Cesta

Vytisknout stránku

Aktualizováno : 08/06/2012

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Ochrana Vašeho soukromí je pro nás velmi důležitá. Z tohoto důvodu je přístup k Vašim osobním údajům přísně zabezpečen a Vaše údaje nebudou dány k dispozici třetí straně.

Cíle

Stránka Vaše Evropa je provozována v rámci internetových stránek evropských institucí s názvem „Europa“. Naleznete zde informace a tipy jak pro veřejnost, tak podniky.

Jako uživatel stránky Vaše Evropa máte možnost nám zaslat svou emailovou adresu a my Vás budeme pravidelně informovat o aktualizaci stránek či o možnosti zúčastnit se anket či posouzení kvality našich stránek.

Které údaje zpracováváme?

Zpracovává se Vaše emailová adresa a jazyková verze, kterou jste si pro přístup na stránku Vaše Evropa zvolili.

Jak dlouho se Vaše údaje uchovávají?

Veškeré osobní údaje, které obdržíme, se uchovávají po dobu pěti let od konce roku, kdy byly přijaty. Poté jsou vymazány.

K jakému účelu se údaje zpracovávají?

Údaje zpracováváme za účelem zasílání nových informací, zpravodajů či pozvánek k účasti v anketě. Zpracování provádí Evropská komise či jí zvolený dodavatelský subjekt.

Údaje nejsou poskytovány třetím stranám za účelem marketingu, ani k žádným jiným účelům.

Kdo má k osobním údajům přístup?

Zaměstnanci Evropské komise (tj. osoby odpovídající za stránky Vaše Evropa a tým technické podpory) a zaměstnanci příslušného dodavatelského subjektu.

Jak je zajištěna ochrana a zabezpečení osobních údajů?

V rámci Komise mají k údajům přístup určení její zaměstnanci, a to za použití uživatelského jména a hesla, a dále dodavatelé odpovědní za technickou stránku.

Mimo Komisi k nim mají přístup pouze konkrétní zaměstnanci dodavatele, kteří za zpracování údajů odpovídají. I oni se vždy musí prokázat uživatelským jménem a heslem.

Fungování serverů, kde jsou osobní údaje uloženy, je v souladu s bezpečnostními pravidly Komise i požadavky, které pro tyto služby stanovilo ředitelství Komise pro bezpečnost.

Přístup k osobním údajům

Ke svým osobním údajům uloženým v databázi stránky Vaše Evropa nemáte přímý přístup. Pokud chcete vědět, které z Vašich osobních údajů jsou či byly zpracovávány, nebo chcete tyto údaje změnit či vymazat, obraťte se prosím na tým spravující stránky Vaše Evropa na níže uvedené adrese.

Jakými právními předpisy se zpracování údajů řídí?

Zpracování údajů Evropskou komisí se řídí nařízením (ES) č. 45/2001.

Zpracování údajů dodavatelským subjektem se řídí směrnicí č. 95/46/ES.

Další informace

Kromě tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů se uplatňuje i toto právní upozornění.

Kontakt

Informace o svých údajích získáte na adrese:
European Commission
Internal Market and Services Directorate General
Single Market Advice and SOLVIT Task Force
1049 Brussels, Belgie
markt-b-tf1@ec.europa.eu

Se stížností týkající se zpracování údajů se můžete obracet na Evropského inspektora ochrany údajů na adrese:
European Data Protection Supervisor (EDPS)
60 Rue Wiertz (MO 63)
1047 Brussels, Belgie
telefon: +32 2 283 19 00
Fax: +32 2 283 19 50
edps@edps.europa.eu