Europese Unie

Agentschappen en andere EU-organen

Agentschappen en andere EU-organen

EU-agentschappen zijn aparte EU-organen met eigen rechtspersoonlijkheid. Zij voeren specifieke taken uit.

Soorten agentschappen

Gedecentraliseerde agentschappen

Gedecentraliseerde agentschappen helpen bij de uitvoering van EU-beleid. Ze helpen bij de samenwerking tussen de EU en de nationale overheden door technische en specialistische expertise van de EU-instellingen en nationale instanties te bundelen. Gedecentraliseerde agentschappen worden opgezet voor onbepaalde tijd en zijn verspreid over de hele EU.

Meer over gedecentraliseerde agentschappen

Agentschappen voor het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid

Deze agentschappen zijn opgericht voor zeer specifieke technische, wetenschappelijke of beheerstaken in het kader van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid.

Uitvoerende agentschappen

Uitvoerende agentschappen worden door de Europese Commissie opgericht voor beperkte duur om specifieke taken in verband met EU-programma's te verrichten.

Euratom-agentschappen en -organen

Deze agentschappen helpen de doelstellingen van het Euratom-Verdrag te bereiken, namelijk: het coördineren van nationale onderzoeksprogramma's voor vreedzame toepassing van kernenergie, het leveren van kennis, infrastructuur en financiële middelen voor kernenergie, en het garanderen van de kenenergievoorziening.

Andere organisaties

Andere organisaties zijn bijvoorbeeld organen die in het kader van EU-programma's worden opgericht en publiek-private partnerschappen van de Europese Commissie en de industrie.

Back to top