Evropska unija

Obiščite nas

Obiščite nas

3 glavne kontaktne točke

 1. EUROPE DIRECT
  • Srečanje s strokovnjakom za Evropsko unijo
  • Vaša vprašanja o EU
  • Razprave o prihodnosti EU 
  • Dostop do drugih virov informacij in informacijskih mrež
 2. Evropski dokumentacijski centri
  • Dostop do uradnih publikacij in dokumentov EU 
  • Podrobnejše informacije o evropski zakonodaji, politikah in institucijah EU
  • Usposabljanje in informativni dogodki za akademsko skupnost
 3. Team Europe
  • Mreža strokovnjakov za zadeve EU (odvetniki, svetovalci, akademiki...), ki delujejo v več državah EU in lahko kot govorci, moderatorji ali posredniki sodelujejo na dogodku, osredotočenem na EU, na vašem področju.

Kontaktne točke v vaši državi:

Back to top