Evropska unija

Kontaktne točke v vaši državi

Kontaktne točke v vaši državi

Mreža informacijskih točk in dokumentacijskih centrov ter govorcev v vsaki državi EU.

Obrnite se na vašo lokalno informacijsko točko Europe Direct – v katerem koli uradnem jeziku EU, če potrebujete:

  • odgovor na vprašanje glede vaših pravic EU, finančna sredstva itd.,
  • povabilo na lokalne informacijske dogodke EU,
  • dokumente in publikacije EU,
  • informacije o drugih virih informacij,
  • kontaktne podatke o ustreznih organizacijah.

Obrnite se na najbližji evropski dokumentacijski center, če želite:

  • vpogled v uradne publikacije in dokumente EU (na spletu in v tisku),
  • pomoč pri iskanju podrobnejših informacij o evropski zakonodaji, povezovanju, politikah in institucijah,
  • usposabljanje za študente o iskanju podatkov in raziskavah v zvezi z EU.

Poiščite govorca (odvetnika, svetovalca, akademika), če načrtujete dogodek v zvezi z EU.

Izberite državo in preverite možnosti.

Back to top