Naršymo kelias

Spausdinti šį puslapį

Atnaujinta 2012-06-08

Pareiškimas apie privatumo apsaugą

Mums svarbus jūsų privatumas. Prieiga prie jūsų asmens duomenų griežtai kontroliuojama. Trečiosioms šalims jų neatskleisime.

Tikslai

„Jūsų Europa“ – tai viena iš ES institucijų portalo „Europa“ interneto svetainių. Joje teikiama informacija, gairės ir patarimai ES piliečiams ir įmonėms.

„Jūsų Europos“ skaitytojai gali nurodyti savo e. pašto adresą, kad gautų pranešimus apie naują informaciją svetainėje arba prašymus dalyvauti nuomonių tyrimuose arba vertinti svetainės kokybę.

Kokie duomenys tvarkomi?

Jūsų e. pašto adresas ir kalba, kuria naršėte svetainėje „Jūsų Europa“.

Kiek laiko bus saugomi jūsų duomenys?

Visi gauti ir įrašyti asmens duomenys pašalinami po 5 metų nuo tų duomenų gavimo metų pabaigos.

Kodėl reikia tvarkyti jūsų duomenis?

Kad jums būtų galima siųsti atnaujintą informaciją, informacinius biuletenius arba kvietimus dalyvauti nuomonių tyrimuose. Tai gali daryti Europos Komisija ir (arba) jos rangovai.

Jūsų duomenys nebus perduodami trečiosioms šalims nei tiesioginės rinkodaros, nei jokiais kitais tikslais.

Kas gali susipažinti su šiais asmens duomenimis?

Europos Komisijos darbuotojai (už svetainę „Jūsų Europa“ atsakingi darbuotojai, techninės pagalbos komanda) ir paskirti Europos Komisijos rangovų darbuotojai.

Kaip saugomi jūsų duomenys?

Komisijoje su duomenimis gali susipažinti Komisijos paskirti pareigūnai, turintys vartotojo vardą ir slaptažodį, bei rangovai, atsakingi už techninius klausimus.

Už Komisijos ribų su jūsų asmens duomenimis gali susipažinti tik paskirti rangovų darbuotojai, įvedę naudotojo vardą ir slaptažodį.

Serveriai, kuriuose laikomi asmens duomenys, veikia pagal Komisijos saugumo tvarką ir Komisijos saugumo direktorato parengtas nuostatas, taikomas tokioms tarnyboms ir serveriams.

Prieiga prie jūsų asmens duomenų

Tiesioginės prieigos prie svetainės „Jūsų Europa“ duomenų bazėje saugomų savo asmens duomenų neturite. Jei norite sužinoti, kokie jūsų asmens duomenys yra ar buvo tvarkomi arba jei norite pataisyti ar ištrinti tokius duomenis, prašome susisiekti su svetainės „Jūsų Europa“ komanda toliau nurodytu adresu.

Kokie teisės aktai taikomi?

Europos Komisijos atliekamam duomenų tvarkymui taikomas Reglamentas (EB) 45/2001.

Rangovų atliekamam duomenų tvarkymui taikoma Direktyva 95/46/EB.

Papildoma informacija

Be šio pareiškimo apie privatumo apsaugą taikoma ir ši teisinė informacija.

Kontaktiniai duomenys

Informacijos užklausas ir kitus klausimus apie savo duomenis siųsti adresu:
European Commission
Internal Market and Services Directorate General
Single Market Advice and SOLVIT Task Force
1049 Brussels, Belgium
markt-b-tf1@ec.europa.eu

Skundus dėl jūsų duomenų tvarkymo siųsti adresu:
European Data Protection Supervisor (EDPS)
60 rue Wiertz (MO 63)
1047 Brussels, Belgium
Tel. +32 2 283 19 00
Faksas +32 2 283 19 50
edps@edps.europa.eu