Tolmačenje
20/07/2020

Delo samostojnega tolmača v institucijah EU

Evropski parlament, Evropska komisija in Sodišče Evropske unije imajo vsak svojo službo za tolmačenje, izbor samostojnih tolmačev pa je skupen.

V službah za tolmačenje Evropskega parlamenta, Evropske komisije in Sodišča samostojni tolmači običajno delajo skupaj s stalno zaposlenimi tolmači. Delo večinoma poteka v 24 uradnih jezikih EU, čeprav noben jezik ni izključen. Pri samostojnih tolmačih ni pogojev glede državljanstva.

Če želite postati samostojni tolmač, morate uspešno opraviti akreditacijski test. Tukaj boste našli vse relevantne informacije o različnih fazah testiranja. V koledarju si lahko ogledate datume prihodnjih akreditacijskih testov za svoj jezik.

1. Izpolnjevanje pogojev

Imeti morate:

 • diplomo dodiplomskega študija konferenčnega tolmačenja (4 leta)
  ali

 • diplomo magistrskega študija konferenčnega tolmačenja
  ali

 • diplomo dodiplomskega študija katerekoli smeri in
  diplomo podiplomskega študija konferenčnega tolmačenja, pri čemer polni študijski program traja najmanj eno študijsko leto
  ali
  najmanj eno leto delovnih izkušenj kot konferenčni tolmač na ravni, ki se zahteva za mednarodne sestanke (izkušnje kot sodni tolmač, povezovalni tolmač, tolmač v javni upravi ali poslovni tolmač se ne upoštevajo).

2. Jezikovni profili in koledar

Preverite trenutne jezikovne profile, ki jih potrebujejo službe EU za tolmačenje. Profili se lahko spremenijo glede na kadrovske potrebe.

Testi se organizirajo po potrebi in v skladu s kadrovskimi potrebami institucij. Vsako leto je objavljen okvirni koledar predizbirnih in akreditacijskih testov, vendar se lahko spremeni. Do roka za oddajo prijave morate oddati vsa potrebna dokazila.

3. Predizbirni test

Če medinstitucionalna komisija za prijave ugotovi, da izpolnjujete pogoje za prijavo in naše zahteve glede jezikovnega profila, boste povabljeni na opravljanje spletnega predizbirnega testa.

Testiranje obsega simultano tolmačenje približno 10–12 minutnega govora v vaš jezik A. Komisija za prijave izbere pasivni jezik za vaš preizkus med naslednjimi jeziki: DE, EN, ES, FR ali IT.

Test lahko opravite, ko prejmete elektronsko sporočilo s povabilom, upoštevati pa morate rok (tj. obdobje testiranja). Test lahko opravljate kjerkoli, če vaša naprava izpolnjuje vse tehnične zahteve. Vendar priporočamo, da ga opravljate na mirnem kraju, da bi bila kakovost zvoka kar najboljša. Zato je pomembno, da natančno preučite navodila za uporabo orodja za predizbirni test.

Rezultate testa vam bo poslala skupina za testiranje Evropskega parlamenta po zaključku ocenjevalnega obdobja.

4. Akreditacijski test

Če uspešno opravite predizbirni test, ste lahko povabljeni na akreditacijskega, pri čemer upoštevamo naše testne zmogljivosti in potrebe službe.

Akreditacijski test za vsakega od testiranih jezikov zajema:

Tolmačili boste iz svojih pasivnih jezikov v svoj aktivni jezik in/ali retour, in sicer glede na jezike, ki jih bo iz vašega profila izbrala komisija za prijave, in potrebe službe.

Najmanj eden od govorov je tematsko povezan z EU. Za preizkus simultanega tolmačenja se lahko uporabijo videoposnetki.

Pred simultanim govorom v prvem jeziku boste imeli na voljo 5 minut za pripravo. Nato vas bodo poklicali v kabino, kjer boste poslušali naslov govora in kratek uvod govornika. Pred dejanskim začetkom preskusa bo za pripravo na voljo največ 5 minut. Sami se boste lahko odločili, kako boste ta čas uporabili. Lahko začnete tudi prej. V kabini bo na voljo namizni računalnik s tipkovnico QWERTY. V primeru nepričakovanih tehničnih težav, morate o tem takoj obvestiti natečajno komisijo.

Akreditacijski test poteka v Bruslju. Oglejte si koledar za svoj jezik.

Izbirna komisija bo vašo uspešnost ocenila na podlagi ocenjevalnih meril. Po testiranju vas bo obvestila o rezultatu in ga pozneje še pisno potrdila.

Če vas povabimo na opravljanje akreditacijskega testa, preberite naše nasvete.

5. Vpis v skupno podatkovno bazo

Uspešni kandidati na akreditacijskem testiranju so uvrščeni v skupno bazo akreditiranih konferenčnih tolmačev (ACI) in jih lahko zaposlijo vse tri službe Evropske unije za tolmačenje.

Vpis v skupno bazo podatkov ne pomeni pravice do zaposlitve.

6. Prijava

Zdaj ko ste izvedeli vse o posameznih fazah, lahko izpolnite spletno prijavo.

Priložiti boste morali:

 • življenjepis;

 • diplome s podatki o doseženih ocenah za vsako komponento tolmačenja;

 • po potrebi dokazila o zadostnih izkušnjah s konferenčnim tolmačenjem (izkušnje kot sodni tolmač, povezovalni tolmač, tolmač v javni upravi ali poslovni tolmač se ne bodo upoštevale);

 • za jezike, za katere nimate diplome, je treba priložiti dokazilo o tem, kako je bilo znanje jezika pridobljeno (npr. spričevala ali osebno izjavo).

Po oddaji prijave boste prejeli potrdilo o prejemu.

Prijavite se lahko kadarkoli, vendar vam svetujemo, da roke za posamezni jezik A preverite v okvirnem koledarju testov. Pomembno je, da do roka za oddajo prijavo oddate vse potrebne dokumente.

Pogosta vprašanja

Uporabni dokumenti

Pravni in finančni dokumenti

Francoska jezikovna različica ima prednost pred vsemi drugimi jezikovnimi različicami. Vsi podpisniki so namreč podpisali francosko jezikovno različico.

Za kandidate ACI, povabljene na akreditacijski test: finančni prispevek za potne stroške in dnevnice

Status ACI na skupnem seznamu