Europska unija

Kontaktne točke u vašoj državi

Kontaktne točke u vašoj državi

Mreža informacijskih i dokumentacijskih centara i predavača u svim državama EU-a.

Obratite se informacijskom centru Europe Direct u svojoj državi na bilo kojem službenom jeziku EU-a i zatražite:

  • odgovore na pitanja o vašim pravima u EU-u, financiranju itd.
  • poziv na lokalna informacijska događanja i aktivnosti umrežavanja EU-a
  • dokumente i publikacije EU-a
  • upućivanja na druge izvore informacija
  • kontaktne podatke relevantnih organizacija.

Obratite se najbližem europskom dokumentacijskom centru ako želite:

  • pristup službenim publikacijama i dokumentima EU-a (u elektroničkom ili tiskanom obliku)
  • pomoć pri pronalaženju podrobnih informacija o europskom zakonodavstvu, integraciji, politikama i institucijama
  • osposobljavanje namijenjeno studentima za traženje informacija o EU-u.

Pronađite predavača stručnjaka iz EU-a (odvjetnika, konzultanta, znanstvenika) ako u svojoj zemlji planirate organizirati događanje na temu EU-a.

Odaberite državu kako biste vidjeli mogućnosti kontaktiranja.

Back to top