At leve og rejse
Senest tjekket: 21/05/2019

Klassificering, mærkning og emballering af kemikalier

Storbritanniens beslutning om at aktivere artikel 50 i EU-traktaten: Mere information

Hvis du leverer farlige kemikalier inden for Det EØS, skal du overholde forordningen om klassificering, mærkning og emballering. Den supplerer REACH-forordningen og sørger for, at farerne ved kemikalier kommunikeres klart ud til arbejdstagere og forbrugere gennem piktogrammer og standarderklæringer på mærkater og sikkerhedsdatablade.

Det nye system for klassificering, mærkning og emballering (CLP) trådte i kraft den 1. juni 2015. Alle virksomheder, der leverer farlige kemikalier inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), skal overholde reglerne.

Hvis du ikke kender til EU's regler om kemikalier, kan du se på vejledningen i kemikaliesikkerhed for små og mellemstore virksomheder. Du bør tage højde for processerne i REACH og lovgivningen om biocider og pesticider, hvis den gælder, når du planlægger CLP-procedurer.

Farlige kemkalier

Inden du bringer kemiske stoffer eller blandinger i omsætning, skal du

Hvis du sælger et farligt stof på markedet (enten som det er, eller blandet med andre stoffer) skal du meddeledets klassifikation og mærkning til fortegnelsen over klassificeringer og mærkninger, som er etableret af Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA). Det er gratis at foretage anmeldelser, og de skal foretages inden for en måned, efter stoffet/blandingen først kommer på markedet. For importører regnes fristen fra den dag, hvor et stof (eller en blanding af stoffer) kommer ind på EU's område.

Hvordan kemikalier skal klassificeres, mærkes og emballeres

Siden juni 2015 har du skullet følge 2 regler:

Fristen for genmærkning og genemballering af blandinger, der allerede var i handelen før juni 2015, er den 1. juni 2017.

Sådan overholder du CLP-forordningen (klassificering, mærkning og emballering)

CLP forordningen gælder for en bred vifte af virksomheder:

Dine forpligtelser afhænger af din rolle i forsyningskæden.

EU har indarbejdet de nye internationale regler (Globally Harmonised System - GHS), som FN har udviklet, i forordningen om klassificering, mærkning og emballering. Formålet er at gøre det lettere at handle globalt og hjælpe forbrugerne.

EU-lovgivning

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Produktkontaktpunkt

Dit produktkontaktpunkt kan fortælle dig om national produktlovgivning og hjælpe dig med at komme ind på andre nationale markeder i EU.

National kemikaliehelpdesk

De nationale helpdeske er de første, du skal kontakte, hvis du har spørgsmål om dine forpligtelser ifølge CLP- og REACH-forordningerne.

Lokal erhvervsstøtte - Har du spørgsmål vedrørende drift af engrænseoverskridende virksomhed, f.eks. eksport eller udvidelse til et andet EU-land? Så kan Enterprise Europe-netværket tilbyde dig gratis rådgivning

Del denne side: