Naršymo kelias

Atnaujinta 2017-12-06

Metinės ataskaitos

Metinių finansinių ataskaitų rengimas – tai ne tik teisinis įpareigojimas. Rinkdami informaciją apie pajamas ir išlaidas, galite stebėti savo verslo būklę. Ribotos atsakomybės bendrovės, užsiimančios verslu ES, nepriklausomai nuo jų dydžio, turi parengti finansines ataskaitas ir jas pateikti atitinkamai nacionaliniam įmonių registrui.

Jeigu esate savarankiškai dirbantis asmuo arba jei jūsų įmonė yra neribotos atsakomybės tipo, jūsų verslas nėra reglamentuojamas ES taisyklėmis, turėtumėte vadovautis kiekvienoje valstybėje narėje nustatytomis taisyklėmis.

Paprastos taisyklės mažosioms įmonėms

Jeigu jūsų įmonė yra mažoji (ne daugiau kaip 50 darbuotojų), finansinę atskaitomybę sudaro tik balansas, pelno ir nuostolio ataskaita ir keli aiškinamieji raštai. Valstybės narės gali papildomai reikalauti audito ir valdymo ataskaitos.

Itin paprastos taisyklės labai mažoms įmonėms

Labai mažos įmonės yra tokios:

  • kuriose dirba ne daugiau kaip 10 darbuotojų,
  • kurių bendras balansas yra mažesnis negu 350 000 eurų,
  • kurių grynoji apyvarta yra mažesnė nei 700 000 eurų.

Valstybės narės gali nustatyti mažesnes ribas – bet kuriuo atveju jomis pasidomėkite.  Jei 2 metus iš eilės jūsų labai maža įmonė viršys du iš šių trijų kriterijų, bus taikomos mažųjų įmonių taisyklės!

Priklausomai nuo valstybės narės, kurioje esate įsikūrę, itin paprastose taisyklėse labai mažoms įmonėms gali būti numatyta:

  • mažiau informacijos ataskaitų aiškinamuosiuose raštuose: jei kuris nors punktas paaiškintas po balansu, jo nereikia paaiškinti metiniame pranešime;
  • paprastesnis jūsų ataskaitų skelbimas: jos gali būti siunčiamos vienai nacionalinei institucijai, pavyzdžiui, jūsų mokesčių institucijai, kuri jas paskelbs jūsų vardu;
  • supaprastintos balanso bei pelno ir nuostolio ataskaitos formos;
  • atleidimas nuo įpareigojimo skaičiuoti metų pabaigoje sukauptas sąnaudas ir išankstinius mokėjimus, išskyrus žaliavų ir komplektavimo gaminių bei darbuotojų sąnaudas, vertės patikslinimus ir mokesčius.

Nors šios supaprastintos taisyklės pagal ES teisę leidžiamos, jas taiko ne visos ES šalys.

Sužinokite daugiau apie atskirų šalių taisykles:

Pasirinkite šalį

Pasirinkite šalį


* Nacionalinės institucijos dar nepateikė informacijos

 

Tarptautiniai apskaitos standartai

Pagal ES teisę visos biržinės ES bendrovės privalo rengti konsoliduotąsias ataskaitas pagal bendrus visuotinius apskaitos standartus – tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS). Dauguma valstybių narių taip pat leidžia nebiržinėms bendrovėms vadovautis TFAS rengiant konsoliduotąsias ataskaitas. Be to, kai kurios valstybės narės nusprendė leisti arba reikalauti vadovautis TFASpdfEnglish tam tikroms bendrovėms rengiant atskiras finansines ataskaitas.

Šiuos standartus parengė nepriklausoma apskaitos įstaiga – Tarptautinių apskaitos standartų valdybaEnglish (TASV), o po to priėmė ES.

ES nepriklausančių valstybių įmonėms taikomos taisyklės

Kad sumažėtų visų šalių sąnaudos ir prekiauti būtų paprasčiau, ES siekia visuotinio apskaitos taisyklių suvienodinimo. Ji tai daro skatindama su ES prekiaujančias ES nepriklausančių valstybių įmones finansines ataskaitas rengti remiantis tarptautiniais finansinės atskaitomybės standartais arba jiems lygiaverčiais nacionaliniais apskaitos standartais.

 

 

Susisiekite su paramos verslui vietos punktu partneriu

Turite klausimų dėl verslo veiklos užsienyje, pavyzdžiui, eksporto arba verslo plėtros kitoje ES šalyje? Jei taip, Europos įmonių tinklas gali duoti nemokamų patarimų.

Paramos verslui vietos punktas

Pagalba

Specializuotos pagalbos tarnybos

Pagalba

Susisiekite su paramos verslui vietos punktu partneriu

Turite klausimų dėl verslo veiklos užsienyje, pavyzdžiui, eksporto arba verslo plėtros kitoje ES šalyje? Jei taip, Europos įmonių tinklas gali duoti nemokamų patarimų. Kad jūsų vietos patarėjui būtų lengviau laiku ir tinkamai atsakyti, pateikite kuo daugiau informacijos.

EEN-logo

Kontaktinė forma

(Būtina užpildyti visus laukelius.)
Ačiū! Jūsų laiškas išsiųstas.
Dėl techninių problemų Jūsų laiško išsiųsti nepavyko. Bandykite dar kartą vėliau.
Pateikite galiojantį e. pašto adresą.

Asmens duomenys

Įmonės duomenys

TaipNe

Airija

Dublin

Austrija

Wien

Belgija

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgarija

Sofia

Čekija

Praha

Danija

Copenhagen

Estija

Tallinn

Graikija

Athens

Islandija

Reykjavík

Ispanija

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Italija

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Jungtinė Karalystė

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Kipras

Nicosia

Kroatija

Zagreb

Latvija

Riga

Lenkija

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Lietuva

Vilnius

Liuksemburgas

Luxembourg

Malta

Pieta`

Norvegija

Oslo

Nyderlandai

Den Haag

Portugalija

Lisboa

Prancūzija

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Rumunija

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovakija

Bratislava

Slovėnija

Ljubljana

Suomija

Helsinki

Švedija

Stockholm

Vengrija

Budapest

Vokietija

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

3000/3000

Šioje formoje įrašyta informacija siunčiama tiesiai Europos įmonių tinklo partneriui. Formoje įvesti asmens duomenys bus naudojami tik padėti patarėjui atsakyti į jūsų užklausą. Po to duomenys saugomi nebus.