Διερμηνεία
20/07/2020

Εξωτερικοί διερμηνείς στα όργανα της ΕΕ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαθέτουν το καθένα τη δική του υπηρεσία διερμηνείας, αλλά η επιλογή εξωτερικών διερμηνέων πραγματοποιείται από κοινού.

Κατά κανόνα, οι εξωτερικοί διερμηνείς εργάζονται μαζί με τους μόνιμους διερμηνείς των υπηρεσιών διερμηνείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Δικαστηρίου. Οι εργασίες των οργάνων γίνονται κυρίως στις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ αλλά λαμβάνονται υπόψη όλες οι γλώσσες. Για τους εξωτερικούς διερμηνείς δεν ισχύει η απαίτηση της υπηκοότητας.

Για να γίνετε εξωτερικός διερμηνέας, πρέπει να περάσετε μια δοκιμασία διαπίστευσης. Εδώ, θα βρείτε όλες τις σχετικές πληροφορίες για τα διάφορα στάδια της δοκιμασίας. Το χρονοδιάγραμμα δείχνει τις προσεχείς δοκιμασίες διαπίστευσης για τη γλώσσα σας.

1. Επιλεξιμότητα

Πρέπει να διαθέτετε ένα από τα παρακάτω:

 • πτυχίο μπάτσελορ (ΒΑ) στη διερμηνεία συνεδρίων (4 έτη)
  ή

 • πτυχίο μάστερ (ΜΑ) στη διερμηνεία συνεδρίων
  ή

 • πτυχίο BA σε οποιοδήποτε αντικείμενο και
  μεταπτυχιακό τίτλο στη διερμηνεία συνεδρίων τουλάχιστον ενός ακαδημαϊκού έτους πλήρους φοίτησης
  ή
  τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία ενός έτους ως διερμηνέας συνεδριάσεων στο επίπεδο που απαιτείται για διεθνείς συνεδριάσεις (εμπειρία που διαθέτετε ως διερμηνέας δικαστηρίου, διερμηνέας επικοινωνίας, διερμηνέας για κοινωνικούς σκοπούς ή διερμηνέας επιχείρησης δεν λαμβάνεται υπόψη).

2. Προφίλ γλωσσών και χρονοδιάγραμμα

Ενημερωθείτε για τα προφίλ γλωσσών που ζητούν οι υπηρεσίες διερμηνείας της ΕΕ. Τα προφίλ αυτά μπορεί να αλλάζουν ώστε να αντανακλούν τις υφιστάμενες ανάγκες σε προσωπικό.

Οι δοκιμασίες προγραμματίζονται κατά περίπτωση, ανάλογα με τις ανάγκες των οργάνων για πρόσληψη προσωπικού. Ένα ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα των δοκιμασιών προεπιλογής και διαπίστευσης δημοσιεύεται κάθε χρόνο, αλλά ενδέχεται να αλλάζει. Φροντίστε να υποβάλετε όλα τα αναγκαία έγγραφα εντός της προθεσμίας που ισχύει για την υποβολή αιτήσεων.

3. Δοκιμασία προεπιλογής

Αν η αίτησή σας κριθεί επιλέξιμη από μια διοργανική επιτροπή ελέγχου και σύμφωνη με τις απαιτήσεις μας όσον αφορά το προφίλ γλωσσών, θα προσκληθείτε να λάβετε μέρος σε δοκιμασία προεπιλογής.

Η εν λόγω δοκιμασία συνίσταται σε ταυτόχρονη διερμηνεία μιας ομιλίας διάρκειας περίπου 10-12 λεπτών στη γλώσσα Α. Η επιτροπή επιλογής επιλέγει την παθητική γλώσσα για τη δοκιμασία σας από τις παρακάτω γλώσσες: DE, EN, ES, FR ή IT.

Μπορείτε να συμμετάσχετε στη δοκιμασία μόλις λάβετε πρόσκληση με ηλεκτρονικό μήνυμα, εφόσον είστε εντός της προθεσμίας (παράθυρο των δοκιμασιών), και οπουδήποτε θέλετε, εφόσον η συσκευή σας πληροί όλες τις τεχνικές απαιτήσεις. Ωστόσο, σας συνιστούμε να λάβετε μέρος σε αυτή τη δοκιμασία σε ένα ήσυχο μέρος ώστε να εξασφαλίσετε την καλύτερη δυνατή ποιότητα ήχου. Γι΄ αυτό, είναι σημαντικό να μελετήσετε προσεκτικά τον οδηγό χρήστη του εργαλείου για τη δοκιμασία προεπιλογής.

Η αρμόδια υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα σας ενημερώσει για τα αποτελέσματα της δοκιμασίας μετά την ολοκλήρωση της περιόδου αξιολόγησης.

4. Δοκιμασία διαπίστευσης

Αν επιτύχετε στη δοκιμασία προεπιλογής, θα κληθείτε να πραγματοποιήσετε τη δοκιμασία διαπίστευσης, ανάλογα με τις δυνατότητες που διαθέτουμε και τις ανάγκες της υπηρεσίας.

