Sökväg

Uppdaterat : 23/01/2015

Viktiga formulär om sociala förmåner

Tidigare formulär om sociala förmåner

I maj 2010 trädde en omfattande ändring av EU:s socialförsäkringslag i kraft. Med reformen avskaffades de så kallade E-formulären, som i åratal har använts av personer som flyttar inom EU.

De nya förenklade formulären har ersatt E-formulären, men under en övergångsperiod använder vissa nationella myndigheter fortfarande de gamla.

Formulär

Vad ska jag använda det till?

Var får jag det?

E 101

Uppgift om gällande lagstiftning. Du använder intyget för att visa att du betalar socialförsäkringsavgifter i ett annat EU-land – om du är utstationerad eller arbetar i flera länder samtidigt.

Kontakta din för att ta reda på vilken myndighet som utfärdar intyget.

E 102

Tillstånd att förlänga en utstationering. Du använder det om du blir utstationerad längre tid än 12 månader.

Kontakta din för att ta reda på vilken myndighet som utfärdar intyget i landet där du vanligtvis arbetar.

E 104

Uppgift om antalet anställnings-, avgifts- och bosättningsperioder i samma land. Intygar att du som arbetar utomlands eller är gränsarbetare har rätt till sjukförsäkring i ett land som kräver uppgift om arbetsperioder.

Försäkringskassan

Lämna formuläret till en försäkringskassa i landet där du arbetar.

E 106

Intyg om rätt till sjukvård om du inte bor i landet där du är försäkrad. För dig som är gränsarbetare eller statligt anställd och dina anhöriga.

Försäkringskassan

Lämna intyget till en försäkringskassa i landet där du bor.

E 109

Intyg om rätt till sjukvård för anhöriga som inte bor i landet där du arbetar. För dig som arbetar utomlands om din familj fortfarande bor i ursprungslandet.

Försäkringskassan

Dina anhöriga ska lämna intyget till en försäkringskassa i landet där de bor.

E 112

Tillstånd att få planerad vård i ett annat EU- eller Eftaland. Du ska behandlas på samma sätt som invånarna i det landet – du kan få betala en del av kostnaderna genast.

Försäkringskassan

Lämna tillståndet till en försäkringskassa i landet du åker till för att få vård.

E 116

Medicinsk rapport om arbetsoförmåga (sjukskrivning eller föräldraledighet).

Utfärdas av en läkare från en försäkringskassa i landet där du arbetar och skickas till din försäkringskassa.

E 121

Intyg om din rätt till sjukvård om du som pensionär inte bor i landet där du är försäkrad.

Försäkringskassan

Lämna intyget till en försäkringskassa i landet där du bor.

E 301

Uppgift om de försäkringsperioder som ska ingå i beräkningen av dina arbetslöshetsförmåner.

Den offentliga arbetsförmedlingen i det land eller de länder där du arbetade senast.

Lämna intyget till arbetsförmedlingen i landet där du ansöker om arbetslöshetsförmåner.

E 303

Tillstånd att ta med sig sina arbetslöshetsförmåner utomlands

Den offentliga arbetsförmedlingen i landet där du blev arbetslös.

Lämna intyget till arbetsförmedlingen i landet där du söker jobb.

E 303/5

Uppgifter om förmåner som du får utomlands (del av formulär E 303). Innehåller viktiga uppgifter om dina rättigheter/skyldigheter när du tar med dig dina arbetslöshetsförmåner. I intyget uppger arbetsförmedlingen i landet där du söker jobb vilka förmåner du har fått från dem, om du återvänder till landet där du blev arbetslös

Den offentliga arbetsförmedlingen i landet där du blev arbetslös.

Lämna intyget till arbetsförmedlingen i landet där du söker jobb.

E 401

Uppgift om dina familjeförhållanden för beräkning av dina familjeförmåner i det behöriga landet. För dig som arbetar utomlands och har en familj som fortfarande bor i ursprungslandet eller om du är gränsarbetare.

Utfärdas av landet där din familj bor

Skicka intyget till myndigheten för familjeförmåner i landet där du arbetar.

Offentliga samråd

    I detta fall, de 27 EU-länderna + Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz

    Retour au texte en cours.