1.Jak často tyto stránky navštěvujete?

jsem tu dnes poprvé
denně
každý týden
jednou za měsíc
párkrát do roka
jednou za rok nebo méně
žádná odpověď


2.Kolik je vám let?

méně než 12 let
12–16 let
17–24 let
25–34 let
35–44 let
45–54 let
55–64 let
65 a více
nechci uvést
žádná odpověď


3.Kde se právě nacházíte?

doma
v práci
ve škole
v internetové kavárně, veřejné knihovně apod.
v autě, ve vlaku, v autobuse apod.
jinde
nechci uvést
jiná odpověď
žádná odpověď


4.Do kterého odvětví spadá vaše činnost?

vzdělávání – student
vzdělávání – učitel nebo výzkumný pracovník
soukromý sektor – osoba samostatně výdělečně činná
soukromý sektor – zaměstnanec
soukromý sektor – vedoucí pracovník
veřejný sektor, orgán státní správy, mezinárodní organizace
nezaměstnaný / uchazeč o zaměstnání
ostatní
důchodce
žádná odpověď


5.Jaké informace hledáte?

práce v zahraničí
práva spotřebitelů v zahraničí (nákup zboží a služeb, on-line práva, bankovní účty)
cesty do zahraničí
zdravotní péče v zahraničí
studium v zahraničí
přeshraniční rodinné právo
formality k pobytu v zahraničí
nákup/řízení automobilu v zahraničí
ostatní


6.Našli jste, co jste hledali?

ano, vše
částečně
ne, vůbec
nehledal(a) jsem nic konkrétního
žádná odpověď


6a.Sdělte nám prosím, co jste nemohli najít a jak budete postupovat dál

7.Jak byste na základě dnešní návštěvy zhodnotil(a) celkovou kvalitu našich internetových stránek?

výborné
dobré
uspokojivé
nic moc
velmi špatné
žádná odpověď


7a.Jak bychom měli podle vás stránky vylepšit?

8.Jak jste našli stránky Vaše Evropa?

na portálu evropských institucí EUROPA
internetovým vyhledávačem
v publikaci
v reklamě
od přátel
na sociálních médiích
jinde


Prohlášení o ochraně osobních údajů