Tolkning
23/09/2020

Bliv freelancetolk for EU

Europa-Parlamentet, Kommissionen og Domstolen har hver sin tolketjeneste, men udvælgelsen af freelancetolke foretages i fællesskab.

Freelancetolke arbejder ofte sammen med fastansatte tolke i Europa-Parlamentets, Europa-Kommissionens og Domstolens tolketjenester. Vi arbejder hovedsagelig på EU's 24 officielle sprog, men der er mulighed for alle sprog. Der ikke noget nationalitetskrav for freelancetolke.

Hvis du vil arbejde som freelancetolk, skal du først bestå en akkrediteringsprøve. Du finder alle informationer om de forskellige trin i prøveforløbet her. I kalenderen kan du se de kommende akkrediteringsprøver for dit sprog.

1. Adgangskrav

Du skal have følgende uddannelsesbaggrund/erhvervserfaring:

 • en bachelorgrad i konferencetolkning (4 år)
  eller

 • en kandidatgrad i konferencetolkning
  eller

 • en bachelorgrad i et hvilket som helst fag og
  en Ph.D.-grad i konferencetolkning (mindst et studieår på fuld tid)
  eller
  mindst et års erhvervserfaring som konferencetolk på det niveau, der kræves til internationale møder (erfaring som retstolk, dialogtolk, samfundstolk eller forretningstolk anerkendes ikke).

2. Sprogprofiler og kalender

Se, hvilke sprogprofiler EU's tolketjenester kræver nu. Kravene ændrer sig i takt med de aktuelle rekrutteringsbehov.

Prøverne planlægges efterhånden i overensstemmelse med institutionernes ansættelsesbehov. Der offentliggøres hvert år en vejledende kalender for stopprøver og akkrediteringsprøver, men den kan blive ændret. Sørg for at indsende alle nødvendige dokumenter inden ansøgningsfristen.

3. Stopprøve

Hvis et interinstitutionelt screeningudvalg på baggrund af din ansøgning vurderer, at du opfylder adgangskravene og har den rette sprogprofil, vil du blive inviteret til at tage en onlinestopprøve.

Prøven består i simultantolkning af en tale på ca. 10-12 minutter til dit A-sprog. Screeningudvalget vælger det passive sprog til din prøve blandt følgende: tysk, engelsk, spansk, fransk og italiensk.

Du kan tage prøven, når du har modtaget invitationen pr. e-mail, forudsat at du gør det inden for tidsfristen (det såkaldte testvindue). Du kan tage prøven når som helst, når blot dit udstyr opfylder alle tekniske krav. Dog anbefaler vi, at du tager den et roligt sted for at sikre den bedst mulige lydkvalitet. Derfor er det vigtigt, at du omhyggeligt læser vores vejledning i brug af stopprøveværktøjet.

Du modtager dine prøveresultater fra Europa-Parlamentets prøveteam, når evalueringsperioden er færdig.

4. Akkrediteringsprøve

Hvis du består stopprøven, kan du blive indkaldt til akkrediteringsprøve, afhængig af ledig prøvekapacitet og behovet for tolkeydelser.

Akkrediteringsprøven omfatter følgende for hvert af de sprog, du testes i:

Du bliver testet i tolkning fra dit passive sprog til dit aktive sprog og/eller i returtolkning, afhængig af hvilke sprog der vælges ud fra din profil, og hvilke behov der er for tolkeydelser.

Mindst én af talerne vil handle om et EU-relateret emne, og det er muligt, at der vil blive benyttet videoptagelser af taler til prøven i simultantolkning.

Du får 5 minutters forberedelsestid før simultantalen på det første sprog. Du blive kaldt ind i kabinen, hvor du lytter til titlen på talen og en kort introduktion af taleren. Dernæst, inden den egentlige prøve begynder, får du op til 5 minutter til at forberede dig. Du kan vælge, hvordan du gør brug af dem, og kan starte på at tolke tidligere, hvis du ønsker det. Du får i kabinen adgang til en stationær computer med QWERTY-tastatur. Hvis der opstår uventede tekniske problemer, skal du straks underrette udvælgelseskomitéen om det.

Akkrediteringsprøven finder sted i Bruxelles. Se efter dit sprog i kalenderen.

Udvælgelseskomitéen bedømmer din indsats på grundlag af en række karaktergivningskriterier, og giver dig besked om resultatet efter prøven. Resultatet bliver desuden bekræftet skriftligt på et senere tidspunkt.

Hvis du er blevet indkaldt til akkrediteringsprøven, er det en god idé at læse vores bedste tips.

5. Optagelse i den fælles database over freelancetolke

Ansøgere, der består akkrediteringsprøven, bliver optaget i den fælles database over akkreditererede kontraktansatte konferencetolke og kan ansættes af EU's tre tolketjenester.

Optagelse i databasen betyder ikke, at man har krav på at blive ansat.

6. Ansøg!

Nu da du ved alt om de forskellige trin, kan du udfylde onlineansøgningen.

Du vil blive bedt om at indsende:

 • dit CV

 • eksamensbeviser med angivelse af karakterer for hvert tolkefag

 • hvis det er relevant, dokumentation for tilstrækkelig erfaring med konferencetolkning (erfaring som retstolk, dialogtolk, tolk for offentlige myndigheder og forretningstolk anerkendes ikke)

 • for sprog, du ikke har eksamensbevis for: dokumentation for, hvordan du har opnået kendskab til sproget (f.eks. et certifikat eller en personlig udtalelse).

Når du har gjort det, vil du få en bekræftelse af, at vi har modtaget det indsendte materiale.

Du kan ansøge når som helst, men vi anbefaler, at du tjekker fristerne for de enkelte A-sprog i den vejledende prøvekalender. Det er vigtigt, at du indsender alle nødvendige dokumenter inden ansøgningsfristen.

Spørgsmål og svar

Baggrundsmateriale

Juridiske og økonomiske dokumenter

Den franske sprogudgave har forrang for alle andre sprogudgaver. Dette skyldes, at alle parter har underskrevet den franske udgave.

For ansøgere, der er indkaldt til akkrediteringsprøven: økonomisk bidrag til rejse- og opholdsudgifter

Kontraktansatte konferencetolkes status på den fælles liste