Euroopa Liit

Selle saidi kohta

Selle saidi kohta

Europa.eu on Euroopa Liidu ametlik veebisait. See on hea lähtepunkt, kui otsite teavet ELi ja tema pakutavate teenuste kohta, kuid ei tea, kuidas meie veebisaitidel navigeerida.

Käesolevalt leheküljelt leiate:

  • põhiteavet selle kohta, kuidas EL toimib;
  • viimased ELi uudised ja üritused;
  • lingid ELi teavet vahendavatele ELi institutsioonide ja ametite veebisaitidele.

Kes seda veebisaiti haldab?

Veebisaiti haldab ELi institutsioonide nimel Euroopa Komisjoni teabevahetuse osakond.

Saidi kasutamine

Võite otsida teavet, kasutades ühte meie peamistest teemadest, nt Kuidas EL toimib, Elu ja ettevõtlus ELis, ELi teemad, või kasutades otsingumootorit.

Teeviidad ELi teabe ja teenuste juurde

EL on üks suurimaid veebipõhise teabe avaldajaid kogu maailmas ning asjakohase teabe leidmine võib tunduda keeruline. Iga päev avaldatakse internetis tohutu hulk teavet, sealhulgas õigusaktid, statistika, pressiteated, poliitikaaruanded ja palju muud.

Kõigil ELi institutsioonidel ja ametitel on oma veebisaidid. Ka kõigil ELi esindustel kõigis liikmesriikides ja üle kogu maailma on oma veebisaidid. Muud veebipõhised teenused käsitlevad eri teemasid, alates äriühingu käibemaksukohustuslasena registreerimise numbri leidmisest ning lõpetades ELi väljaannete tellimise ning välismaal tööd otsivate inimeste abistamisega.

Käesoleval veebisaidil püüame anda juhiseid kõnealuse teabe leidmiseks. Oleme püüdnud teavet selgelt liigitada ning esitanud kirjeldused selle kohta, mida võite viidatud linkide kaudu leida.

Klientide rahulolu

Europa.eu on mõeldud teile. Teeme koostööd veebisaidi kasutajatega, et muuta selle struktuur ja keelekasutus võimalikult arusaadavaks, kuid otsime pidevalt võimalusi saidi täiustamiseks.

Mis juhtub kasutajate tagasisidega?

Meie veebisaidi kasutajatelt saadud märkusi tõlgitakse, loetakse ja analüüsitakse iga nädal. Kohandame veebisaiti pidevalt vastavalt teie tagasisidele.

Saame Euroopa Liidu veebisaidi kasutajatelt tagasisidet neljal moel:

  • Vorm „Aidake meil veebisaiti täiustada” – selle vahendusel saame iga nädal kuni 3000 märkust.
  • Küsitlus – palume ühel igast 20st saidi külastajast vastata mõnele lühikesele küsimustele
  • Kontaktvorm – see on tagasiside vorm, mille abil inimesed saavad saata meile e-kirja ning saavad sellele vastuse
  • Kui soovite saata märkusi, soovitusi või tagasisidet meie veebisaidi kohta, kirjutage meile 
  • Kontaktvorm – see on vorm, mille kaudu inimesed saavad saata meile e-kirja ja saada sellele vastuse
  • Kasutajatestid – korraldama veebisaidil regulaarselt kasutajateste, et saada tagasisidet olemasoleva saidi või kavandatavate lehekülgede ja rubriikide kohta. Kasutame ka muid kasutajauuringu meetodeid, nagu väliuuringud, paberprototüüpide loomine ja kaartide sorteerimine

Kõik meile laekunud märkused ja ettepanekud tõlgitakse (masintõlge) meile arusaadavasse keelde, misjärel me analüüsime neid. Pöörame tähelepanu korduvatele probleemidele ning teeme pidevalt muudatusi. Selleks võib olla lingi lisamine, lingi kirjelduse muutmine või mõnel muul moel inimeste suunamine teabe juurde, mida nad otsivad.

Kõik saadud märkused on anonüümsed ning me ei säilita veebisaiti külastavate või tagasisidet saatvate inimeste andmeid.

Meie veebisaidi külastajad

Meie külastajatelt saadud tagasiside ning analüüsivahendi abil saame teavet selle kohta, kes meie veebisaiti külastavad ja mida nad sellelt otsivad. 2018. aastal külastas veebisaiti EUROPA igas kuus keskmiselt 2,3 miljonit inimest, 25% neist väljastpoolt ELi. Küsitlusele vastanud märkisid, et nad külastasid veebisaiti peamiselt tööga seotud põhjustel ning jäid saidi kvaliteediga väga rahule.

Back to top