Suuline tõlge 10/05/2022

Suuline tõlge Euroopa heaks

Konverentsitõlgid on mitmekeelsuse esindajad ning nad tagavad selle, et koosolekutel osalemist või nende jälgimist ei takistaks keelebarjäär. Suulised tõlgid saavad aru sellest, mida räägitakse ühes keeles ja nad tõlgivad esineja sõnumi peaaegu koheselt teise keelde, tagades selle, et Euroopa kodanikke saavad Brüsselis, Luxembourgis ja Strasbourgis esindada nende valitud esindajad ja parimad eksperdid. Suulised tõlgid on kui kultuuridevaheline sild, võimaldades suhtlemist ja hõlbustades dialoogi. Nad on otsustusprotsesside keskmes. Euroopa Liidu suulise tõlke teenistus on maailma suurim konverentsitõlkide tööandja.

Mida konverentsitõlgid teevad?

Konverentsitõlgid teevad suulist tõlget. Nad aitavad mitmekeelsetel rahvusvahelistel kohtumistel, konverentsidel ja kohtumenetlustes osalejatel üksteisega suhelda, tõlkides mitte sõna-sõnalt, vaid edastades kõneleja ideid. Nad säilitavad täieliku konfidentsiaalsuse ja neutraalsuse selle suhtes, mida nad kuulevad ja näevad.

Konverentsitõlgid viivad ellu mitmekeelsuspoliitikat: neil on seega oluline roll ELi juurdepääsetavuse ja läbipaistvuse tagamisel.

Nende kõige olulisem töövahend on nende emakeel. Väga hea emakeeleoskus koos teiste töökeelte põhjaliku tundmisega, analüütiline mõtlemine, hea suhtlemisoskus, vastupidavus ja uudishimu maailmas toimuva vastu on kutselise suulise tõlgi põhiomadused.

Kuidas nad töötavad?

Igapäevaselt töötavad nad peamiselt 24 ELi ametlikes keeltes, kuid mõnikord osutavad nad suulise tõlke teenust ka teistes keeltes. Suurem osa konverentsitõlke teeb suulist tõlget võõrkeeltest oma emakeelde. Kuigi töökeelte põhjalik tundmine on eeltingimus, ei pea konverentsitõlgid olema kakskeelsed.

ELi institutsioonides töötavad konverentsitõlgid mitmesugustes suulise tõlke vormides.

 • Järeltõlge
  Tõlkimine toimub kõneleja esituse järel, kasutades konkreetset märkmete tegemise viisi.

 • Sünkroontõlge
  Reaalajas kõneleja sõnavõtu ajal tõlkimine, kasutades konverentsitõlke seadmeid (nt helikindlad kabiinid, kõrvaklapid ja mikrofonid), Seda vormi kasutatakse kõige laialdasemalt.

  • Sosistamine Chuchotage
   Tõlkimine toimub samal ajal kõneleja esitusega kliendi vahetus läheduses sosistades.

  • Kaasaskantavad suulise tõlke seadmed
   Suuline tõlk teeb kabiinis olemata sünkroontõlget käsimikrofoni ja kõrvaklappide abil.

Meie juures töötamine

Nii Euroopa Parlamendil, Euroopa Komisjonil kui Euroopa Liidu Kohtul on oma suulise tõlke teenistus. Siiski valivad institutsioonid ühiselt vabakutselised tõlgid ning Euroopa Personalivaliku Amet (EPSO) korraldab alaliste ametnike konkursse.

Kui soovite Euroopa institutsioonide heaks töötada

Institutsiooni järgi

Täielikku teavet erinevate pakutavate töökohtade kohta leiate allpool esitatud institutsioonide linkide vahendusel.