a služeb v zahraničí se vztahují zvláštní pravidla. 

Zboží

Země v rámci EU

Prodej podnikům

Prodáváte-li zboží jinému podniku a toto zboží se musí přepravit do jiné země EU, DPH neúčtujeteza předpokladu, že zákazník má platné identifikační číslo pro účely DPH (DIČ).

I přesto můžete mít nárok na odpočet DPH, kterou jste zaplatili za související výdaje (zboží/služby nakoupené přímo za účelem realizace daného prodeje).

Pokud zákazník platné identifikační číslo pro účely DPH nemá, musíte zpravidla účtovat DPH z prodeje za použití sazby platné ve vaší zemi.

Prodej spotřebitelům

Pokud prodáváte zboží spotřebitelům do jiné země EU (včetně jeho dodání), musíte se tam zaregistrovat a účtovat DPH v sazbě platné v dané zemi – výjimkou je situace, kdy celková hodnota vašeho prodeje v dané zemi v daném roce nepřesáhne limit stanovený touto zemí (35 000 eur nebo 100 000 eur).

Zvolit zemi

Zvolit zemi


* Orgány členského státu tyto informace doposud neposkytly

Na prodej zboží podléhajícího spotřební dani nebo nového dopravního prostředku (automobil, loď nebo letadlo) se vztahují zvláštní pravidlaDeutschfrançaisEnglish .

Nákup

Pokud zakoupíte zboží pro účely podnikání v jiné zemi EU, které je vám řádně doručeno, musíte DPH za danou transakci přiznat tak, jako kdybyste zboží prodávali sami, a to v  sazbě platné ve vaší zemi.

Obvykle budete mít později možnost si tuto částku odečíst z daňové povinnosti.

Z těchto základních pravidel však existuje několik důležitých výjimekfrançaisDeutschEnglish.

Země mimo EU

Prodej

Prodáváte-li zboží zákazníkům ze zemí mimo EU, DPH jim neúčtujete, nicméně i přesto si můžete odečíst DPH, kterou jste sami zaplatili u výdajů souvisejících s daným prodejem (nákup zboží/služeb přímo za účelem realizace daného prodeje do zahraničí).

Nákup

Kupujete-li zboží za obchodními účely u dodavatele sídlícího mimo EU, musíte obecně DPH zaplatit při dovozu (tuto částku si můžete odečíst v následujícím daňovém přiznání k DPH, pokud máte zdanitelná plnění).

Služby

Země v rámci EU

Prodej podnikům

Odběratelům z ostatních zemí EU obvykle DPH neúčtujete. Vaši odběratelé zaplatí DPH za služby, které obdrželi, v sazbě platné v jejich zemi (za použití režimu přenesení daňové povinnosti).

Vy ale přesto máte nárok na odpočet DPH, kterou jste zaplatili za související výdaje (zboží/služby nakoupené přímo za účelem poskytnutí dané služby).

Prodej spotřebitelům

DPH svým zákazníkům zpravidla účtovat musíte, a to za použití sazby, která platí ve vaší zemi. Výjimku tvoří telekomunikační služby, služby televizního a rozhlasového vysílání a elektronické služby, které se vždy daní v zemi zákazníka (tzn. kde má daná fyzická osoba trvalé bydliště nebo kde se obvykle zdržuje, popř. kde má osoba nepovinná k dani sídlo).

Nákup

Pokud zakoupíte službu pro obchodní účely v jiné zemi EU a tuto službu obdržíte, musíte danou DPH přiznat tak, jako byste službu prodávali sami, a to v sazbě platné ve vaší zemi (za použití režimu přenesení daňové povinnosti, systému vlastního posouzení).

Obvykle budete mít později možnost si tuto částku odečíst z daňové povinnosti.

Z těchto základních pravidel však existuje několik důležitých výjimekfrançaisDeutschEnglish.

Pravidla DPH musí být uplatňována v celé EU. Existují však území, která členským zemím náleží nebo jsou s nimi spjata, kde se v důsledku zvláštních okolností tato pravidla neuplatňují:

Zvláštní území

 • Alandy
 • francouzské zámořské departementy français
 • území města Büsingen
 • ostrov Helgoland
 • hora Athos
 • obec Campione d'Italia
 • italské vnitrozemské vody jezera Lugano
 • obec Livigno
 • Kanárské ostrovy
 • Ceuta
 • Melilla
 • Normanské ostrovy
 • Gibraltar

Na druhou stranu zase existují místa mimo území Unie, na která se pravidla EU pro DPH vztahují:

 • Monako
 • Ostrov Man
 • základny Spojeného království na Kypru

Země mimo EU

Prodej

Poskytujete-li služby zákazníkům ze zemí mimo EU, zpravidla jim DPH neúčtujete (když je ale předmětná služba využívána v jiné zemi EU, může daná země rozhodnout, že se na ni DPH bude vztahovat). Přesto si můžete odečíst DPH, kterou jste sami zaplatili u souvisejících výdajů (zboží/služeb nakoupených přímo za účelem realizace daného prodeje do zahraničí).

Nákup pro podniky

Pokud obdržíte služby pro účely podnikání od dodavatele sídlícího mimo EU, musíte zpravidla zaplatit DPH v sazbě, která platí ve vaší zemi, jako byste služby poskytli sami (za použití režimu přenesení daňové povinnosti, systému vlastního posouzení).

Obvykle budete mít později možnost si tuto částku odečíst z daňové povinnosti.

Obracejte se na naše partnery zajišťující místní podporu podnikání

Máte otázky týkající se provozování přeshraničního podnikání, např. vývozu nebo rozšíření podnikání do jiné země EU? Pokud ano, síť Enterprise Europe Network vám může zdarma poradit.

Místní podpora podnikání

Pomoc a poradenství

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Pomoc a poradenství

Obracejte se na naše partnery zajišťující místní podporu podnikání

Máte otázky týkající se provozování přeshraničního podnikání, např. vývozu nebo rozšíření podnikání do jiné země EU? Pokud ano, síť Enterprise Europe Network vám může zdarma poradit. Místní pracovníci sítě vám budou moci odpovědět rychleji a efektivněji, pokud jim poskytnete co nejvíce informací.

EEN-logo

Kontaktní formulář

(Vyplnění všech polí je povinné)
Vaše zpráva byla úspěšně odeslána. Děkujeme!
Kvůli technickým problémům nebylo možné vaši zprávu odeslat. Zkuste to prosím později.
Zadejte platnou e-mailovou adresu

Osobní údaje

Údaje o podniku

AnoNe

Belgie

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulharsko

Sofia

Česká republika

Praha

Chorvatsko

Zagreb

Dánsko

Copenhagen

Estonsko

Tallinn

Finsko

Helsinki

Francie

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Irsko

Dublin

Island

Reykjavík

Itálie

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Kypr

Nicosia

Litva

Vilnius

Lotyšsko

Riga

Lucembursko

Luxembourg

Maďarsko

Budapest

Malta

Pieta`

Německo

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Nizozemsko

Den Haag

Norsko

Oslo

Polsko

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugalsko

Lisboa

Rakousko

Wien

Řecko

Athens

Rumunsko

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovensko

Bratislava

Slovinsko

Ljubljana

Španělsko

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Spojené království

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Švédsko

Stockholm

3000/3000

Informace uvedené v tomto formuláři budou zaslány přímo partnerům ze sítě Enterprise Europe Network. Osobní údaje, které ve formulář uvedete, použijí pracovníci sítě pouze k řešení vašeho dotazu. Údaje poté nebudou nikde uloženy.