Tulkkaus EU:n toimielimissä 15/06/2022

Freelancetulkiksi EU:n toimielimiin

Euroopan parlamentilla, Euroopan komissiolla ja Euroopan unionin tuomioistuimella on kullakin omat tulkkausyksikkönsä, mutta niillä on yhteinen freelancetulkkien valintamenettely.

Freelancetulkit työskentelevät näissä toimielimissä tavallisesti tulkkausyksiköiden virkamiestulkkien kanssa. EU-elinten tulkit tulkkaavat lähinnä EU:n 24 virallisella kielellä ja joskus muillakin kielillä. Freelancetulkkeja koskevia kansalaisuusvaatimuksia ei ole.

Freelancetulkeiksi hakevien on läpäistävä akkreditointikoe. Tiedot kokeen eri vaiheista löytyvät tältä sivustolta. Kielikohtaiset koepäivät on merkitty koeaikatauluun.

1. Hakukelpoisuus

Hakijalla on oltava jokin seuraavista:

 • konferenssitulkkauksen alempi korkeakoulututkinto
  tai

 • konferenssitulkkauksen ylempi korkeakoulututkinto
  tai

 • jonkin muun aineen alempi korkeakoulututkinto ja konferenssitulkkauksen jatkotutkinto, joka sisältää vähintään yhden lukuvuoden verran kokopäiväisiä opintoja
  tai
  vähintään yhden vuoden työkokemus konferenssitulkkauksesta kansainvälisissä kokouksissa (asiakirjatodisteet esitettävä vähintään 100 työtunnista) (kokemusta tuomioistuintulkkina, neuvottelutulkkina, asioimistulkkina tai yritystulkkina ei lasketa mukaan).

 • Hakijalla on oltava kieliyhdistelmä, joka vastaa vaadittuja akkreditointiprofiileja.

  Katso EU:n tulkkausyksiköissä tällä hetkellä tarvittavat kieliprofiilit. Kieliprofiilit voivat muuttua rekrytointitarpeiden mukaan.

 • Jos hakija ei ole läpäissyt akkreditointikoetta kolmella yrittämällä (mukaan lasketaan myös osallistumatta jättäminen ilman perusteltua syytä), ennen neljättä (ja jokaista sitä seuraavaa) koekertaa sovelletaan viiden koevuoden odotusaikaa, paitsi jos toimielinten etu muuta edellyttää.

2. Koeaikataulu

Kokeita järjestetään toimielinten rekrytointitarpeiden mukaan. Vuosittain julkaistaan akkreditointikokeiden ohjeellinen aikataulu, johon voi myöhemmin tulla muutoksia.

3. Akkreditointikoe

Jos hakemus täyttää vaatimukset, saat kutsun akkreditointikokeeseen.

Akkreditointikokeeseen sisältyy jokaisen koekielen osalta

Hakija tulkkaa passiivikielistä aktiivikieleensä ja/tai retour-kieleensä päin. Tarkastuskomitea valitsee koekielet hakijan ilmoittaman kieliyhdistelmän ja toimielinten tarpeiden perusteella. Koevuonna 2022–2023 sekä konsekutiivi- että simultaanitulkkaustestit suoritetaan verkossa etäkoealustan kautta.

Hakijat tallentavat ensin simultaanitulkkaussuorituksensa kaikilla koekielillään. Vain tämän osion läpäisseet hakijat kutsutaan konsekutiivitulkkauskokeisiin.

EU-toimielinten yhteinen valintalautakunta arvioi suoritukset tiettyjen arviointikriteerien mukaisesti. Tulokset annetaan kirjallisina, ja niihin sisältyy arvio suoritustasosta eri osa-alueilla.

4. Yhteinen tulkkitietokanta

Akkreditointikokeen läpäisseet hakijat kirjataan toimielinten yhteiseen akkreditoitujen toimihenkilösuhteisten konferenssitulkkien tietokantaan. Tietokannassa olevia tulkkeja voivat rekrytoida Euroopan parlamentin, Euroopan komission ja Euroopan unionin tuomioistuimen tulkkausyksiköt.

Yhteiseen tietokantaan kirjaaminen ei tarkoita oikeutta tulla rekrytoiduksi.

5. Tee hakemus

Kun olet tutustunut edellä kuvattuihin hakuvaiheisiin, täytä hakemus verkossa.

Hakemukseen on liitettävä seuraavat asiakirjat:

 • ansioluettelo

 • tutkintotodistukset, joista käy ilmi tulkkausopintojen sisältö

 • tarvittaessa todistus vaaditusta konferenssitulkkauskokemuksesta (kokemusta tuomioistuintulkkina, neuvottelutulkkina, asioimistulkkina tai yritystulkkina ei lasketa mukaan)

 • jos jotakin hallitsemaasi kieltä ei mainita tutkintotodistuksissa, todiste kielitaidon hankkimisesta (esim. muu todistus tai henkilökohtainen lausunto/ilmoitus).

Kun olet ladannut nämä asiakirjat, saat vastaanottovahvistuksen.

Hakemuksen voi periaatteessa tehdä milloin tahansa, mutta eri A-kielten kielikohtaiset määräajat kannattaa katsoa alustavasta koeaikataulusta. Huom. Toimita kaikki vaaditut asiakirjat hakemusten määräaikaan mennessä.

Usein kysyttyä

Asiakirjoja

Sopimukset ja säännöt

Eri kieliversioista katsotaan ensisijaiseksi ranskankielinen versio, jonka kaikki osapuolet ovat allekirjoittaneet.

Tulkkien statukset EU:n toimielinten toimihenkilösuhteisten konferenssitulkkien (ACI) luettelossa