Tolkning
20/07/2020

Arbeta som frilanstolk för EU

Europaparlamentet, Europeiska kommissionen och Europeiska unionens domstol har egna tolkavdelningar, men de har ett gemensamt urvalsförfarande för frilanstolkar.

Frilanstolkar jobbar dagligen sida vid sida med parlamentets, kommissionens och domstolens fast anställda tolkar. Vi arbetar i huvudsak på EU:s 24 officiella språk men alla språk kan komma ifråga. Det finns inget krav på medborgarskap för frilanstolkarna.

För att få arbeta som frilanstolk måste du klara ett ackrediteringsprov. Här kan du läsa mer om de olika stegen. I kalendern kan du se om det finns något ackrediteringsprov inplanerat för ditt språk.

1. Behörighet

Du måste ha en av följande examina:

 • Kandidatexamen i konferenstolkning (4 år)

 • Masterexamen i konferenstolkning

 • Kandidatexamen i valfritt ämne och
  en påbyggnadsutbildning i konferenstolkning som motsvarar minst ett års heltidsstudier
  eller
  minst ett års yrkeserfarenhet som konferenstolk på en nivå som krävs för internationella möten (erfarenhet som rättstolk, kontakttolk, företagstolk eller tolk hos offentliga myndigheter räknas inte).

2. Språkprofiler och kalender

Se vilka språkprofiler som EU:s tolkavdelningar söker just nu. Profilerna kan ändras för att anpassas till rådande rekryteringsbehov.

Proven planeras utifrån institutionernas rekryteringsbehov. En preliminär kalender över urvals- och ackrediteringsprov publiceras varje år men kan ändras under året. Se till att du lämnar in alla nödvändiga handlingar senast sista ansökningsdag.

3. Urvalsprov

Om en interinstitutionell kommitté för behörighetsbedömning kommer fram till att du är behörig sökande med rätt språkprofil, blir du kallad till ett webbaserat urvalsprov.

Provet går ut på att simultantolka ett tal på cirka 10–12 minuter till ditt språk A. Kommittén för behörighetsbedömning väljer det passiva språket för ditt prov bland följande språk: tyska, engelska, spanska, franska eller italienska.

Du kan göra provet när du har fått kallelsen per mejl, så länge som du gör det före slutdatum (dvs. under provperioden). Du kan göra provet var det passar dig, om din utrustning motsvarar de tekniska kraven. För att få bästa möjliga ljudkvalitet rekommenderar vi dig dock att göra provet på en tyst plats. Därför är det viktigt att du noggrant läser vår vägledning om verktyg för urvalsprov.

Europaparlamentets provteam meddelar ditt provresultat när utvärderingsperioden är avslutad.

4. Ackrediteringsprov

Om du blir godkänd i urvalsprovet kan du komma att kallas till ett ackrediteringsprov, med förbehåll för vår kapacitet att anordna prov och våra behov.

Ackrediteringsprovet omfattar följande moment för varje provspråk:

I proven tolkar du från dina passiva språk till ditt aktiva språk och/eller i andra riktningen (returtolkning), enligt de språk som kommittén för behörighetsbedömning valt i din profil och tolkavdelningarnas behov.

Minst ett av talen handlar om ett EU-relaterat ämne. Videofilmade tal kan användas för simultanproven.

Du har fem minuter på dig att förbereda dig före simultantolkningen av ett tal på det första språket. Du blir inkallad till båset och får lyssna på talets titel och en kort introduktion av talaren. Därefter får du högst fem minuter på dig att förbereda dig innan det faktiska provet börjar. Du får själv bestämma hur du vill använda tiden och kan börja tidigare om du vill. Du har tillgång till en stationär dator med ett QWERTY-tangentbord, som finns i båset. Om det uppstår ett oförutsett tekniskt problem ska du genast meddela juryn.

Ackrediteringsproven hålls i Bryssel. I kalendern kan du se om det ska hållas prov på ditt språk.

En jury kommer att utvärdera din insats på grundval av betygskriterierna och meddelar dig ditt resultat, som du sedan får bekräftat skriftligen.

Om du har kallats till ett ackrediteringsprov, läs gärna våra bästa tips.

5. Registrering i en gemensam databas

Godkända sökande som klarar ackrediteringsprovet registreras i en gemensam databas över ackrediterade icke-ordinarie konferenstolkar (ACI) som kan rekryteras av EU:s tre tolkavdelningar.

Att du registreras i den gemensamma databasen innebär dock ingen rätt att bli rekryterad.

6. Sök

Nu när du vet allt om de olika stegen kan du fylla i webbansökan.

Du ska skicka in

 • ditt cv

 • examensbevis med uppgift om betyg i varje tolkningsmoment

 • om det är relevant, bevis på tillräcklig tolkningserfarenhet (erfarenhet som rättstolk, kontakttolk, företagstolk eller tolk för offentliga myndigheter beaktas inte)

 • för språk som inte omfattas av examensbevis ska du skicka in styrkande handlingar som beskriver hur språkkunskaperna har förvärvats (t.ex. intyg eller personligt brev).

När du skickat in allt får du ett mottagningsbevis.

Du kan ansöka när som helst men vi rekommenderar att du kontrollerar sista ansökningsdag för respektive språk A i den preliminära provkalendern. Det är viktigt att du lämnar in alla nödvändiga handlingar senast den sista ansökningsdagen.

Vanliga frågor

Dokument

Avtal och regler

Den franska versionen har företräde framför de övriga språkversionerna, eftersom parterna har undertecknat den franska versionen.

För sökande som icke-ordinarie konferenstolkar som kallas till ackrediteringsprov: bidrag till utgifter för resa och uppehälle

Icke-ordinarie konferenstolkars (ACI) status på den gemensamma listan