Evropska unija

Politika varstva zasebnosti

Politika varstva zasebnosti

Varstvo osebnih podatkov

Evropska unija je zavezana varovanju zasebnosti uporabnikov.

Politika varstva posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah Unije temelji na Uredbi (EU) št.  2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES.

Ta splošna politika varstva podatkov velja za spletišča institucij Evropske unije z domeno eu. Čeprav lahko po večini teh spletišč brskate, ne da bi morali razkriti osebne podatke, so v nekaterih primerih osebni podatki potrebni za zagotovitev želenih e-storitev. Na takih spletiščih obdelujejo osebne podatke v skladu z zgoraj navedeno politiko varstva podatkov, vsako spletišče ima tudi izjavo o varstvu podatkov s pojasnili glede uporabe podatkov.

V zvezi s tem:

 • za vsako e-storitev upravljavec podatkov določi namen in način obdelave osebnih podatkov ter skrbi za skladnost posamezne e-storitve s politiko varstva osebnih podatkov;
 • uradna oseba za varstvo podatkov, ki jo določijo v vsaki instituciji EU, skrbi za upoštevanje določb Uredbe in svetuje upravljavcem podatkov glede izpolnjevanja zahtev (glej člen 24 Uredbe);
 • neodvisni nadzorni organ za vse institucije je evropski nadzornik za varstvo podatkov (glej člene 41–45 Uredbe);

Spletišča institucij Evropske unije z domeno eu vsebujejo povezave do spletnih strani tretjih oseb, nad katerimi nimamo nadzora, zato vam svetujemo, da se seznanite z njihovo politiko varstva podatkov.

Kaj je e-storitev

E-storitev na straneh Europa je spletna storitev ali vir, namenjen izboljšanju komunikacije med državljani in podjetji na eni ter evropskimi institucijami na drugi strani.

Europa ponuja tri vrste e-storitev:

 1. informacijske storitve, ki državljanom, medijem, podjetjem, upravam in drugim nosilcem odločanja zagotavljajo enostaven in učinkovit dostop do informacij, s čimer povečujejo preglednost ter izboljšujejo razumevanje politik in dejavnosti EU;
 2. interaktivne komunikacijske storitve, ki omogočajo boljši stik z državljani, podjetji, civilno družbo in javnimi subjekti, s čimer spodbujajo politična posvetovanja in vzpostavljanje mehanizmov za pridobivanje povratnih informacij ter na ta način prispevajo k oblikovanju politik, dejavnosti in storitev EU;
 3. transakcijske storitve, ki omogočajo dostop do vseh osnovnih oblik transakcij z EU, kot so na primer javna naročila, finančno poslovanje, zaposlovanje, prijava na prireditve, pridobivanje ali nakup gradiva itd.

Informacije v posameznih izjavah o varstvu podatkov

Izjava o varstvu osebnih podatkov vsebuje naslednje informacije o uporabi osebnih podatkov:

 • kateri podatki se zbirajo, za kakšen namen in s katerimi tehničnimi sredstvi EU zbira osebne podatke izključno v obsegu, ki je potreben za doseganje določenega namena. Podatki ne bodo ponovno uporabljeni v neskladju s tem namenom;
 • katere osebe imajo dostop do vaših podatkov. EU bo vaše podatke razkrila tretjim osebam samo, če je to nujno potrebno za doseganje zgoraj opredeljenega(-ih) namena(-ov), in samo navedenim prejemnikom (kategorijam prejemnikov). EU vaših osebnih podatkov ne bo razkrila za neposredno trženje;
 • kako lahko dostopate do svojih podatkov, preverite njihovo točnost in jih po potrebi popravite. Kot oseba, katere podatki se uporabljajo, imate tudi pravico, da na podlagi utemeljenih razlogov podate ugovor na obdelavo svojih osebnih podatkov, razen če so bili podatki zbrani zaradi izpolnjevanja zakonske obveznosti, če so nujno potrebni za izvedbo pogodbe, pri kateri ste ena od pogodbenih strank, ali če se uporabljajo v namen, za katerega ste dali izrecno privolitev;
 • kako dolgo se vaši podatki hranijo. EU hrani podatke samo toliko časa, kolikor je nujno potrebno za izpolnitev namena zbiranja ali nadaljnje obdelave podatkov;
 • kateri so varnostni ukrepi za varstvo podatkov pred morebitno zlorabo ali nepooblaščenim dostopom;
 • na koga lahko naslovite vprašanja ali pritožbe.

Europa Analytics

Europa Analytics je storitev, ki meri uspešnost in učinkovitost naslovnih strani Evropske komisije (njenih institucij in organov) na portalu Europa (europa.eu). Sledenje uporabnikom je samodejno z uporabo lastnih trajnih piškotkov na portalu Europa (europa.eu). Sledenje z orodjem Piwik lahko onemogočite (opt-out). Če si premislite, lahko to možnost ponovno omogočite (opt-in).

Evropska komisija upravlja svoje spletne strani (ec.europa.eu). Na strani Politika varstva zasebnosti so informacije o tem, kako onemogočiti možnost sledenja na teh straneh.

Poleg Evropske komisije tudi druge institucije in organi EU (npr. Evropski parlament) uporabljajo svoje sisteme za analizo podatkov.  Za več informacij obiščite njihovo stran s pravnim obvestilom.

Če onemogočite možnost sledenja z orodjem Piwik, to ne vpliva na navigacijo po spletiščih portala Europa.

Več o storitvi Europa Analytics

Kako ravnamo z elektronsko pošto, ki nam jo pošljete

Na številnih spletnih straneh na strežniku Europa lahko prek gumba „Kontakt“ aktivirate program za e-pošto – svoje sporočilo lahko pošljete v namenski poštni predal.

Osebne podatke, ki jih vsebuje elektronsko sporočilo, bo naslovnik uporabil zgolj za pripravo odgovora. Če naslovnik ne bo mogel odgovoriti na vprašanje, bo elektronsko sporočilo preposlal drugi ustreznejši službi. O tem vas bodo obvestili po elektronski pošti. 

Če vas zanima karkoli v zvezi z obdelavo vaše elektronske pošte in osebnih podatkov, vprašanje pripišite svojemu sporočilu.

Back to top