Tolken 15/06/2022

Werken als freelancetolk bij de EU

Het Europees Parlement, de Europese Commissie en het Hof van Justitie van de Europese Unie beschikken elk over een eigen tolkendienst, maar de selectie van freelancetolken gebeurt gezamenlijk.

Bij de tolkendienst van het Europees Parlement, de Europese Commissie en het Hof van Justitie werken freelancetolken zij aan zij met de tolken in vaste dienst. We werken hoofdzakelijk in de 24 officiële talen van de EU, maar af en toe verzorgen we ook vertolking in andere talen. Voor freelancetolken is er geen nationaliteitsvereiste.

Om freelancetolk te worden moet u met succes een accreditatietest afleggen. Hieronder vindt u alle relevante informatie over de verschillende stappen van de procedure. In de planning kunt u zien of u voor uw taal binnenkort een accreditatietest kunt afleggen.

1. Wie komt in aanmerking?

U dient te beschikken over:

 • een bachelordiploma (BA) Conferentietolken (4 jaar)
  of

 • een masterdiploma conferentietolk
  of

 • een willekeurig ander bachelordiploma en
  een postgraduaat Conferentietolken van minimaal één academiejaar voltijdse studies
  of
  minimaal één jaar werkervaring als conferentietolk (gedocumenteerd bewijsmateriaal van ten minste 100 gewerkte dagen) bij internationale bijeenkomsten (ervaring als gerechtstolk, fluistertolk, sociaal tolk of bedrijfstolk telt niet mee).

 • een talencombinatie die aan de gezochte accreditatieprofielen beantwoordt.

  Lees naar welke talenprofielen de tolkendiensten van de EU momenteel op zoek zijn. Die variëren naargelang de personeelsbehoeften van de instellingen.

 • U mag niet driemaal voor een accreditatietest zijn gezakt (niet deelnemen aan een test zonder gegronde reden geldt als zakken). Tenzij een uitzondering in het belang van de diensten wordt toegestaan, geldt een wachtperiode van vijf testjaren voordat een vierde (en elke volgende) aanvraag kan worden ingediend.

2. Planning

Ook de tests worden ingepland volgens de behoeften van de instellingen. Elk jaar verschijnt er een indicatieve planning van accreditatietests, die steeds kan worden aangepast.

3. Accreditatietest

Als uw sollicitatie aan de toelatingsvoorwaarden voldoet, wordt u uitgenodigd voor de accreditatietest.

De accreditatietest omvat voor elk van de geteste talen het volgende:

 • Consecutieve vertolking van een toespraak (± 6 minuten).

 • Simultane vertolking van een toespraak (10-12 minuten).

U moet daarbij tolken uit uw passieve talen naar uw actieve taal en/of retourtolken; de toelatingscommissie kiest de geteste talen uit uw talencombinatie, in overeenstemming met de taalprofielen waaraan accreditatiebehoeften bestaan. In het testjaar 2022-2023 vinden zowel consecutieve als simultane tests plaats op afstand, via een testplatform op afstand.

U wordt eerst uitgenodigd om de simultane vertolkingen voor alle geteste talen op te nemen. Alleen als u geslaagd bent voor het simultane gedeelte, wordt u uitgenodigd voor de consecutieve test(s).

Een interinstitutionele jury beoordeelt uw prestaties op basis van de correctiecriteria. U ontvangt het resultaat schriftelijk, met vermelding van uw resultaat voor elk van de correctiecriteria.

4. Registratie in de gemeenschappelijke database

Als u ook slaagt voor de accreditatietest, dan wordt u opgenomen in de gemeenschappelijke databank van geaccrediteerde hulpconferentietolken. De drie tolkendiensten van de Europese Unie kunnen daarop een beroep doen.

In de gemeenschappelijke databank staan betekent niet noodzakelijk recht op werk.

5. Solliciteer!

Nu u alles weet over de verschillende stappen, kunt u het online sollicitatieformulier invullen.

U zult worden gevraagd de volgende documenten in te dienen:

 • uw cv;

 • uw diploma’s en/of getuigschriften met een puntenlijst voor de verschillende disciplines van het tolken;

 • voor zover van toepassing: bewijs van vereiste ervaring als conferentietolk (ervaring als gerechtstolk, fluistertolk, sociaal tolk of bedrijfstolk telt niet mee);

 • voor talen waarop de diploma’s en getuigschriften geen betrekking hebben: bewijs van hoe u de kennis van die talen verworven heeft (certificaten of eigen verklaring).

Nadat u de documenten heeft ingediend, ontvangt u daar een bevestiging van.

U kunt op elk moment solliciteren, maar we raden u aan rekening te houden met de deadlines per A-taal. Die kunt u vinden in onze indicatieve planning. Het is belangrijk dat u alle vereiste documenten indient vóór het einde van de sollicitatietermijn.

Veelgestelde vragen

Nuttige documenten

Juridische en financiële documenten

De Franse versie heeft voorrang op alle andere talen, want die is door alle partijen is ondertekend.

Status volgens de gemeenschappelijke lijst van hulpconferentietolken