Gyvenimas ir kelionės
Paskutinį kartą tikrinta 2019-05-21

Cheminių medžiagų klasifikavimas, ženklinimas, pakavimas

Jungtinės Karalystės sprendimas pasinaudoti Europos Sąjungos sutarties 50 straipsniu: Daugiau informacijos

Nuo 2019 m. kovo 30 d. Jungtinei Karalystei nustos galioti visa ES teisė, nebent ratifikuotame susitarime dėl išstojimo būtų nustatyta kita data arba Europos Vadovų Taryba ir JK vieningai nuspręstų pratęsti dvejų metų derybų laikotarpį. Daugiau informacijos apie teisinius padarinius įmonėms:

Jeigu esate kokių nors pavojingų cheminių medžiagų tiekėjas Europos ekonominėje erdvėje, turite laikytis Klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo reglamento. Juo papildomas reglamentas REACH ir užtikrinama, kad darbuotojai ir vartotojai būtų aiškiai informuojami apie cheminių medžiagų keliamus pavojus piktogramomis ir standartinėmis frazėmis ant etikečių bei saugos duomenų lapuose.

Naujoji klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (KŽP) sistema įsigaliojo 2015 m. birželio 1 d. Jos privalo laikytis visos įmonės, tiekiančios pavojingas chemines medžiagas Europos ekonominėje erdvėje (EEE).

Jeigu jums trūksta žinių apie ES teisės aktus dėl cheminių medžiagų, susipažinkite su Cheminių medžiagų saugos mažosioms ir vidutinėms įmonėms vadovu. Planuodami KŽP operacijas turėtumėte atsižvelgti į procedūras, susijusias su REACH, ir teisės aktus dėl biocidų ir pesticidų, jei jos taikytinos.

Pavojingos cheminės medžiagos

Prieš teikdami chemines medžiagas arba jų mišinius į rinką privalote:

Jeigu į rinką teikiate pavojingą cheminę medžiagą (vieną arba mišinyje su kitomis medžiagomis), turite pranešti jos kategoriją ir ženklinimą klasifikavimo ir ženklinimo inventoriui, kurį įsteigė Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA). Pranešimo procedūra nemokama ir ją reikia atlikti per vieną mėnesį nuo tada, kai medžiaga arba mišinys pirmą kartą pateikiami į rinką. Jei esate importuotojas, terminas skaičiuojamas nuo dienos, kai cheminė medžiaga (arba jų mišinys) pateko į ES muitų teritoriją.

Kaip klasifikuoti, ženklinti ir pakuoti chemines medžiagas

Nuo 2015 m. birželio mėn. reikia laikytis dviejų taisyklių:

Iki 2015 m. birželio mėn. jau pateiktus į rinką mišinius privaloma paženklinti ir supakuoti iš naujo iki 2017 m. birželio 1 d.

Kaip laikytis KŽP (klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo) reglamento

Klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (KŽP) reglamentas taikomas daugeliui įvairiausių bendrovių:

Jūsų pareigos priklauso nuo jūsų vaidmens tiekimo grandinėje.

ES į Klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo reglamentą įtraukė naująsias pasaulines taisykles (Visuotinai suderintą sistemą, GHS), kurias parengė Jungtinės Tautos. Jomis siekiama palengvinti pasaulio prekybą ir padėti vartotojams.

Susijusios temos

ES teisės aktai

Pagalbos tarnybos

Specializuotos pagalbos tarnybos

Gaminių kontaktinis centras

Gaminių kontaktiniai centrai jums gali suteikti informacijos apie nacionalinius su gaminiais susijusius teisės aktus ir padėti patekti į nacionalinę kitos ES šalies rinką.

Nacionalinės pagalbos dėl cheminių medžiagų tarnybos

Nacionalinės pagalbos tarnybos yra pirmasis kontaktinis centras, į kurį reikėtų kreiptis klausimais, susijusiais su jūsų pareigomis pagal CLP ir REACH reglamentus.

Paramos verslui vietos punktas - Turite klausimų dėl verslo veiklos užsienyje, pavyzdžiui, eksporto arba verslo plėtros kitoje ES šalyje? Jei taip, Europos įmonių tinklas gali duoti nemokamų patarimų.

Pasidalyti šiuo puslapiu: