Naršymo kelias

Atnaujinta 2015-01-23

Socialinės apsaugos formos

Ankstesnės išmokų (arba socialinės apsaugos) formos

2010 m. gegužę įvykdyta didelė Europos socialinės apsaugos teisės reforma: atsisakyta E formų, kuriomis daugelį metų naudojosi iš vienos ES šalies į kitą persikeliantys žmonės.

E formos pakeistos naujomis, paprastesnėmis formomis, tačiau kol kas, pereinamuoju laikotarpiu, kai kurios nacionalinės institucijos jas tebenaudoja.

Forma

Paskirtis

Išduodanti institucija ir naudojimas

E 101

Pranešimas apie taikytinus teisės aktus. Naudinga, kai komandiruotam į užsienį arba vienu metu keliose šalyse dirbančiam asmeniui reikia įrodyti, kad jis moka socialines įmokas kitoje ES šalyje.

Jei norite sužinoti, kuri institucija gali išduoti šį dokumentą, kreipkitės į savo šalies ryšių palaikymo tarnybą.

E 102

Leidimas pratęsti komandiruotę. Reikalingas tuomet, kai bus dirbama ilgiau kaip 12 mėnesių.

Jei norite sužinoti, kuri šalies, kurioje paprastai dirbate, institucija gali išduoti šį dokumentą, kreipkitės į savo šalies ryšių palaikymo tarnybą.

E 104

Informacija apie visus darbo, įmokų mokėjimo ir gyvenimo toje pačioje šalyje laikotarpius. Kai kuriose šalyse reikalaujama, kad informaciją apie darbo laikotarpius pateiktų naudotis jos sveikatos draudimu norintys migrantai ir į ją dirbti iš užsienio važinėjantys darbuotojai.

Šią formą išduoda sveikatos draudimo įstaiga.

Ją reikia pateikti šalies, kurioje dirbama, sveikatos draudimo įstaigai.

E 106

Pažyma, kuria patvirtinama, kad asmuo, negyvenantis šalyje, kurioje yra apdraustas, turi teisę į sveikatos priežiūrą. Naudinga dirbti į užsienį važinėjantiems darbuotojams, valstybės tarnautojams ir jų išlaikomiems asmenims.

Šią formą išduoda sveikatos draudimo įstaiga.

Ją reikia pateikti šalies, kurioje asmuo gyvena, sveikatos draudimo įstaigai.

E 109

Pažyma, kuria patvirtinama, kad išlaikomi asmenys, negyvenantys šalyje, kurioje dirba juos išlaikantis asmuo, turi teisę į sveikatos priežiūrą. Naudinga darbuotojams migrantams, kurių šeimos lieka gyventi jų kilmės šalyse.

Šią formą išduoda sveikatos draudimo įstaiga.

Išlaikomi asmenys turi šią formą pateikti šalies, kurioje gyvena, sveikatos draudimo įstaigai.

E 112

Leidimas gauti planinio gydymo paslaugas kitoje ES arba ELPA šalyje. Tokį leidimą turintis asmuo turėtų būti traktuojamas kaip tos šalies gyventojai. Tai reiškia, kad jam gali tekti iš anksto apmokėti tam tikrą išlaidų dalį.

Šią formą išduoda sveikatos draudimo įstaiga.

Ją reikia pateikti šalies, į kurią vykstama gydytis, sveikatos draudimo įstaigai.

E 116

Nedarbingumo pažyma (laikinojo nedarbingumo atostogos arba nėštumo ir gimdymo atostogos).

Šią formą išduoda gydytojas, dirbantis šalies, kurioje asmuo dirba, sveikatos draudimo įstaigoje. Ją reikia pateikti asmens sveikatos draudimo įstaigai.

E 121

Pažyma, kuria patvirtinama, kad pensininkas, gyvenantis ne toje šalyje, kurioje yra apdraustas, turi teisę į sveikatos priežiūrą.

Šią formą išduoda sveikatos draudimo įstaiga.

Ją reikia pateikti šalies, kurioje gyvenama, sveikatos draudimo įstaigai.

E 301

Laikotarpių, į kuriuos turi būti atsižvelgta apskaičiuojant bedarbio pašalpą, patvirtinimas.

Šią formą išduoda šalies (-ių), kurioje (-iose) buvo paskutinė asmens darbovietė, valstybės užimtumo tarnyba.

Ją reikia pateikti tos šalies, kurioje norima gauti pašalpą, nacionalinei užimtumo tarnybai.

E 303

Leidimas eksportuoti bedarbio pašalpą.

Šią formą išduoda šalies, kurioje asmuo tapo bedarbiu, nacionalinė užimtumo tarnyba.

Ją reikia pateikti šalies, kurioje ieškoma darbo, nacionalinei užimtumo tarnybai.

E 303/5

Užsienyje gautų išmokų patvirtinimas (E 303 formos dalis). Šioje formoje pateikiama svarbi informacija apie bedarbio pašalpą eksportuojančio asmens teises ir pareigas. Tuo atveju, jei asmuo nutartų grįžti į šalį, kurioje tapo bedarbiu, šalies, kurioje jis ieško darbo, nacionalinės užimtumo tarnybos šioje formoje nurodo, kiek išmokų jis yra gavęs.

Šią formą išduoda šalies, kurioje asmuo tapo bedarbiu, nacionalinė užimtumo tarnyba.

Ją reikia pateikti šalies, kurioje ieškoma darbo, nacionalinei užimtumo tarnybai.

E 401

Šeimos sudėties patvirtinimas, kad kompetentingos šalies institucijos galėtų apskaičiuoti šeimos išmokas. Naudingas dirbti į užsienį važinėjantiems darbuotojams arba darbuotojams migrantams, kurių šeimos lieka gyventi jų kilmės šalyse.

Ši forma išduodama šalyje, kurioje gyvena darbuotojo šeima.

Ją reikia pateikti šalies, kurioje asmuo dirba, už šeimos išmokų skyrimą atsakingoms įstaigoms.

Šiuo atveju 27 ES valstybės narės ir Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija bei Šveicarija

Retour au texte en cours.