Cale de navigare

Actualizare : 23/01/2015

Formulare în domeniul securităţii sociale

Vechile formulare în domeniul prestaţiilor sociale (securităţii sociale)

În mai 2010, legislaţia europeană în materie de securitate socială a fost revizuită radical. Cu această ocazie, au fost desfiinţate formularele tip E, utilizate până atunci de persoanele care se deplasau pe teritoriul UE.

Acestea au fost înlocuite cu formulare noi, simplificate. Totuşi, există încă o serie de autorităţi naţionale care utilizează formularele vechi (tip E), pe durata unei perioade de tranziţie.

Formular

Utilitate

Emitent/ Depunere

E 101

Atestat privind legislaţia aplicabilă -  confirmă faptul că vă achitaţi contribuţiile sociale în altă ţară din UE, atunci când sunteţi detaşat în străinătate sau lucraţi în mai multe ţări în acelaşi timp.

Pentru a afla ce autoritate vă poate elibera acest formular, contactaţi biroul naţional de legătură.

E 102

Autorizaţie de prelungire a detaşării, pentru situaţii în care misiunea necesită peste 12 luni.

Pentru a afla ce autoritate vă poate elibera acest formular în ţara în care lucraţi de obicei, contactaţi biroul naţional de legătură.

E 104

Atestat privind totalizarea perioadelor de asigurare, de muncă sau de reşedinţă în aceeaşi ţară. Le permite lucrătorilor migranţi şi transfrontalieri să beneficieze de asigurare de sănătate în ţările care solicită o evidenţă a perioadelor de lucru.

Casa de asigurări de sănătate

Depuneţi formularul la o casă de asigurări de sănătate din ţara în care lucraţi.

E 106

Certificat care vă atestă dreptul la asistenţă medicală în ţara în care locuiţi, atunci când aceasta nu coincide cu ţara în care sunteţi asigurat. Necesar pentru lucrători transfrontalieri, funcţionari publici şi membrii de familie aflaţi în întreţinerea acestora.

Casa de asigurări de sănătate

Depuneţi formularul la orice casă de asigurări de sănătate din ţara în care locuiţi.

E 109

Atestat privind dreptul la asistenţă medicală al persoanelor pe care le aveţi în întreţinere, atunci când acestea nu locuiesc în ţara în care lucraţi. Util lucrătorilor migranţi ale căror familii locuiesc în continuare în ţara de origine.

Casa de asigurări de sănătate

Persoanele aflate în întreţinere trebuie să depună formularul la o casă de asigurări de sănătate din ţara în care locuiesc.

E 112

Autorizaţie care vă permite accesul la servicii medicale planificate în alte ţări din UE sau AELS. Veţi avea dreptul la acelaşi tratament ca şi rezidenţii ţării respective - uneori, aceasta poate însemna că va trebui să plătiţi pe loc un procent din costuri.

Casa de asigurări de sănătate

Depuneţi formularul la o casă de asigurări de sănătate din ţara în care doriţi să beneficiaţi de servicii medicale planificate.

E 116

Raport medical privind incapacitatea de muncă (concediu medical, concediu de maternitate).

Emis de un medic care are contract cu casa de asigurări de sănătate din ţara în care lucraţi. Se depune la casa de asigurări la care sunteţi afiliat.

E 121

Certificat care atestă dreptul unui pensionar la asistenţă medicală în ţara în care locuieşte, atunci când aceasta nu coincide cu ţara în care este asigurat.

Casa de asigurări de sănătate

Depuneţi formularul la orice casă de asigurări de sănătate din ţara în care locuiţi.

E 301

Atestat privind perioadele de cotizare care trebuie luate în calcul pentru acordarea indemnizaţiei de şomaj.

Oficiul naţional de ocupare a forţei de muncă din ţara/ţările în care aţi lucrat ultima oară.

Depuneţi formularul la oficiul naţional de ocupare a forţei de muncă din ţara în care doriţi să solicitaţi indemnizaţia de şomaj.

E 303

Autorizaţie de transfer al indemnizaţiei de şomaj

Oficiul naţional de ocupare a forţei de muncă din ţara în care aţi rămas şomer.

Depuneţi formularul la oficiul naţional de ocupare a forţei de muncă din ţara în care vă căutaţi un loc de muncă.

E 303/5

Atestat privind prestaţiile primite în străinătate (parte a formularului E 303). Conţine informaţii importante referitoare la drepturile/obligaţiile pe care le aveţi când vă transferaţi indemnizaţia de şomaj în altă ţară. Formularul îi permite oficiului de ocupare a forţei de muncă din ţara în care vă căutaţi un loc de muncă să indice sumele pe care vi le-a plătit. Declaraţia vă va fi necesară la întoarcerea în ţara în care aţi rămas şomer.

Oficiul naţional de ocupare a forţei de muncă din ţara în care aţi rămas şomer.

Depuneţi formularul la oficiul naţional de ocupare a forţei de muncă din ţara în care vă căutaţi un loc de muncă.

E 401

Atestat privind componenţa familiei în vederea acordării prestaţiilor familiale de către ţara competentă. Util lucrătorilor transfrontalieri şi lucrătorilor migranţi ale căror familii locuiesc în continuare în ţara de origine.

Emis de ţara în care locuieşte familia.

Depuneţi formularul la autorităţile competente în domeniul prestaţiilor familiale din ţara în care lucraţi.

În acest caz, în cele 27 de state membre ale UE + Islanda, Liechtenstein, Norvegia şi Elveţia

Retour au texte en cours.