Vertimas žodžiu 10/05/2022

Vertimas žodžiu ES institucijose

Konferencijų vertėjai atlieka esminį vaidmenį puoselėjant daugiakalbystę – jie užtikrina, kad kalba nebūtų kliūtis dalyvauti posėdžiuose. Vertėjai žodžiu supranta, kas sakoma viena kalba, ir beveik tuo pat metu perduoda kalbėtojo žinutę kita kalba užtikrindami, kad Europos piliečiams Briuselyje, Liuksemburge ir Strasbūre galėtų atstovauti jų išrinkti atstovai ir geriausi ekspertai. Žmonėms susikalbėti ir bendrauti padedantys vertėjai žodžiu – tarsi skirtingas kultūras jungiantis tiltas. Jie yra pačiame sprendimų priėmimo proceso centre. Europos Sąjungos vertimo žodžiu tarnybos yra bene didžiausios pasaulyje.

Ką daro konferencijų vertėjai

Konferencijų vertėjai verčia sakytinę kalbą. Jie padeda įvairiomis kalbomis kalbantiems tarptautinių susitikimų, konferencijų ir teismo procesų dalyviams susikalbėti tarpusavyje versdami ne pažodžiui, o perteikdami kalbėtojo mintis. To, ką girdi ir mato, atžvilgiu jie išlieka visiškai konfidencialūs ir neutralūs.

Konferencijų vertėjai įgyvendina daugiakalbystės politiką, todėl jie atlieka esminį vaidmenį užtikrinant ES prieinamumą ir skaidrumą.

Svarbiausia darbo priemonė yra jų gimtoji kalba. Tvirtos tos kalbos žinios kartu su labai geromis jų kitų darbo kalbų žiniomis, analitinis mąstymas, geri bendravimo įgūdžiai, atsparumas ir domėjimasis pasauliu yra skiriamieji profesionalaus vertėjo žodžiu požymiai.

Kaip jie dirba

Kiekvieną dieną jie daugiausia dirba 24 oficialiosiomis ES kalbomis, bet kartais verčia ir į kitas kalbas ar iš jų. Dauguma konferencijų vertėjų verčia iš užsienio kalbų į savo gimtąją kalbą. Nors labai gerai mokėti savo darbo kalbas yra būtina, konferencijų vertėjai neturi būti dvikalbiai.

ES institucijose konferencijų vertėjai žodžiu verčia įvairiais būdais.

 • Nuoseklus vertimas
  Vertimas pasakomas kalbėtojui užbaigus mintį, vertėjas užsirašo išgirstą informaciją, kad lengviau atsimintų.

 • Sinchroninis vertimas
  Verčiama tikruoju laiku kalbėtojui kalbant, naudojama konferencijų vertimo žodžiu įranga (t. y. garsui nepralaidžios vertėjų kabinos, ausinės ir mikrofonai). Šis būdas naudojamas dažniausiai.

  • Pašnibždomis (pranc. chuchotage)
   Vertėjas žodžiu sėdi arba stovi kartu su klientu ir sinchroniškai verčia pašnibždomis į klausytojo ausį.

  • Nešiojamoji vertimo žodžiu įranga
   Vertėjas sinchroniškai verčia nebūdamas kabinoje, jis naudojasi rankiniu mikrofonu ir ausinėmis.

Darbas ES institucijose

Europos Parlamente, Europos Komisijoje ir Europos Sąjungos Teisingumo Teisme yra atskiros vertimo žodžiu tarnybos, tačiau laisvai samdomi vertėjai žodžiu atrenkami bendrai. Nuolatinių pareigūnų atrankos konkursus rengia Europos personalo atrankos tarnyba (EPSO).

Jei norite dirbti ES institucijų

Pagal institucijas

Išsami informacija apie galimą įvairaus pobūdžio darbą pateikiama spustelėjus toliau pateiktas kiekvienos institucijos nuorodas.