Tolken
20/07/2020

Werken als freelancetolk bij de EU

Het Europees Parlement, de Europese Commissie en het Hof van Justitie van de Europese Unie beschikken elk over een eigen tolkendienst, maar de selectie van freelancetolken gebeurt gezamenlijk.

Bij de tolkendienst van het Europees Parlement, de Europese Commissie en het Hof van Justitie werken freelancetolken zij aan zij met de tolken in vaste dienst. Ze werken hoofdzakelijk in de 24 officiële talen van de EU, maar in principe komen alle talen in aanmerking. Voor freelancetolken is er geen nationaliteitsvereiste.

Om freelancetolk te worden moet u met succes een accreditatietest afleggen. Hieronder vindt u alle relevante informatie over de verschillende stappen van de procedure. In de planning kunt u zien of u voor uw taal binnenkort een accreditatietest kunt afleggen.

1. Toelatingsvoorwaarden

U dient te beschikken over:

 • een bachelordiploma (BA) Conferentietolken (4 jaar)
  of

 • een masterdiploma (MA) Conferentietolken
  of

 • een willekeurig ander bachelordiploma en
  een postgraduaat Conferentietolken van minimaal één academiejaar voltijdse studies
  of
  minimaal één jaar werkervaring als conferentietolk bij internationale bijeenkomsten (ervaring als gerechtstolk, fluistertolk, sociaal tolk of bedrijfstolk telt niet mee).

2. Talenprofielen en planning

Lees naar welke talenprofielen de tolkendiensten van de EU momenteel op zoek zijn. Die variëren naargelang de personeelsbehoeften van de instellingen.

Ook de tests worden ingepland volgens de behoeften van de instellingen. Elk jaar verschijnt er een indicatieve planning van preselectie- en accreditatietests, die steeds kan worden aangepast. Zorg ervoor dat u alle vereiste documenten indient vóór het einde van de sollicitatietermijn.

3. Preselectietest

Als uw sollicitatie volgens de interinstitutionele toelatingscommissie aan de toelatingseisen voldoet en u het gezochte talenprofiel heeft, wordt u voor een online preselectietest uitgenodigd.

Daarbij moet u een toespraak van ongeveer 10-12 minuten simultaan vertolken naar uw A-taal. De toelatingscommissie kiest een van de volgende talen als passieve taal: Duits, Engels, Spaans, Frans of Italiaans.

U mag de test afleggen zodra u per e-mail een uitnodiging heeft gekregen. Let er wel op dat u dat doet voordat de testperiode verstrijkt. U kunt de test afleggen waar u maar wilt, zolang uw apparaat aan alle technische eisen voldoet. We raden u wel aan een rustige omgeving te zoeken voor een optimale geluidskwaliteit. Daarom moet u zorgvuldig de handleiding voor de preselectietestapplicatie lezen.

Zodra de beoordeling achter de rug is, stuurt het testteam van het Europees Parlement u het resultaat van de test toe.

4. Accreditatietest

Als u slaagt voor de preselectietest kunt u, afhankelijk van onze testcapaciteit en werkdruk, worden uitgenodigd voor de accreditatietest.

De accreditatietest omvat voor elk van de geteste talen het volgende:

 • Consecutieve vertolking van een toespraak (± 6 minuten).

 • Simultane vertolking van een toespraak (10 -12 minuten).

U moet daarbij tolken uit uw passieve talen naar uw actieve taal en/of retourtolken, afhankelijk van de talen die de toelatingscommissie uit uw profiel heeft gekozen en van de behoeften van de tolkendiensten.

Ten minste één van de toespraken gaat over een onderwerp dat verband houdt met de EU. Bij het simultaan tolken kan gebruik worden gemaakt van video-opnames van toespraken.

U krijgt vijf minuten voorbereidingstijd voor de test simultaan vertolken. In de cabine hoort u de titel van de toespraak en een korte introductie van de spreker. Vervolgens krijgt u maximaal vijf minuten voorbereidingstijd vóór de eigenlijke test begint. U mag zelf beslissen hoe u die tijd gebruikt. Als u wilt, kunt u ook eerder beginnen. In de cabine krijgt u een desktopcomputer met een QWERTY-toetsenbord. In geval van een onverwacht technisch probleem stelt u de jury hiervan onmiddellijk in kennis.

De accreditatietest vindt plaats in Brussel. Zoek in de planning naar uw taal.

De jury beoordeelt uw prestaties op basis van de correctiecriteria. Na de test krijgt u het resultaat te horen, dat later nog eens schriftelijk wordt bevestigd.

Als u bent u uitgenodigd voor de accreditatietest, lees dan onze toptips.

5. Registratie in de gemeenschappelijke database

Als u ook slaagt voor de accreditatietest, dan wordt u opgenomen in de gemeenschappelijke databank van geaccrediteerde hulpconferentietolken. De drie tolkendiensten van de Europese Unie kunnen daarop een beroep doen.

In de gemeenschappelijke databank staan betekent niet noodzakelijk recht op werk.

6. Solliciteer!

Nu u alles weet over de verschillende stappen, kunt u het online sollicitatieformulier invullen.

U zult worden gevraagd de volgende documenten in te dienen:

 • Uw cv.

 • Uw diploma’s en/of getuigschriften met een puntenlijst voor de verschillende disciplines van het tolken.

 • Voor zover van toepassing: bewijs van voldoende ervaring als conferentietolk (ervaring als gerechtstolk, fluistertolk, sociaal tolk of bedrijfstolk telt niet mee).

 • Voor talen waarop de diploma's en getuigschriften geen betrekking hebben: bewijs van hoe u de kennis van die talen verworven heeft (certificaten of eigen verklaring).

Nadat u de documenten heeft ingediend, ontvangt u daar een bevestiging van.

U kunt op elk moment solliciteren, maar we raden u aan rekening te houden met de deadlines per A-taal. Die kunt u vinden in onze indicatieve planning. Het is belangrijk dat u alle vereiste documenten indient vóór het einde van de sollicitatietermijn.

Veelgestelde vragen

Nuttige documenten

Juridische en financiële documenten

De Franse versie heeft voorrang op alle andere talen, want die is door alle partijen is ondertekend.

Voor kandidaat-hulpconferentietolken die deelnemen aan de accreditatietest: financiële tegemoetkoming in de reis- en verblijfkosten

Status volgens de gemeenschappelijke lijst van hulpconferentietolken