Europska unija

Upoznajte nas

Upoznajte nas

Tri glavne kontaktne točke

 1. Informacijski centar Europe Direct (EDIC)
  • Upoznajte stručnjaka za pitanja EU-a
  • Postavite bilo kakva pitanja o EU-u
  • Razgovarajte o budućnosti EU-a sa sugrađanima
  • Pronađite upute za druge izvore informacija i mreže informiranja
 2. Europski dokumentacijski centar (EDC)
  • Pristupite službenim publikacijama i dokumentima EU-a (u elektroničkom ili tiskanom obliku)
  • Pronađite detaljne informacije o zakonodavstvu, politikama i institucijama EU-a
  • Sudjelujte u obukama i informativnim događanjima akademske zajednice
 3. „Team Europe”
  • Mreža predavača stručnjaka za pitanja EU-a (odvjetnici, konzultanti, znanstvenici) – ako u svojoj zemlji planirate organizirati događanje na temu EU-a.

EU ima brojne kontaktne točke u svakoj državi članici.

Odaberite državu za prikaz dostupnih točki:

Back to top