Euroopan Unioni

Oikeudellinen huomautus

Oikeudellinen huomautus

Vastuuvapauslauseke

Euroopan komissio ylläpitää tätä verkkosivustoa parantaakseen kansalaisten mahdollisuuksia saada tietoa sen toiminnasta ja Euroopan unionin yleisistä toimintapolitiikoista. Komissio pyrkii siihen, että sivuston tiedot ovat virheettömiä ja ajan tasalla. Se myös pyrkii korjaamaan tietoonsa tulleet virheet.
Komissio ei kuitenkaan voi olla vastuussa sivuston tiedoista.

Nämä tiedot:

  • ovat yleisiä eivätkä koske yksittäisten henkilöiden tai yhteisöjen erityisolosuhteita
  • eivät ole välttämättä kattavia, täydellisiä, täsmällisiä eivätkä ajantasaisia
  • sisältävät joskus linkkejä ulkopuolisiin sivustoihin, jotka eivät ole komission yksiköiden valvonnassa ja joista komissio ei vastaa
  • eivät sisällä ammatillista tai oikeudellista neuvontaa (jos tarvitset erityistä apua, ota aina yhteyttä pätevään asiantuntijaan).

Huomattakoon, ettei voida taata sitä, että verkossa oleva asiakirja täydellisesti vastaa virallisesti hyväksyttyä tekstiä. Ainoastaan Euroopan unionin virallinen lehti (sen painettu laitos ja 1.7.2013 alkaen sen EUR-Lex-sivustolla julkaistu sähköinen versio) on todistusvoimainen.

Komissio pyrkii minimoimaan teknisistä ongelmista aiheutuvat häiriöt. Sivusto voi kuitenkin sisältää tietoja, jotka on voitu luoda tai muotoilla sellaiseen muotoon tai sellaisiin tiedostoihin, jotka eivät ole virheettömiä, eikä komissio voi taata, ettei palvelu keskeydy ja etteivät nämä ongelmat muuten vaikuta palveluun. Komissio ei vastaa ongelmista, jotka aiheutuvat tämän sivuston tai ulkopuolisiin sivustoihin tehtyjen linkkien käyttämisestä.

Tämän vastuuvapauslausekkeen tarkoituksena ei ole rajoittaa komission vastuuta tavalla, joka on ristiriidassa sovellettavan kansallisen lainsäädännön kanssa, eikä vapauttaa komissiota vastuusta tapauksissa, joissa vastuusta vapauttaminen ei kansallisen lainsäädännön mukaan ole mahdollista.

Tietosuojaperiaatteet
Tietosuoja, EU:n tietosuojasäädökset, sähköiset palvelut

Brexit – sisällön vastuuvapauslauseke

Komissio päivittää parhaillaan verkkosivujaan, joiden sisältöön Yhdistyneen kuningaskunnan ero EU:sta vaikuttaa. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.

© Euroopan unioni, 1995–2021
Jollei toisin määrätä, tekstin jäljentäminen on sallittua, kunhan lähde mainitaan.
Jos tekstin tai multimediasisällön (ääni, kuvat, ohjelmistot jne.) jäljentämiseen tai käyttöön tarvitaan etukäteislupa, tällainen lupa syrjäyttää edellä mainitun yleisluvan, ja siinä on ilmoitettava selvästi mahdolliset käyttörajoitukset.

Ulkopuolisten oikeus käyttää Euroopan tunnusta

Periaatteet ulkopuolisten oikeudesta käyttää Euroopan tunnusta on vahvistettu Euroopan neuvoston kanssa tehdyssä hallinnollisessa sopimuksessa.
Tämä sopimus on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä 8.9.2012 (2012/C 271/04).

Kyseisen sopimuksen mukaan kuka tahansa luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö (jäljempänä "käyttäjä"), voi käyttää Euroopan tunnusta tai jotakin sen elementeistä, kunhan tämä käyttö

a) ei luo virheellisesti vaikutelmaa tai oletusta käyttäjän ja jonkin Euroopan unionin tai Euroopan neuvoston toimielimen, elimen, toimiston tai viraston välisestä yhteydestä

b) ei saa yleisöä virheellisesti uskomaan, että käyttäjä on saanut joltakin Euroopan unionin tai Euroopan neuvoston toimielimeltä, elimeltä, toimistolta tai virastolta sponsori- tai muuta tukea, hyväksynnän tai luvan

c) ei tapahdu yhteydessä, johon liittyy sellainen tavoite tai sellaista toimintaa, joka on ristiriidassa Euroopan unionin tai Euroopan neuvoston tavoitteiden ja periaatteiden kanssa taikka on muuten laitonta.

Euroopan tunnuksen käyttöön edellä olevien ehtojen mukaisesti ei tarvita kirjallista lupaa.

Käyttäjällä ei ole oikeutta rekisteröidä Euroopan tunnusta tai sen heraldista jäljitelmää tavaramerkkinä eikä minään muunakaan teollis- tai tekijänoikeutena.

Lataa EU:n tunnus ja graafiset tiedot

Lisätietoa EU:n tunnuksen käytöstä

Tällä lomakkeella voit pyytää lisätietoa EU:n tunnuksen käyttämisestä.Back to top