Tulkkaus EU:n toimielimissä
28/08/2019

Freelancetulkiksi EU:n toimielimiin

Euroopan parlamentilla, Euroopan komissiolla ja Euroopan unionin tuomioistuimella on omat tulkkausyksikkönsä, mutta niillä on yhteinen freelancetulkkien valintamenettely.

Freelancetulkit työskentelevät tavallisesti Euroopan parlamentin, Euroopan komission ja tuomioistuimen tulkkausyksiköiden virkamiestulkkien kanssa. EU:n toimielimissä tulkataan pääsääntöisesti EU:n 24 virallisella kielellä, mutta freelancetulkit voivat tarvita myös muita kieliä. Kansalaisuusvaatimuksia ei ole.

Freelancetulkeiksi hakevien on läpäistävä akkreditointikoe. Tiedot kokeen eri vaiheista löytyvät tältä sivustolta. Kielikohtaiset koepäivät on merkitty aikatauluun.

1. Hakukelpoisuus

Hakijalla on oltava jokin seuraavista:

 • konferenssitulkkauksen alempi korkeakoulututkinto
  tai

 • konferenssitulkkauksen ylempi korkeakoulututkinto
  tai

 • jonkin muun aineen alempi korkeakoulututkinto ja
  konferenssitulkkauksen jatkotutkinto, joka sisältää ainakin yhden lukuvuoden verran kokopäiväisiä opintoja
  tai
  vähintään vuoden työkokemus konferenssitulkkauksesta kansainvälisissä kokouksissa (kokemusta tuomioistuintulkkina, neuvottelutulkkina, asioimistulkkina tai yritystulkkina ei lasketa mukaan).

2. Kieliprofiilit ja aikataulu

Katso EU:n tulkkausyksiköissä tällä hetkellä tarvittavat kieliprofiilit. Kieliprofiilit voivat muuttua rekrytointitarpeiden mukaan.

Kokeita järjestetään toimielinten rekrytointitarpeiden mukaan. Esivalintakokeista ja akkreditointikokeista julkaistaan vuosittain alustava aikataulu, mutta siihen voi tulla muutoksia. Toimita kaikki vaaditut asiakirjat hakemusten määräaikaan mennessä.

3. Esivalintakoe

Jos toimielinten yhteinen hakemusten tarkastuskomitea katsoo, että hakukelpoisuusvaatimukset ja toimielinten kieliprofiilivaatimukset täyttyvät, sinut kutsutaan verkossa järjestettävään esivalintakokeeseen.

Koe koostuu noin 10–12 minuuttia kestävän puheen simultaanitulkkauksesta hakijan A-kieleen päin. Komitea valitsee kokeen passiivikielen, joka on joko englanti, espanja, italia, ranska tai saksa.

Voit tehdä kokeen tietyn määräajan kuluessa saatuasi sähköpostikutsun. Kokeen voi tehdä missä vain, kunhan käyttämäsi laite täyttää kaikki tekniset vaatimukset. Koe kannattaa tehdä hiljaisessa tilassa, jossa ei ole taustahälyä, jotta äänen laatu olisi mahdollisimman hyvä. Muista tutustua huolellisesti esivalintakokeen työkalun käyttöoppaaseen.

Saat koetulokset Euroopan parlamentin koetiimiltä, kun arviointijakso on päättynyt.

4. Akkreditointikoe

Jos läpäiset esivalintakokeen, sinut voidaan kutsua akkreditointikokeeseen toimielinten tarpeiden mukaan.

Akkreditointikokeeseen sisältyy jokaisen koekielen osalta

Hakija tulkkaa passiivikielistä aktiivikieleensä ja/tai retour-kieleensä päin. Tarkastuskomitea valitsee kielet hakijan profiilin ja toimielinten tarpeiden mukaisesti.

Ainakin yksi puheista käsittelee EU:hun liittyvää aihetta. Simultaanitulkkauskokeessa voidaan käyttää videoituja puheita.

Akkreditointikoe järjestetään Brysselissä. Katso aikataulusta kielikohtaiset koepäivät.

Valintalautakunta arvioi suoritustasi tiettyjen arviointikriteerien mukaisesti. Lautakunta ilmoittaa sinulle tulokset kokeen jälkeen, ja tulokset vahvistetaan myöhemmin myös kirjallisesti.

Vinkkejä akkreditointikokeeseen osallistuville

5. Yhteinen tietokanta

Akkreditointikokeen läpäisseet hakijat kirjataan toimielinten yhteiseen akkreditoitujen toimihenkilösuhteisten konferenssitulkkien tietokantaan. Tietokannassa olevia tulkkeja voivat rekrytoida kaikki kolme Euroopan unionin toimielinten tulkkausyksikköä.

Yhteiseen tietokantaan kirjaaminen ei tarkoita oikeutta tulla rekrytoiduksi.

6. Tee hakemus

Kun olet tutustunut edellä kuvattuihin hakuvaiheisiin, täytä hakemus verkossa.

Hakemukseen on liitettävä seuraavat asiakirjat:

 • ansioluettelo

 • tutkintotodistukset, joista käy ilmi tulkkausopinnoista saadut arvosanat

 • tarvittaessa todistus riittävästä konferenssitulkkauskokemuksesta (kokemusta tuomioistuintulkkina, neuvottelutulkkina, asioimistulkkina tai yritystulkkina ei lasketa mukaan)

 • jos jotakin hallitsemaasi kieltä ei mainita tutkintotodistuksissa, todiste kielitaidon hankkimisesta (esim. muu todistus tai henkilökohtainen lausunto/ilmoitus).

Kun olet lähettänyt nämä asiakirjat, saat vastaanottovahvistuksen.

Hakemuksen voi tehdä milloin tahansa, mutta suosittelemme tarkistamaan A-kieliä koskevat määräajat kokeiden alustavasta aikataulusta. Huom. Toimita kaikki vaaditut asiakirjat hakemusten määräaikaan mennessä.

Usein kysyttyä

Asiakirjoja

Sopimukset ja säännöt

Eri kieliversioista katsotaan ensisijaiseksi ranskankielinen versio, jonka kaikki osapuolet ovat allekirjoittaneet.

Akkreditointikokeeseen kutsutuille hakijoille: Matka- ja oleskelukulujen korvaukset

Toimihenkilösuhteisten konferenssitulkkien (ACI) asema EU:n toimielinten tulkkiluettelossa