Η δοκιμασία διαπίστευσης περιλαμβάνει τα παρακάτω για κάθε μία από τις εξεταζόμενες γλώσσες:

Η εξέταση πραγματοποιείται από τις παθητικές σας γλώσσες προς την ενεργητική σας γλώσσα ή/και προς τη γλώσσα επιστροφής, ανάλογα με τις γλώσσες που επέλεξε η επιτροπή επιλογής από το προφίλ σας και με τις ανάγκες της υπηρεσίας.

Μία τουλάχιστον από τις ομιλίες θα έχει θέμα σχετικό με την ΕΕ· για τις δοκιμασίες ταυτόχρονης διερμηνείας μπορεί να χρησιμοποιούνται βιντεοσκοπημένες ομιλίες.

Θα σας δοθεί χρόνος 5 λεπτών για να προετοιμαστείτε πριν από την ταυτόχρονη διερμηνεία της ομιλίας από την πρώτη γλώσσα. Θα προσκληθείτε στην καμπίνα όπου θα ακούσετε τον τίτλο της ομιλίας και την συνοπτική εισαγωγή του ομιλητή. Στη συνέχεια, πριν ξεκινήσει η πραγματική δοκιμασία θα έχετε 5 λεπτά το πολύ για να προετοιμαστείτε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτά τα λεπτά όπως εσείς κρίνετε, ακόμη και να ξεκινήσετε νωρίτερα τη διερμηνεία αν το επιθυμείτε. Θα έχετε πρόσβαση σε σταθερό υπολογιστή με πληκτρολόγιο QWERTY, ο οποίος θα βρίσκεται στην καμπίνα. Σε περίπτωση που παρουσιαστεί απροσδόκητο τεχνικό πρόβλημα, πρέπει να ενημερώσετε αμέσως την εξεταστική επιτροπή.

Η δοκιμασία διαπίστευσης πραγματοποιείται στις Βρυξέλλες. Ρίξτε μια ματιά στο χρονοδιάγραμμα για τη γλώσσα σας.

Η εξεταστική επιτροπή θα αξιολογήσει τις επιδόσεις σας βάσει των κριτηρίων βαθμολόγησης· μετά τη δοκιμασία, θα σας κοινοποιήσει τα αποτελέσματα τα οποία θα σας επιβεβαιωθούν γραπτώς αργότερα.

Αν έχετε κληθεί να λάβετε μέρος στη δοκιμασία διαπίστευσης, διαβάστε τις σημαντικές συμβουλές μας.

5. Η κοινή βάση δεδομένων

Οι υποψήφιοι που επιτυγχάνουν στη δοκιμασία διαπίστευσης περιλαμβάνονται σε μία κοινή βάση δεδομένων με τους διαπιστευμένους διερμηνείς συνεδριάσεων (ACI) και είναι δυνατή η πρόσληψή τους από τις τρεις υπηρεσίες διερμηνείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η εγγραφή στην κοινή βάση δεδομένων δεν συνεπάγεται δικαίωμα πρόσληψης.

6. Υποβολή αίτησης

Τώρα που γνωρίζετε τα πάντα γύρω από τα διάφορα στάδια της διαδικασίας, συμπληρώστε την ηλεκτρονική αίτηση.

Θα σας ζητηθεί να υποβάλετε τα ακόλουθα:

 • το βιογραφικό σας σημείωμα (CV)

 • πτυχία ή/και διπλώματα που περιέχουν λεπτομέρειες της βαθμολογίας που έχετε λάβει σε κάθε επιμέρους διερμηνεία

 • όπου ισχύει, απόδειξη επαρκούς εμπειρίας στη διερμηνεία συνεδρίων (η εμπειρία ως διερμηνέα ενώπιον δικαστηρίων, διερμηνέα συνδέσμου, διερμηνέα δημόσιας υπηρεσίας ή διερμηνέα επιχείρησης δεν λαμβάνεται υπόψη)

 • για τις γλώσσες που δεν καλύπτονται από πτυχίο ή δίπλωμα, πρέπει να υποβληθούν αποδεικτικά του πώς αποκτήθηκαν οι γλωσσικές γνώσεις (π.χ. πιστοποιητικά ή προσωπική δήλωση).

Αφού ολοκληρώσετε τη διαδικασία υποβολής θα σας αποσταλεί αποδεικτικό παραλαβής.

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση ανά πάσα στιγμή, αλλά σας συνιστούμε να επαληθεύσετε τις συγκεκριμένες προθεσμίες που προβλέπονται ανά γλώσσα Α στο ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα δοκιμασιών. Φροντίστε να υποβάλετε όλα τα αναγκαία έγγραφα εντός της προθεσμίας που ισχύει για την υποβολή αιτήσεων.

Συχνές ερωτήσεις

Χρήσιμα έγγραφα

Νομικά και οικονομικά κείμενα

Η γαλλική έκδοση υπερισχύει έναντι όλων των άλλων γλωσσικών εκδόσεων. Αυτό οφείλεται στο ότι όλα τα μέρη έχουν υπογράψει την γαλλική έκδοση.

Για υποψηφίους ACI που προσκαλούνται στη δοκιμασία διαπίστευσης: οικονομική συνεισφορά στα έξοδα ταξιδιού και διαμονής

Κατάσταση των ACΙ στον κοινό κατάλογο