Vertimas žodžiu
01/12/2020

Dirbkite laisvai samdomu vertėju žodžiu ES institucijose

Europos Parlamente, Europos Komisijoje ir Europos Sąjungos Teisingumo Teisme yra atskiros vertimo žodžiu tarnybos, tačiau laisvai samdomi vertėjai žodžiu atrenkami bendrai.

Europos Parlamente, Europos Komisijoje ir Teisingumo Teisme laisvai samdomi vertėjai žodžiu paprastai dirba kartu su nuolatiniais vertėjais žodžiu. Daugiausia dirbame 24 oficialiosiomis ES kalbomis, tačiau gali prireikti ir bet kurios kitos kalbos; laisvai samdomiems vertėjams pilietybės reikalavimas netaikomas.

Kad galėtumėte tapti laisvai samdomu vertėju žodžiu, turite išlaikyti akreditacijos testą. Visą reikiamą informaciją apie įvairius testų ciklo etapus rasite čia. Kalendoriuje matysite būsimus akreditacijos testus savo kalbai.

1. Tinkamumas

Turite turėti:

 • konferencijų vertimo bakalauro laipsnį (po 4 metų studijų)
  arba

 • konferencijų vertimo magistro laipsnį
  arba

 • bet kurios srities bakalauro laipsnį ir
  antrosios pakopos konferencijų vertimo studijų diplomą, atitinkantį bent vienų metų nuolatines studijas
  arba
  ne mažiau kaip vienų metų tarptautinių susitikimų lygmens konferencijų vertėjo darbo patirtį (į teismo vertėjo, derybų vertėjo, vertėjo viešosiose įstaigose ar įmonės vertėjo patirtį neatsižvelgiama).

2. Kalbų mokėjimas ir kalendorius

Informacija apie kalbų mokėjimą, kurio reikalauja ES vertimo žodžiu tarnybas turinčios institucijos. Šie reikalavimai gali keistis priklausomai nuo įdarbinimo poreikių.

Testai planuojami atsižvelgiant į institucijų įdarbinimo poreikius. Kiekvienais metais skelbiamas orientacinis pirminių atrankų ir akreditacijos testų kalendorius, tačiau jis gali būti keičiamas. Būtinai pateikite visus reikalingus dokumentus iki nustatyto paraiškų priėmimo termino pabaigos.

3. Pirminės atrankos testas

Tarpinstituciniam patikros komitetui nusprendus, kad jūsų paraiška yra tinkama ir atitinka kalbų mokėjimo reikalavimus, jums bus pasiūlyta atlikti pirminės atrankos testą internete.

Testą sudaro maždaug 10–12 minučių pranešimo sinchroninis vertimas į jūsų A kalbą. Pasyviąją kalbą atrankos komitetas pasirenka iš šių kalbų: DE, EN, ES, FR, IT.

Testą galima atlikti iki nustatyto termino (t. y. testų laikymo laikotarpio) pabaigos, e. paštu gavus kvietimą. Testą galite atlikti jums patogioje vietoje, jei tik jūsų įrenginys atitinka visus techninius reikalavimus (rekomenduojame pasirinkti ramią aplinką, kad garso kokybė būtų kuo geresnė), todėl labai svarbu atidžiai perskaityti išankstinės atrankos priemonės naudotojo vadovą.

Pasibaigus testų laikymo laikotarpiui, Europos Parlamento testavimo komanda jums pateiks testo rezultatus.

4. Akreditacijos testas

Jei išlaikysite pirminės atrankos testą, atsižvelgiant į testavimo pajėgumus ir tarnybų poreikius, jums gali būti pasiūlyta atlikti akreditacijos testą.

Kiekvienos testuojamos kalbos testą sudaro šios dalys:

 • nuoseklus (maždaug 6 minučių trukmės) pranešimo vertimas žodžiu

 • sinchroninis (maždaug 10–12 minučių trukmės) pranešimo vertimas žodžiu

Bus tikrinamas vertimas iš jūsų pasyviosios kalbos į aktyviąją kalbą ir (arba) grįžtamasis vertimas (retour) į kalbas, kurias pagal tarnybų poreikį patikros komitetas pasirenka iš jūsų paraiškos.

Bent viena iš kalbų yra ES tema. Sinchroninio vertimo testuose gali būti naudojami vaizdo įrašai.

Prieš sinchroniniam vertimui skirtą pranešimą pirmąja kalba jums bus skirtos 5 minutės pasirengti. Jus pakvies į kabiną, kur išklausysite pranešimo pavadinimą ir glaustą pranešėjo įžangą. Tuomet, prieš prasidedant tikrajam testui, turėsite ne daugiau kaip 5 minutes pasirengti. Savo nuožiūra nuspręsite, kaip išnaudoti šį laiką, ir, jei norėsite, galėsite pradėti anksčiau. Kabinoje galėsite naudotis stacionariu kompiuteriu su QWERTY tipo klaviatūra. Jeigu iškiltų kokia nors nenumatyta techninė problema, apie tai tučtuojau reikėtų pranešti atrankos komisijai.

Akreditacijos testai vyksta Briuselyje. Kalendoriuje galite matyti su savo kalba susijusias datas.

Atrankos komisija testus vertina pagal vertinimo kriterijus. Apie testo rezultatus pranešama atlikus testą, taip pat vėliau raštu.

Jeigu gavote kvietimą į akreditacijos testą, perskaitykite svarbiausius patarimus.

5. Įtraukimas į bendrą duomenų bazę

Akreditacijos testą išlaikę kandidatai įrašomi į bendrą akredituotų dirbančių konferencijų vertėjų (angl. ACI) duomenų bazę. Juos gali įdarbinti trys Europos Sąjungos institucijų vertimo žodžiu tarnybos.

Įtraukimas į bendrą duomenų bazę nereiškia teisės būti įdarbintam.

6. Pateikite paraišką!

Dabar žinote informaciją apie įvairius paraiškos etapus, taigi galite užpildyti elektroninę paraišką.

Jūsų bus paprašyta pateikti:

 • gyvenimo aprašymą (CV),

 • mokslo laipsnius ir (arba) diplomus, taip pat už kiekvieną vertimo žodžiu modulį gautus balus,

 • jei reikia, pakankamos konferencijų vertimo patirties įrodymą (į teismo vertėjo, derybų vertėjo, vertėjo viešosiose įstaigose ar įmonės vertėjo patirtį neatsižvelgiama),

 • dėl kalbų, kurios nėra įtrauktos į mokslo laipsnį (-us) arba diplomą (-us), turėtų būti pateikta informacija apie tai, kaip buvo įgytos šių kalbų žinios (pvz., sertifikatai ar paaiškinimas laisva forma).

Tai atlikę, gausite paraiškos gavimo patvirtinimą.

Pateikti paraišką galite bet kada, bet patariame atkreipti dėmesį į orientaciniame testų kalendoriuje kiekvienai A kalbai nurodytus konkrečius terminus. Svarbu pateikti visus reikalingus dokumentus iki nustatyto paraiškų priėmimo termino pabaigos.

Dažnai užduodami klausimai

Naudingi dokumentai

Teisiniai ir finansiniai dokumentai

Tekstas prancūzų kalba yra viršesnis už tekstą visomis kitomis kalbomis. Taip yra todėl, kad visos šalys pasirašė prancūzišką dokumento versiją.

Informacija į akreditacijos testą pakviestiems ACI kandidatams: finansinė parama kelionės ir pragyvenimo išlaidoms padengti

ACI statusas bendrame sąraše