Interpretazzjoni
20/07/2020

Aħdem bħala Interpretu Freelance mal-UE

Il-Parlament Ewropew, il-Kummissjoni Ewropea u l-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea lkoll għandhom servizz ta’ interpretazzjoni, iżda s-selezzjoni tal-interpreti freelance ssir b’mod konġunt.

L-interpreti freelance jaħdmu b’mod regolari flimkien ma’ interpreti mill-persunal fis-servizz ta’ interpretazzjoni tal-Parlament Ewropew, il-Kummissjoni Ewropea u l-Qorti tal-Ġustizzja. Normalment naħdmu bl-24 lingwa uffiċjali tal-UE iżda huma kkunsidrati l-lingwi kollha; għall-interpreti freelance, mhemm ebda rekwiżit ta’ nazzjonalità.

Biex issir interpretu freelance, jeħtieġlek tgħaddi test ta’ akkreditazzjoni. Issib l-informazzjoni rilevanti dwar id-diversi passi taċ-ċiklu tat-test hawnhekk. Il-kalendarju jurik it-testijiet ta’ akkreditazzjoni li jmiss għal-lingwa tiegħek.

1. Eliġibbiltà

Teħtieġ waħda milli ġejjin:

 • BA fl-Interpretazzjoni tal-Konferenzi (4 snin)
  jew

 • MA fl-Interpretazzjoni tal-Konferenzi
  jew

 • BA fi kwalunkwe suġġett u
  diploma post-graduate fl-Interpretazzjoni tal-Konferenzi ta’ mill-inqas sena akkademika ta’ studju full-time
  jew
  mill-inqas sena ta’ esperjenza professjonali bħala interpretu tal-konferenzi fil-livell meħtieġ għal laqgħat internazzjonali (esperjenza bħala interpretu tal-qorti, interpretu ta’ kollegament, interpretu tas-servizz pubbliku jew interpretu ta’ kumpanija ma tgħoddx).

2. Profili Lingwistiċi u Kalendarju

Iċċekkja l-profili lingwistiċi attwali meħtieġa mis-servizzi ta’ interpetazzjoni tal-UE. Dawn huma soġġetti għal tibdil, biex jirriflettu l-ħtiġijiet ta’ reklutaġġ prevalenti.

It-testijiet huma skedati kif meħtieġ, skont il-ħtiġijiet ta’ reklutaġġ tal-istituzzjonijiet. Kull sena jiġi ppubblikat kalendarju indikattiv tat-testijiet ta’ preselezzjoni u ta’ akkreditazzjoni iżda jista’ jkun soġġett għal tibdil. Kun ċert li tipprovdi d-dokumenti kollha meħtieġa sal-iskadenza mogħtija għall-applikazzjonijiet.

3. Test ta’ Preselezzjoni

Jekk l-applikazzjoni tiegħek hi kkunsidrata eliġibbli minn Kumitat tal-Iskrinjar interinstituzzjonali u tikkonforma mar-rekwiżiti tal-profil lingwistiku tagħna, tkun mistieden biex tagħmel test ta’ preselezzjoni online.

It-test jikkonsisti minn interpretazzjoni simultanja ta’ diskors ta’ madwar 10-12-il minuta għal-lingwa A tiegħek. Il-Kumitat tal-Iskrinjar jagħżel il-lingwa passiva għat-test tiegħek minn dawn li ġejjin: DE, EN, ES, FR jew IT.

Tista’ toqgħod għat-test meta tirċievi l-email ta’ stedina, sakemm għadek fl-iskadenza (jiġifieri ż-żmien tal-ittestjar). Tista’ tagħmel it-test fejn trid, sakemm it-tagħmir tiegħek jissodisfa r-rekwiżiti tekniċi kollha. Madankollu, nirrakkomandawlek li tagħmel it-test f’post kwiet biex tiżgura l-aħjar kwalità possibbli għall-ħoss. Dan hu għaliex hu importanti li tistudja b’attenzjoni l-gwida għall-utent tal-għodda tat-test ta’ preselezzjoni.

Se tirċievi r-riżultati tat-test tiegħek mit-tim tat-testijiet tal-Parlament Ewropew meta jkun lest il-perjodu ta’ evalwazzjoni.

4. Test ta’ Akkreditazzjoni

Jekk tgħaddi mit-test ta’ preselezzjoni, tista’ tkun mistieden biex tagħmel it-test ta’ akkreditazzjoni, soġġett għall-kapaċità tal-ittestjar u għall-ħtiġijiet tas-servizz tagħna.

