Suuline tõlge
10/06/2021

Tööta vabakutselise tõlgina Euroopa institutsioonides

Nii Euroopa Parlamendil, Euroopa Komisjonil kui ka Euroopa Liidu Kohtul on oma suulise tõlke teenistus, kuid vabakutseliste tõlkide valimine toimub ühiselt.

Vabakutselised tõlgid töötavad Euroopa Parlamendi, Euroopa Komisjoni ja Euroopa Liidu Kohtu suulise tõlke teenistustes regulaarselt koos koosseisuliste tõlkidega. Peamiselt töötame ELi 24 ametlikus keeles, kuid kandideerida saavad kõik – vabakutseliste tõlkide puhul ei kohaldata kodakondsusnõuet.

Selleks et saada vabakutseliseks tõlgiks, peate läbima akrediteerimistesti. Siit leiate kogu vajaliku teabe eksami eri etappide kohta. Kalendrist saate vaadata, millal toimuvad järgmised eksamid teie keeles.

1. Kandideerimistingimused

Teil peab olema üks järgmistest:

 • konverentsitõlke bakalaureusekraad (4 aastat)
  või

 • konverentsitõlke magistrikraad
  või

 • bakalaureusekraad mis tahes erialal ja
  konverentsitõlke diplom vähemalt ühe õppeaasta pikkuse täisajaga kraadiõppe kohta
  või
  vähemalt üheaastane töökogemus konverentsitõlgina sellisel tasemel, mida nõutakse rahvusvahelistel kohtumistel (töökogemust kohtutõlgi, dialoogtõlgi, avalike teenuste sektori tõlgi või ettevõtte tõlgina arvesse ei võeta).

2. Keeleprofiilid ja ajakava

Vaadake, milliseid keeleprofiile ELi tõlketalitused praegu vajavad. Need võivad vastavalt värbamisvajadustele muutuda.

Katsed kuulutatakse välja vastavalt vajadusele, sõltuvalt institutsioonide värbamisvajadustest. Eelvaliku- ja akrediteerimistestide esialgne ajakava avaldatakse igal aastal, kuid see võib muutuda. Kõik vajalikud dokumendid tuleb esitada kandideerimisvalduse esitamise tähtajaks.

3. Eelvalikutest

Kui institutsioonidevaheline hindamiskomisjon hindab teie avalduse kandideerimistingimustele ning keeleprofiili nõuetele vastavaks, kutsutakse teid sooritama veebipõhist eelvalikutesti.

Test koosneb umbes 10–12 minuti pikkuse kõne sünkroontõlkest teie A-keelde. Hindamiskomisjon valib teie testi jaoks passiivse keele järgmiste keelte hulgast: DE, EN, ES, FR või IT.

Saate testi sooritada igal ajal pärast seda, kui olete saanud selleks e-posti teel kutse, eeldusel, et teete seda tähtaja (st testimisperioodi) piires. Võite testi sooritada teile sobivas kohas. Ainsaks tingimuseks on, et teie kasutatav seade vastab kõigile tehnilistele nõuetele. Siiski soovitame testi sooritada vaikses kohas, et tagada võimalikult hea helikvaliteet. Seepärast on oluline hoolikalt tutvuda meie eelvalikutesti rakenduse kasutusjuhendiga.

Euroopa Parlamendi testimisrühm saadab teile teie testi tulemused pärast hindamisperioodi lõppu.

4. Akrediteerimistest

Kui läbite eelvalikutesti edukalt, võidakse teid kutsuda sooritama akrediteerimistesti (sõltuvalt meie testimissuutlikkusest ja talituse vajadustest).

Akrediteerimistest hõlmab iga testitava keele puhul järgmist:

Testitakse tõlkeoskust teie passiivsetest keeltest aktiivsesse keelde ja/või tõlkeoskust emakeelest passiivsesse keelde (retuur), vastavalt sellele, millised keeled hindamiskomisjon teie profiilist valib ning millised on talituse vajadused.

Vähemalt üks kõnedest on ELi-teemaline. Sünkroontõlke testide puhul võidakse kasutada videosalvestatud kõnesid.

Teil on aega viis minutit, et end ette valmistada esimese keele sünkroonkõneks. Teid kutsutakse tõlkekabiini ja te kuulete kõne pealkirja ning lühitutvustust kõne esitaja kohta. Enne tegelikku testi algust on teil ettevalmistamiseks aega maksimaalselt viis minutit. Võite seda aega oma äranägemise järgi kasutada ning alustada testiga soovi korral varem. Teil on juurdepääs QWERTY-klaviatuuriga lauaarvutile, mille leiate tõlkekabiinist. Ootamatu tehnilise probleemi ilmnemise korral peaksite sellest koheselt teavitama valikukomisjoni.

Akrediteerimistestid toimuvad Brüsselis. Oma keele ajakava leiate kalendrist.

Valikukomisjon hindab teie testi hindamiskriteeriumide alusel ning teatab teile pärast testi teie tulemuse, mis kinnitatakse hiljem kirjalikult.

Kui teid on kutsutud akrediteerimistesti sooritama, lugege meie peamisi soovitusi.

5. Ühisesse andmebaasi lisamine

Akrediteerimistesti edukalt läbinud kandidaadid kantakse akrediteeritud abitõlkide ühisesse andmebaasi ning kolm Euroopa Liidu suulise tõlke talitust saavad neid sealt värvata.

Ühisesse andmebaasi kandmine ei tähenda, et teid kindlasti tööle võetakse.

6. Kandideeri!

Nüüd, mil olete kursis erinevate etappidega, saate asuda täitma veebipõhist kandideerimisvormi.

Esitada tuleb:

 • CV;

 • kraadi tõendavad dokumendid ja/või diplomid, milles on märgitud ka iga suulise tõlkega seotud aine eest saadud hinded;

 • vajadusel tõend piisava kogemuse kohta konverentsitõlgina töötamisel (töökogemust kohtutõlgi, dialoogtõlgi, avalike teenuste sektori tõlgi või ettevõtte tõlgina arvesse ei võeta);

 • kraadi tõendavates dokumentides või diplomitel kajastamata keelte puhul tõendid selle kohta, kuidas te asjaomase keele oskuse omandasite (nt tunnistused või isiklik avaldus).

Kui olete dokumendid esitanud, saadetakse teile teade nende kättesaamise kohta.

Saate kandideerimisavalduse esitada igal ajal, kuid soovitame teil kontrollida konkreetseid tähtaegu teie A-keele kohta testide ajakavast. Kõik vajalikud dokumendid tuleb esitada kandideerimisvalduse esitamise tähtajaks.

Korduma kippuvad küsimused

Vajalikud dokumendid

Õigus- ja finantsdokumendid

Prantsuskeelne versioon ülimuslik kõigi teiste keeleversioonide suhtes. Seda seetõttu, et kõik osapooled on kirjutanud alla prantsuskeelsele versioonile.

Akrediteerimistestile kutsutavatele kandidaatidele: rahaline toetus sõidu- ja elamiskulude katmiseks

Abitõlkide staatus ühises nimekirjas