Navigációs útvonal

Frissítve : 23/01/2015

Hasznos nyomtatványok a szociális biztonsági jogok gyakorlásához

Ellátásokat (szociális biztonsági helyzetet) igazoló korábbi nyomtatványok

2010 májusában hatályba lépett az európai szociális biztonsági jogszabályok nagyszabású reformja. A reform nyomán megszűntek a több éve használt „E” jelű űrlapok, amelyek az Európai Unión belül mozgó személyek számára készültek.

új, egyszerűbb nyomtatványok léptek az „E” űrlapok helyébe, azonban a gyakorlatban számos nemzeti hatóság átmenetileg továbbra is a korábbi nyomtatványokat használja.

Nyomtatvány

Cél

Kiállító hatóság és használat

E 101

Az alkalmazandó jogszabályok ismertetése. Annak igazolására szolgál, hogy Ön egy másik uniós országban fizeti a szociális járulékokat – ha Ön külfölfön dolgozik kiküldetésben, vagy egyidejűleg több országban dolgozik.

Vegye fel a kapcsolatot , és tájékozódjon arról, mely hatóság állítja ki ezt a dokumentumot.

E 102

A kiküldetés meghosszabbításának engedélyezése. Hasznos, ha az elvégzendő munka 12 hónapnál több időt vesz igénybe.

Vegye fel a kapcsolatot , és tájékozódjon arról, mely hatóság állítja ki ezt a dokumentumot abban az országban, ahol Ön általában dolgozik.

E 104

Egy adott országban töltött munkavállalási, járulékfizetési és tartózkodási időszakoknak az összegezése. A migráns munkavállalók és a határ menti ingázók számára lehetővé teszi, hogy egészségbiztosítási ellátásban részesüljenek egy olyan országban, amelyik kimutatást kér a munkavállalási időszakokról.

Egészségbiztosítási hatóság

Az űrlapot az egészségbiztosítási hatósághoz kell Önnek benyújtania abban az országban, ahol dolgozik.

E 106

Egészségügyi ellátásra való jogosultság igazolása azoknak az esetében, akik nem abban az országban élnek, ahol biztosítottak. Hasznos a határ menti ingázók, a köztisztviselők és eltartottaik számára.

Egészségbiztosítási hatóság

Az űrlapot bármelyik egészségbiztosítási hatósághoz benyújthatja abban az országban, ahol Ön él.

E 109

Egészségügyi ellátásra való jogosultság igazolása azoknak az eltartott személyeknek az esetében, akik nem abban az országban élnek, ahol az eltartó munkavállaló dolgozik. Hasznos azon migráns munkavállalók számára, akiknek a családja továbbra is a származási országban él.

Egészségbiztosítási hatóság

Eltartottainak ahhoz az egészségbiztosítási hatósághoz kell benyújtaniuk a nyomtatványt, ahol élnek.

E 112

Engedély  tervezett gyógykezelés igénylésére egy másik uniós vagy EFTA-országban. Ön ugyanolyan feltételekkel részesül orvosi kezelésben, mint az adott ország állampolgárai. Ez azt is jelentheti, hogy Önnek a költségek bizonyos százalékát előre ki kell fizetnie.

Egészségbiztosítási hatóság

Az űrlapot abban az országban kell az egészségbiztosítási hatósághoz benyújtani, ahol Ön kezelésben részesül.

E 116

Orvosi jelentés munkaképtelenséggel kapcsolatban (betegszabadság vagy szülési szabadság).

Az egészségbiztosítási hatóságnál dolgozó orvos állítja ki abban az országban, ahol Ön dolgozik, és a nyomtatványt elküldi az Ön ügyében illetékes egészségbiztosítási hatósághoz.

E 121

Nyugdíjasok egészségügyi ellátásra való jogosultságának igazolása, ha nem abban az országban élnek, ahol biztosítottnak minősülnek.

Egészségbiztosítási hatóság

Az űrlapot Ön bármelyik egészségbiztosítási hatósághoz benyújthatja abban az országban, ahol él.

E 301

Igazolás a munkanélküli ellátásra való jogosultsághoz figyelembe veendő időszakokról

Annak az országnak vagy azoknak az országoknak az állami foglalkoztatási szolgálata, ahol Ön legutóbb dolgozott.

Az űrlapot abban az országban kell a nemzeti foglalkoztatási szolgálathoz benyújtania, ahol munkanélküli ellátást igényel.

E 303

Munkanélküli ellátások átvitelére vonatkozó engedély

Annak az országnak a nemzeti foglalkoztatási szolgálata, ahol Ön munkanélkülivé vált.

Az űrlapot abban az országban kell benyújtania a állami foglalkoztatási szolgálathoz, ahol állást szeretne keresni.

E 303/5

Igazolás külföldön kapott ellátásokról (az E 303 része). Fontos információt tartalmaz az Ön jogairól és kötelezettségeiről a munkanélküli ellátások átvitelekor. Ha Ön visszatér abba az országba, ahol munkanélkülivé vált, az álláskeresés helye szerinti ország nemzeti foglalkoztatási szolgálata ennek a dokumentumnak a kitöltésével nyilatkozhat arról, milyen elláttásokat kapott Ön az ottléte alatt.

Annak az országnak a nemzeti foglalkoztatási szolgálata, ahol Ön munkanélkülivé vált.

Az űrlapot abban az országban kell az állami foglalkoztatási szolgálathoz benyújtania, ahol állást szeretne keresni.

E 401

Nyilatkozat a család összetételéről, hogy a családi juttatások összegét az illetékes hatóság ki tudja számítani. Hasznos azon migráns munkavállalók számára, akiknek a családja továbbra is a származási országban él, illetve a határ menti ingázók számára.

Az az ország állítja ki, ahol az Ön családja él.

A családi ellátásokat folyósító hatóságokhoz kell benyújtani abban az országban, ahol Ön dolgozik.

Nyilvános konzultációk

    Ebben az esetben: a 27 uniós tagállam, valamint Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc.

    Retour au texte en cours.