Tulkkaus EU:n toimielimissä
23/09/2020

Freelancetulkiksi EU:n toimielimiin

Euroopan parlamentilla, Euroopan komissiolla ja Euroopan unionin tuomioistuimella on kullakin omat tulkkausyksikkönsä, mutta niillä on yhteinen freelancetulkkien valintamenettely.

Freelancetulkit työskentelevät näissä toimielimissä tavallisesti tulkkausyksiköiden virkamiestulkkien kanssa. EU:n toimielimissä tulkataan pääsääntöisesti EU:n 24 virallisella kielellä, mutta freelancetulkit voivat tarvita myös muita kieliä. Kansalaisuusvaatimuksia ei ole.

Freelancetulkeiksi hakevien on läpäistävä akkreditointikoe. Tiedot kokeen eri vaiheista löytyvät tältä sivustolta. Kielikohtaiset koepäivät on merkitty koeaikatauluun.

1. Hakukelpoisuus

Hakijalla on oltava jokin seuraavista:

 • konferenssitulkkauksen alempi korkeakoulututkinto
  tai

 • konferenssitulkkauksen ylempi korkeakoulututkinto
  tai

 • jonkin muun aineen alempi korkeakoulututkinto ja
  konferenssitulkkauksen jatkotutkinto, joka sisältää vähintään yhden lukuvuoden verran kokopäiväisiä opintoja
  tai
  vähintään vuoden työkokemus konferenssitulkkauksesta kansainvälisissä kokouksissa (kokemusta tuomioistuintulkkina, neuvottelutulkkina, asioimistulkkina tai yritystulkkina ei lasketa mukaan).

2. Kieliprofiilit ja koeaikataulu

Katso EU:n tulkkausyksiköissä tällä hetkellä tarvittavat kieliprofiilit. Kieliprofiilit voivat muuttua rekrytointitarpeiden mukaan.

Kokeita järjestetään toimielinten rekrytointitarpeiden mukaan. Esivalintakokeista ja akkreditointikokeista julkaistaan vuosittain alustava aikataulu, johon voi myöhemmin tulla muutoksia. Toimita kaikki vaaditut asiakirjat hakemusten määräaikaan mennessä.

3. Esivalintakoe

Jos toimielinten yhteinen hakemusten tarkastuskomitea katsoo, että hakukelpoisuusvaatimukset ja toimielinten kieliprofiilivaatimukset täyttyvät, sinut kutsutaan verkossa järjestettävään esivalintakokeeseen.

Koe koostuu noin 10–12 minuuttia kestävän puheen simultaanitulkkauksesta hakijan A-kieleen päin. Komitea valitsee kokeen passiivikielen, joka on joko englanti, espanja, italia, ranska tai saksa.

Voit tehdä kokeen tietyn määräajan kuluessa saatuasi sähköpostikutsun. Kokeen voi tehdä missä vain, kunhan käyttämäsi laite täyttää kaikki tekniset vaatimukset. Koe kannattaa tehdä hiljaisessa tilassa, jossa ei ole taustahälyä, jotta äänen laatu olisi mahdollisimman hyvä. Muista tutustua huolellisesti esivalintakokeen työkalun käyttöoppaaseen.

Saat koetulokset Euroopan parlamentin koetiimiltä, kun arviointijakso on päättynyt.

4. Akkreditointikoe

Jos läpäiset esivalintakokeen, sinut voidaan kutsua akkreditointikokeeseen toimielinten tarpeiden mukaan.

Akkreditointikokeeseen sisältyy jokaisen koekielen osalta

Hakija tulkkaa passiivikielistä aktiivikieleensä ja/tai retour-kieleensä päin. Tarkastuskomitea valitsee kielet hakijan profiilin ja toimielinten tarpeiden mukaisesti.

Ainakin yksi puheista käsittelee EU:hun liittyvää aihetta. Simultaanitulkkauskokeessa voidaan käyttää videoituja puheita.

Saat 5 minuuttia aikaa valmistautua ennen ensimmäisen kielen simultaanitulkkauskoetta. Sinut kutsutaan tulkkauskoppiin, jossa saat kuulla puheen aiheen ja puhujan lyhyen esittelyn. Ennen varsinaisen kokeen alkua valmistautumisaikaa on enintään 5 minuuttia, mutta halutessasi voit aloittaa kokeen aikaisemmin. Tulkkauskopissa käytössäsi on pöytätietokone, jossa on QWERTY-näppäimistö. Mahdollisista teknisistä ongelmista on ilmoitettava välittömästi valintalautakunnalle.

Akkreditointikoe järjestetään Brysselissä. Katso koeaikataulusta kielikohtaiset koepäivät.

Valintalautakunta arvioi suoritustasi tiettyjen arviointikriteerien mukaisesti. Lautakunta ilmoittaa sinulle tulokset kokeen jälkeen, ja tulokset vahvistetaan myöhemmin myös kirjallisesti.

Vinkkejä akkreditointikokeeseen osallistuville

5. Yhteinen tulkkitietokanta

Akkreditointikokeen läpäisseet hakijat kirjataan toimielinten yhteiseen akkreditoitujen toimihenkilösuhteisten konferenssitulkkien tietokantaan. Tietokannassa olevia tulkkeja voivat rekrytoida Euroopan parlamentin, Euroopan komission ja Euroopan unionin tuomioistuimen tulkkausyksiköt.

Yhteiseen tietokantaan kirjaaminen ei tarkoita oikeutta tulla rekrytoiduksi.

6. Tee hakemus

Kun olet tutustunut edellä kuvattuihin hakuvaiheisiin, täytä hakemus verkossa.

Hakemukseen on liitettävä seuraavat asiakirjat:

 • ansioluettelo

 • tutkintotodistukset, joista käyvät ilmi tulkkausopinnoista saadut arvosanat

 • tarvittaessa todistus riittävästä konferenssitulkkauskokemuksesta (kokemusta tuomioistuintulkkina, neuvottelutulkkina, asioimistulkkina tai yritystulkkina ei lasketa mukaan)

 • jos jotakin hallitsemaasi kieltä ei mainita tutkintotodistuksissa, todiste kielitaidon hankkimisesta (esim. muu todistus tai henkilökohtainen lausunto/ilmoitus).

Kun olet lähettänyt nämä asiakirjat, saat vastaanottovahvistuksen.

Hakemuksen voi periaatteessa tehdä milloin tahansa, mutta eri A-kielten kielikohtaiset määräajat kannattaa katsoa alustavasta koeaikataulusta. Huom. Toimita kaikki vaaditut asiakirjat hakemusten määräaikaan mennessä.

Usein kysyttyä

Asiakirjoja

Sopimukset ja säännöt

Eri kieliversioista katsotaan ensisijaiseksi ranskankielinen versio, jonka kaikki osapuolet ovat allekirjoittaneet.

Akkreditointikokeeseen kutsutuille hakijoille: Matka- ja oleskelukulujen korvaukset

Tulkkien statukset EU:n toimielinten toimihenkilösuhteisten konferenssitulkkien (ACI) luettelossa