It-test ta’ akkreditazzjoni jinvolvi li ġejjin għal kull lingwa ttestjata:

 • Interpretazzjoni konsekuttiva ta’ diskors (± 6 minuti)

 • Interpretazzjoni simultanja ta’ diskors (± 10-12-il minuta)

Se tkun ittestjat mil-lingwi passivi tiegħek għal-lingwa attiva tiegħek u/jew ir-retour skont il-lingwi magħżulin mill-profil tiegħek mill-Kumitat tal-Iskrinjar u l-ħtiġijiet tas-servizz.

Tal-anqas wieħed mid-diskorsi hu dwar tema relatata mal-UE; jistgħu jintużaw diskorsi rrekordjati fuq video għat-testijiet simultanji.

Se tingħata 5 minuti bħala ħin ta’ tħejjija qabel id-diskors simultanju tal-ewwel lingwa. Se tiġi msejjaħ fil-kabina u tisma’ t-titlu tad-diskors u l-introduzzjoni qasira tal-kelliem. Imbagħad qabel ma jibda t-test innifsu, se jkollok massimu ta’ 5 minuti biex tipprepara. Tista’ tiddeċiedi kif tagħmel użu minnhom u tista’ tibda aktar kmieni jekk tixtieq. Se jkollok aċċess għal kompjuter fiss bit-tastiera QWERTY, li se ssibu fil-kabina. F’każ ta’ kwalunkwe problema teknika mhux mistennija għandek tinforma immedjatament lill-Bord tas-Selezzjoni.

It-test ta’ akkreditazzjoni jseħħ fi Brussell. Agħti ħarsa lejn il-kalendarju għal-lingwa tiegħek.

Il-Bord ta’ Selezzjoni se jivvaluta l-prestazzjonijiet tiegħek abbażi tal-kriterji ta’ mmarkar; hu se jippermettilek li tkun taf ir-riżultat wara t-test, li jkun ikkonfermat b’ittra bil-miktub.

Jekk kont mistieden biex tagħmel it-test ta’ akkreditazzjoni, aqra l-aħjar pariri tagħna.

5. Dħul fil-bażi tad-data konġunta

Il-kandidati li jirnexxielhom jgħaddu t-test ta’ akkreditazzjoni jitpoġġew fil-bażi tad-data konġunta tal-Aġenti tal-Interpretar fil-Konferenzi (ACIs) akkreditati u jistgħu jkunu reklutati mit-tliet servizzi ta’ interpretazzjoni tal-Unjoni Ewropea.

Id-dħul fil-bażi tad-data konġunta ma jimplikax id-dritt li tkun reklutat.

6. Applika!

Issa li taf kollox dwar il-passi differenti, imla l-applikazzjoni online.

Se tkun mistoqsi biex tissottometti:

 • is-CV tiegħek;

 • il-lawrji u/jew id-diplomi li jagħtu dettalji ta’ marki akkwistati għal kull komponent ta’ interpretar;

 • fejn rilevanti, prova ta’ esperjenza fl-interpretar tal-konferenzi suffiċjenti (ma tgħoddx esperjenza bħala interpretu ta’ qorti, interpretu ta’ kollegament, interpretu ta’ servizz pubbliku jew interpretu ta’ kumpanija);

 • għal lingwi li mhumiex koperti bil-lawrja(i) jew bid-diploma(i), għandha tkun sottomessa evidenza dwar kif inkiseb l-għarfien tal-lingwa (bħal ċertifikati jew stqarrija personali).

Meta tagħmel dan, tintbagħatlek konferma tar-riċevuta.

Tista’ tapplika fi kwalunkwe ħin iżda nagħtuk il-parir li tiċċekkja l-iskadenzi speċifiċi għal-lingwa A fil-kalendarju tat-testijiet indikattiv. Hu importanti li tissottometti d-dokumenti kollha meħtieġa sal-iskadenza mogħtija għall-applikazzjonijiet.

Mistoqsijiet Frekwenti

Dokumenti utli

Dokumenti legali u finanzjarji

Il-verżjoni Franċiża tieħu preċedenza fuq il-lingwi l-oħra kollha. Dan għax il-partijiet kollha ffirmaw il-verżjoni Franċiża.

Għall-kandidati tal-ACI mistednin għat-test ta’ akkreditazzjoni: il-kontribuzzjoni finanzjarja għall-ispejjeż tal-ivvjaġġar u tas-sussistenza

Status tal-ACI fil-Lista Konġunta