Interpretazzjoni 15/06/2022

Aħdem bħala Interpretu Freelance mal-UE

Il-Parlament Ewropew, il-Kummissjoni Ewropea u l-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea lkoll għandhom servizz ta’ interpretazzjoni, iżda s-selezzjoni tal-interpreti freelance ssir b’mod konġunt.

L-interpreti freelance jaħdmu b’mod regolari flimkien ma’ interpreti mill-persunal fis-servizz ta’ interpretar tal-Parlament Ewropew, il-Kummissjoni Ewropea u l-Qorti tal-Ġustizzja. Aħna naħdmu prinċipalment bl-24 lingwa uffiċjali tal-UE, iżda kultant nipprovdu interpretazzjoni b’lingwi oħra wkoll. Għall-interpreti freelance, m'hemm ebda rekwiżit ta’ nazzjonalità.

Biex issir interpretu freelance, jeħtieġlek tgħaddi test ta’ akkreditazzjoni. Issib l-informazzjoni rilevanti dwar id-diversi passi taċ-ċiklu tat-test hawnhekk. Il-kalendarju jurik it-testijiet ta’ akkreditazzjoni li jmiss għal-lingwa tiegħek.

1. Eliġibbiltà

Teħtieġ waħda milli ġejjin:

 • BA fl-Interpretazzjoni tal-Konferenzi (4 snin)
  jew

 • MA fl-Interpretazzjoni tal-Konferenzi
  jew

 • BA fi kwalunkwe suġġett u
  Diploma post-graduate fl-Interpretazzjoni tal-Konferenzi ta’ mill-inqas sena akkademika ta’ studju full-time
  jew
  mill-inqas sena ta’ esperjenza professjonali (evidenza dokumentata ta’ tal-inqas 100 jum xogħol) bħala interpretu tal-konferenzi fil-livell meħtieġ għal laqgħat internazzjonali (esperjenza bħala interpretu tal-qorti, interpretu ta’ kollegament, interpretu tas-servizz pubbliku jew interpretu ta’ kumpanija ma tgħoddx).

 • Ikollok kombinazzjoni lingwistika li tkun konformi mal-profili ta’ akkreditazzjoni meħtieġa.

  Iċċekkja l-profili lingwistiċi attwali meħtieġa mis-servizzi ta’ interpretar tal-UE. Dawn huma soġġetti għal tibdil, biex jirriflettu l-ħtiġijiet ta’ reklutaġġ prevalenti.

 • Ma tkunx fallejt test ta’ akkreditazzjoni tliet darbiet (in-nuqqas ta’ attendenza mingħajr raġuni ġustifikata jgħodd bħala li m’għaddejtx). Ħlief jekk l-interess tas-servizzi hekk jitlob, qabel ir-raba’ applikazzjoni (u kull waħda sussegwenti) tkun tista’ tiġi aċċettata, għandu japplika perjodu ta’ stennija ta’ ħames snin ta’ prova.

2. Kalendarju

It-testijiet huma skedati kif meħtieġ, skont il-ħtiġijiet ta’ reklutaġġ tal-istituzzjonijiet. Kull sena jiġi ppubblikat kalendarju indikattiv tat-testijiet ta’ akkreditazzjoni iżda jista’ jkun soġġett għal tibdil.

3. Test ta’ Akkreditazzjoni

Jekk l-applikazzjoni tiegħek titqies eliġibbli, se tiġi mistieden biex tagħmel it-test ta’ akkreditazzjoni.

It-test ta’ akkreditazzjoni jinvolvi li ġejjin għal kull lingwa ttestjata:

 • Interpretazzjoni konsekuttiva ta’ diskors (± 6 minuti)

 • Interpretazzjoni simultanja ta’ diskors (± 10-12-il minuta)

Se tiġi ttestjat mil-lingwi passivi tiegħek fil-lingwa attiva u/jew retour tiegħek; il-Kumitat tal-Iskrinjar se jagħżel il-lingwi ttestjati mill-kombinazzjoni lingwistika ddikjarata tiegħek, f’konformità mal-profili lingwistiċi meħtieġa għall-ħtiġijiet ta’ akkreditazzjoni. Fis-sena tat-test 2022-2023, kemm it-testijiet konsekuttivi kif ukoll dawk simultanji se jsiru mill-bogħod, permezz ta’ pjattaforma tal-ittestjar mill-bogħod.

L-ewwel se tiġi mistieden tirreġistra l-prestazzjonijiet simultanji għal-lingwi kollha ttestjati; huwa biss jekk tirnexxi fil-parti simultanja li mbagħad tiġi mistieden tagħmel it-test(ijiet) konsekuttiv(i).

Bord ta’ Selezzjoni Interistituzzjonali se jivvaluta l-prestazzjonijiet tiegħek abbażi tal-kriterji ta’ mmarkar. Se tirċievi r-riżultat bil-miktub inkluża indikazzjoni tal-livell tal-prestazzjoni tiegħek fuq kull wieħed mill-kriterji tal-immarkar.

4. Dħul fil-bażi tad-data konġunta

Il-kandidati li jirnexxielhom jgħaddu t-test ta’ akkreditazzjoni jitpoġġew fil-bażi tad-data konġunta tal-Aġenti tal-Interpretar fil-Konferenzi (ACIs) akkreditati u jistgħu jkunu reklutati mit-tliet servizzi ta’ interpretazzjoni tal-Unjoni Ewropea.

Id-dħul fil-bażi tad-data konġunta ma jimplikax id-dritt li tkun reklutat.

5. Applika!

Issa li taf kollox dwar il-passi differenti, imla l-applikazzjoni online.

Se tkun mistoqsi biex tissottometti:

 • is-CV tiegħek;

 • il-lawrji u/jew id-diplomi li jagħtu dettalji tal-kwalifiki akkwistati għal kull komponent ta’ interpretar;

 • fejn rilevanti, prova tal-esperjenza fl-interpretar tal-konferenzi meħtieġa (ma tgħoddx esperjenza bħala interpretu ta’ qorti, interpretu ta’ kollegament, interpretu ta’ servizz pubbliku jew interpretu ta’ kumpanija);

 • għal lingwi li mhumiex koperti bil-lawrja(i) jew bid-diploma(i), għandha tkun sottomessa evidenza dwar kif inkiseb l-għarfien tal-lingwa (bħal ċertifikati jew stqarrija personali).

Meta tagħmel dan, tintbagħatlek konferma tar-riċevuta.

Tista’ tapplika fi kwalunkwe ħin iżda nagħtuk il-parir li tiċċekkja l-iskadenzi speċifiċi għal-lingwa A fil-kalendarju tat-testijiet indikattiv. Hu importanti li tissottometti d-dokumenti kollha meħtieġa sal-iskadenza mogħtija għall-applikazzjonijiet.

Mistoqsijiet Frekwenti

Dokumenti utli

Dokumenti legali u finanzjarji

Il-verżjoni Franċiża tieħu preċedenza fuq il-lingwi l-oħra kollha. Dan għax il-partijiet kollha ffirmaw il-verżjoni Franċiża.

Status tal-ACI fil-Lista Konġunta