Kansalaisena Euroopassa
Tarkistettu viimeksi : 08/10/2018

Kemikaalien luokitus, merkinnät ja pakkaaminen

Yhdistyneen kuningaskunnan ilmoitus unionista eroamisesta (SEU-sopimuksen 50 artikla): Lisää tietoa

EU:n lainsäädännön soveltaminen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan lakkaa kokonaisuudessaan 30.3.2019, jollei ratifioidussa erosopimuksessa vahvisteta muuta päivämäärää tai jolleivät EU:n neuvosto ja Yhdistynyt kuningaskunta yksimielisesti päätä pidentää kahden vuoden neuvotteluaikaa. Lisätietoa yrityksiin kohdistuvista oikeudellisista vaikutuksista:

Jos yrityksesi toimittaa vaarallisia kemikaaleja Euroopan talousalueelle (EU-maat sekä Islanti, Liechtenstein ja Norja), sen on noudatettava luokituksesta, merkinnöistä ja pakkauksesta annettua CLP-asetusta. CLP-asetus täydentää REACH-asetusta ja varmistaa, että työntekijöille ja kuluttajille tiedotetaan kemikaaleihin liittyvistä vaaroista tuotteiden päällysmerkinnöissä ja käyttöturvallisuustiedotteissa käytettävillä tunnuksilla ja vakiolausekkeilla.

Uusi luokitus-, merkintä- ja pakkausjärjestelmä (CLP-järjestelmä) otettiin käyttöön 1.6.2015. Kaikkien yritysten, jotka tarjoavat vaarallisia kemikaaleja Euroopan talousalueella (ETA), on noudatettava järjestelmää.

Jos et entuudestaan tunne EU:n kemikaalilainsäädäntöä, tutustu pk-yrityksille suunnattuun kemikaaliturvallisuusoppaaseen. CLP-menettelyjen suunnittelussa on soveltuvin osin otettava huomioon REACH-asetus sekä biosideja ja torjunta-aineita koskeva lainsäädäntö.

Vaaralliset kemikaalit

Ennen kuin yritys tuo kemiallisia aineita tai seoksia markkinoille, sen on

Jos yritys saattaa vaarallisia aineita tai seoksia markkinoille, sen on ilmoitettavaluokittelustaan ja merkinnöistään Euroopan kemikaaliviraston ( ECHA) ylläpitämään luokitusten ja merkintöjen luetteloon. Ilmoitus on tehtävä kuukauden kuluessa siitä, kun aine tai seos on tuotu markkinoille ensimmäistä kertaa. Ilmoitukset ovat maksuttomia. Jos yritys on tuotteiden maahantuoja, määräaika alkaa siitä, kun aine tai seos tulee EU:n tullialueelle.

Kemikaalien luokitus, merkinnät ja pakkaaminen

Kesäkuussa 2015 voimaan tulleet säännöt edellyttävät, että

Määräaika myynnissä ("kaupan hyllyllä") jo ennen kesäkuuta 2015 olleiden seosten uudelleenmerkitsemiselle ja uudelleenpakkaamiselle on 1.6.2017.

CLP-asetuksen vaatimukset

Aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annettu CLP-asetus koskee monenlaisia yrityksiä:

Eri toimijoiden velvollisuudetriippuvat niiden asemasta aineiden ja seosten toimitusketjussa.

EU on sisällyttänyt CLP-asetukseen YK:n uuden maailmanlaajuisesti yhdenmukaistetun kemikaalien luokitus- ja merkintäjärjestelmän (Globally Harmonised System, GHS) vaatimukset. Tavoitteena on tehdä maailmanlaajuinen kaupankäynti helpommaksi ja auttaa kuluttajia.

Muita vastaavia aiheita

EU-lainsäädäntö

Julkiset kuulemismenettelyt

Tarvitsetko apua?

Asiantuntijamme ovat käytettävissäsi

Tuoteyhteyspiste

Tuoteyhteyspiste tarjoaa tietoa kansallisesta tuotelainsäädännöstä ja opastaa pääsyssä jonkin toisen EU-maan kansallisille markkinoille.

Kansalliset neuvontapalvelut – kemikaalit

Kansallinen neuvontapalvelu toimii ensimmäisenä yhteyspisteenä CLP- ja REACH-asetusten mukaisiin velvoitteisiin liittyvissä kysymyksissä.

Paikalliset yritystukipalvelut - Onko sinulla kysyttävää yritystoiminnasta yli maiden rajojen, esimerkiksi viennistä tai toiminnan laajentamisesta toiseen EU-maahan? Enterprise Europe Network -verkoston kautta voit saada maksutonta neuvontapalvelua.

Jaa tämä sivu: