Navigacijska pot

Posodobitev : 23/01/2015

Uporabni obrazci za uveljavljanje pravic

Prejšnji obrazci za uveljavljanje pravic iz sistema socialne varnosti

Maja 2010 so začele veljati spremembe evropskih predpisov o usklajevanju sistemov socialne varnosti. Z njimi so bili odpravljeni obrazci E, ki so jih do takrat uporabljali prebivalci EU za delo ali prebivanje v drugi državi EU.

Obrazce E so nadomestili novi in poenostavljeni obrazci, vendar nekateri nacionalni organi v prehodnem obdobju še vedno uporabljajo obrazce E.

Obrazec

Namen

Organ izdajatelj in uporaba

E 101

Potrdilo o predpisih, ki se uporabljajo: dokazilo o urejenem zdravstvenem in socialnem zavarovanju v eni od držav EU (za napotene delavce in za vse, ki delajo v več kot eni državi hkrati).

Informacije o organu, pristojnem za izdajo dokumenta, boste dobili pri nacionalnem uradu za zvezo.

E 102

Dovoljenje za podaljšanje napotitve na delo. Obrazec se uporablja, če delo v tujini traja več kot 12 mesecev.

Informacije o organu, pristojnem za izdajo dokumenta v državi, v kateri običajno delate, boste dobili pri nacionalnem uradu za zvezo.

E 104

Evidenca celotne delovne dobe, zavarovalne dobe in dobe prebivanja v eni državi. Delavcem migrantom in obmejnim delavcem omogoča dostop do zdravstvenega zavarovanja v državi, ki zahteva dokazilo o delovni dobi.

Zavod za zdravstveno zavarovanje

Obrazec predložite zavodu za zdravstveno zavarovanje v državi, v kateri delate.

E 106

Dokazilo o upravičenosti do zdravstvenih storitev v državi, v kateri niste zavarovani. Uporabno za obmejne delavce in javne uslužbence (skupaj z družinskimi člani).

Zavod za zdravstveno zavarovanje

Obrazec predložite kateremu koli zavodu za zdravstveno zavarovanje v državi, v kateri prebivate.

E 109

Upravičenost do zdravstvenega varstva za družinske člane, ki prebivajo v drugi državi kot zaposlena oseba. Uporablja se za delavce migrante, katerih družinski člani prebivajo v matični državi.

Zavod za zdravstveno zavarovanje

Obrazec morajo družinski člani predložiti zavodu za zdravstveno zavarovanje v državi, v kateri prebivajo.

E 112

Dovoljenje za načrtovano zdravljenje v drugi državi EU ali državi EFTA. Obravnavali vas bodo kot prebivalca države zdravljenja, morda boste morali delež stroškov plačati vnaprej.

Zavod za zdravstveno zavarovanje

Obrazec predložite zavodu za zdravstveno zavarovanje v državi, v kateri načrtujete zdravljenje.

E 116

Zdravniško potrdilo o nezmožnosti za delo (bolniški stalež ali porodniški dopust).

Izda ga zdravnik zavoda za zdravstveno zavarovanje v državi zaposlitve. Pošlje se zavodu za zdravstveno zavarovanje, pri katerem ste zavarovani.

E 121

Dokazilo o upravičenosti upokojencev do zdravstvenih storitev v državi, v kateri niso zavarovani.

Zavod za zdravstveno zavarovanje

Obrazec predložite kateremu koli zavodu za zdravstveno zavarovanje v državi, v kateri prebivate.

E 301

Dokazilo o zavarovalni dobi, ki se upošteva pri izračunu nadomestila za brezposelnost.

Javni zavod za zaposlovanje v zadnji(-h) državi(-ah) zaposlitve.

Obrazec predložite nacionalnemu zavodu za zaposlovanje v državi, v kateri boste zaprosili za nadomestilo za brezposelnost.

E 303

Dovoljenje za prenos nadomestila za brezposelnost

Javni zavod za zaposlovanje v državi, v kateri ste ostali brez dela.

Obrazec predložite javnemu zavodu za zaposlovanje v državi, v kateri iščete zaposlitev.

E 303/5

Evidenca nadomestil, prejetih v tujini (del obrazca E 303). Informacije o vaših pravicah in dolžnostih, pomembnih pri prenosu nadomestila za brezposelnost v drugo državo. Zavod za zaposlovanje v državi, kjer iščete zaposlitev, s tem obrazcem potrdi znesek nadomestil, ki ste jih prejeli od njega, če se odločite vrniti v državo, v kateri ste izgubili delo.

Javni zavod za zaposlovanje v državi, v kateri ste ostali brez dela.

Obrazec predložite javnemu zavodu za zaposlovanje v državi, v kateri iščete zaposlitev.

E 401

Potrdilo o sestavi družine za izračun družinskih prejemkov, ki jih izplača pristojna država. Uporablja se za delavce migrante, katerih družinski člani prebivajo v matični državi, ali za obmejne delavce.

Obrazec izda država, v kateri prebivajo družinski člani.

Obrazec predložite  organu, pristojnemu za družinske prejemke (centru za socialno delo) v državi zaposlitve.

V tem primeru 27 držav EU + Islandija, Lihtenštajn, Norveška in Švica

Retour au texte en cours.