European Commission logo European Commission logo
da dansk
Tolkning 10/05/2022

Tolkning for Europa

Konferencetolke står i spidsen for flersprogethed og arbejder på at sikre, at sprog ikke er en hindring for at deltage i eller følge møder. Tolke forstår, hvad der siges på ét sprog, og gengiver talerens budskab næsten øjeblikkeligt på et andet, og de sikrer, at EU's borgere kan lade sig repræsentere i Bruxelles, Luxembourg og Strasbourg af deres valgte repræsentanter og bedste eksperter. Ved at muliggøre kommunikation og fremme dialogen fungerer tolkene som en bro mellem kulturer og er i centrum for beslutningsprocesserne. Den Europæiske Unions tolketjenester har flere konferencetolke ansat end nogen anden arbejdsgiver i verden.

Hvad konferencetolke gør

Konferencetolke arbejder med det talte ord. De hjælper deltagerne i flersprogede internationale møder, konferencer og retssager med at kommunikere med hinanden, ikke ved at oversætte ordret, men ved at formidle talerens idéer. De sikrer fuld fortrolighed og neutralitet med hensyn til, hvad de hører og ser.

Konferencetolke fører politikken for flersprogethed ud i livet: de spiller derfor en afgørende rolle med hensyn til at sikre EU's tilgængelighed og gennemsigtighed.

Deres vigtigste arbejdsredskab er deres modersmål. En solid beherskelse af det sprog kombineret med et indgående kendskab til deres andre arbejdssprog, en analytisk tankegang, gode kommunikationsevner, modstandsdygtighed og nysgerrighed om verden er kendetegnende for en professionel tolk.

Hvordan de arbejder

Til daglig arbejder tolkene hovedsagelig på EU's 24 officielle sprog, men de tilbyder også lejlighedsvis tolkning på andre sprog. De fleste konferencetolke arbejder fra fremmedsprog til deres modersmål. Selv om en grundig forståelse af deres arbejdssprog er et krav, behøver konferencetolke ikke at være tosprogede.

I EU-institutionerne arbejder konferencetolke med forskellige former for tolkning:

 • Konsekutiv tolkning
  Tolkning efter at taleren er færdig med hjælp af en særlig form for notetagning.

 • Simultantolkning
  Realtidstolkning mens taleren taler ved hjælp af konferencetolkeudstyr (dvs. lydtætte kabiner, hovedtelefoner og en mikrofon). Denne form er den mest anvendte.

  • Hvisketolkning eller Chuchotage
   Tolken sidder eller står ved siden af klienten og tolker simultant direkte i øret på vedkommende.

  • Bærbart tolkeudstyr (PIE)
   Tolken tolker simultant uden at være i en kabine ved hjælp af en håndholdt mikrofon og hovedtelefoner.

Job hos os

Europa-Parlamentet, Europa-Kommissionen og EU-Domstolen har alle deres egen tolketjeneste. Institutionerne udvælger imidlertid i fællesskab freelancetolke, og Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO) afholder udvælgelsesprøver for at blive fastansat.

For at arbejde for EU-institutionerne

 • som freelancekonferencetolk: ansøg om en interinstitutionel akkrediteringsprøve. De personer, der består prøven, blive føjet til den fælles EU-database over akkrediterede freelancetolke.

  Se også: Bliv freelancetolk for EU

 • som fastansat: EPSO afholder udvælgelsesprøver for konferencetolke.

  Se også: Jobprofiler sprog

De enkelte institutioner

De nærmere detaljer om de forskellige jobtyper, der findes, kan ses via linkene for hver institution nedenfor.