Sökväg

Uppdaterat : 23/01/2015

Viktiga formulär om sociala förmåner

Tidigare formulär om sociala förmåner

I maj 2010 trädde en omfattande ändring av EU:s socialförsäkringslag i kraft. Med reformen avskaffades de så kallade E-formulären, som i åratal har använts av personer som flyttar inom EU.

De nya förenklade formulären har ersatt E-formulären, men under en övergångsperiod använder vissa nationella myndigheter fortfarande de gamla.

Formulär

Vad ska jag använda det till?

Var får jag det?

E 101

Uppgift om gällande lagstiftning. Du använder intyget för att visa att du betalar socialförsäkringsavgifter i ett annat EU-land – om du är utstationerad eller arbetar i flera länder samtidigt.

Kontakta din nationella kontaktpunkt för att ta reda på vilken myndighet som utfärdar intyget.

E 102

Tillstånd att förlänga en utstationering. Du använder det om du blir utstationerad längre tid än 12 månader.

Kontakta din nationella kontaktpunkt för att ta reda på vilken myndighet som utfärdar intyget i landet där du vanligtvis arbetar.

E 104

Uppgift om antalet anställnings-, avgifts- och bosättningsperioder i samma land. Intygar att du som arbetar utomlands eller är gränsarbetare har rätt till sjukförsäkring i ett land som kräver uppgift om arbetsperioder.

Försäkringskassan

Lämna formuläret till en försäkringskassa i landet där du arbetar.

E 106

Intyg om rätt till sjukvård om du inte bor i landet där du är försäkrad. För dig som är gränsarbetare eller statligt anställd och dina anhöriga.

Försäkringskassan

Lämna intyget till en försäkringskassa i landet där du bor.

E 109

Intyg om rätt till sjukvård för anhöriga som inte bor i landet där du arbetar. För dig som arbetar utomlands om din familj fortfarande bor i ursprungslandet.

Försäkringskassan

Dina anhöriga ska lämna intyget till en försäkringskassa i landet där de bor.

E 112

Tillstånd att få planerad vård i ett annat EU- eller Eftaland. Du ska behandlas på samma sätt som invånarna i det landet – du kan få betala en del av kostnaderna genast.

Försäkringskassan

Lämna tillståndet till en försäkringskassa i landet du åker till för att få vård.

E 116

Medicinsk rapport om arbetsoförmåga (sjukskrivning eller föräldraledighet).

Utfärdas av en läkare från en försäkringskassa i landet där du arbetar och skickas till din försäkringskassa.

E 121

Intyg om din rätt till sjukvård om du som pensionär inte bor i landet där du är försäkrad.

Försäkringskassan

Lämna intyget till en försäkringskassa i landet där du bor.

E 301

Uppgift om de försäkringsperioder som ska ingå i beräkningen av dina arbetslöshetsförmåner.

Den offentliga arbetsförmedlingen i det land eller de länder där du arbetade senast.

Lämna intyget till arbetsförmedlingen i landet där du ansöker om arbetslöshetsförmåner.

E 303

Tillstånd att ta med sig sina arbetslöshetsförmåner utomlands

Den offentliga arbetsförmedlingen i landet där du blev arbetslös.

Lämna intyget till arbetsförmedlingen i landet där du söker jobb.

E 303/5

Uppgifter om förmåner som du får utomlands (del av formulär E 303). Innehåller viktiga uppgifter om dina rättigheter/skyldigheter när du tar med dig dina arbetslöshetsförmåner. I intyget uppger arbetsförmedlingen i landet där du söker jobb vilka förmåner du har fått från dem, om du återvänder till landet där du blev arbetslös

Den offentliga arbetsförmedlingen i landet där du blev arbetslös.

Lämna intyget till arbetsförmedlingen i landet där du söker jobb.

E 401

Uppgift om dina familjeförhållanden för beräkning av dina familjeförmåner i det behöriga landet. För dig som arbetar utomlands och har en familj som fortfarande bor i ursprungslandet eller om du är gränsarbetare.

Utfärdas av landet där din familj bor

Skicka intyget till myndigheten för familjeförmåner i landet där du arbetar.

I detta fall, de 27 EU-länderna + Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz

Retour au texte en cours.