European Commission logo European Commission logo
hr hrvatski
Usmeno prevođenje 15/06/2022

Postanite vanjski konferencijski prevoditelj za EU

Europski parlament, Europska komisija i Sud Europske unije imaju vlastite službe za usmeno prevođenje, ali odabir vanjskih usmenih prevoditelja provode zajednički.

Vanjski usmeni prevoditelji obično rade uz stalno zaposlene prevoditelje u službama za usmeno prevođenje Europskog parlamenta, Europske komisije i Suda Europske unije. Uglavnom se prevodi na 24 službena jezika EU-a, a povremeno i na druge jezike. Za vanjske usmene prevoditelje državljanstvo nije uvjet.

Ako želite postati vanjski usmeni prevoditelj, morate položiti akreditacijski ispit. Ovdje možete pronaći sve potrebne informacije o različitima fazama testiranja. Raspored akreditacijskih ispita za svoj jezik pronaći ćete u kalendaru.

1. Uvjeti

Potrebne su sljedeće kvalifikacije:

 • završen preddiplomski studij usmenog prevođenja (4 godine)
  ili

 • diplomski studij usmenog prevođenja
  ili

 • bilo koji preddiplomski studij i
  diploma poslijediplomskog studija konferencijskog prevođenja u trajanju od najmanje jedne redovne akademske godine
  ili
  najmanje godina dana profesionalnog iskustva (dokaz o najmanje 100 odrađenih dana) kao konferencijski prevoditelj na razini potrebnoj za međunarodne sastanke (ne uzima se u obzir iskustvo stečeno radom kao sudski tumač, prevoditelj na sastancima, prevoditelj za potrebe javnih službi ni prevoditelj u poduzeću)

 • jezična kombinacija koja je u skladu s potrebnim akreditacijskim profilima

  Provjerite koje jezične profile trenutačno traže službe za usmeno prevođenje EU-a. Oni se mijenjaju u skladu s potrebama za zapošljavanjem.

 • niste imali tri neuspješna pokušaja polaganja akreditacijskog ispita (nesudjelovanje bez opravdanog razloga smatra se neuspješnim pokušajem); osim ako je to u interesu službi, prije prihvaćanja četvrte (i svake sljedeće) prijave mora proći pet ispitnih godina.

2. Kalendar

Ispiti se organiziraju ovisno o potrebama institucija za zapošljavanjem. Svake se godine objavljuje okvirni kalendar akreditacijskih ispita, ali on se može mijenjati.

3. Akreditacijski ispit

Ako se vaša prijava bude smatrala prihvatljivom, bit ćete pozvani na polaganje akreditacijskog ispita.

Akreditacijski ispit za svaki od jezika koji se testiraju obuhvaća:

Testirat će se prevođenje s pasivnih jezika na aktivni jezik i/ili retour; Odbor za provjeru će iz kombinacije koju ste prijavili odabrati jezike koji će se testirati, u skladu s jezičnim profilima potrebnima za akreditaciju. U ispitnoj godini 2022./23. ispiti iz konsekutivnog i simultanog prevođenja polagat će se na daljinu, preko platforme za testiranje.

Prvo ćete biti pozvani da snimite simultane prijevode za sve testirane jezike; samo ako budete uspješni u simultanom prevođenju, bit ćete pozvani na polaganje ispita iz konsekutivnog prevođenja.

Međuinstitucijski odbor za odabir ocijenit će vaše prevođenje na temelju kriterija za ocjenjivanje. Rezultate ćete dobiti pisanim putem s navedenom razinom uspjeha za svaki kriterij za ocjenjivanje.

4. Uvrštavanje u zajedničku bazu podataka

Imena i podaci kandidata koji uspješno polože akreditacijski ispit unose se u zajedničku bazu podataka akreditiranih pomoćnih usmenih prevoditelja te ih mogu angažirati sve tri službe za usmeno prevođenje Europske unije.

Uvrštavanje u zajedničku bazu podataka ne podrazumijeva pravo na angažman.

5. Prijavite se!

Sad kad znate sve korake, ispunite elektroničku prijavu.

Morat ćete priložiti:

 • životopis

 • diplome s detaljima o stečenim kvalifikacijama za svaki ispit iz usmenog prevođenja

 • prema potrebi dokaz o traženom iskustvu u konferencijskom prevođenju (neće se uzeti u obzir iskustvo stečeno radom kao sudski tumač, prevoditelj na sastancima, prevoditelj za potrebe javnih službi ni prevoditelj u poduzeću)

 • za jezike za koje nemate diplome potrebno je priložiti dokaz o tome kako ste stekli znanje jezika (npr. svjedodžbu, potvrdu ili osobnu izjavu).

Kad pošaljete svu potrebnu dokumentaciju, dobit ćete potvrdu o primitku.

Možete se prijaviti bilo kad, no savjetujemo vam da provjerite rokove za svaki A jezik u okvirnom kalendaru testiranja. Važno je da sve potrebne dokumente dostavite u roku za prijavu.

Najčešća pitanja

Korisni dokumenti

Pravni i financijski dokumenti

Verzija na francuskom jeziku ima prednost pred verzijama na drugim jezicima jer su sve stranke potpisale verziju na francuskom jeziku.

Status pomoćnih usmenih prevoditelja na zajedničkom popisu